Fixarea notiunilor
        Termenii definiti aici îsi vor pãstra semnificatia pe tot parcursul lucrãrii, iar dacã uneori li se vor atribui unele semnificatii noi, acestea vor fi explicate la momentul oportun.
        Actiune: hârtie de valoare care constituie titlul ce atestã participarea la capitalul unei societãti si care dã detinãtorului dreptul sã primeascã dividende.
        Amortisment: sumã care reprezintã partea efectiv plãtitã la un moment dat dintr-o sumã împrumutatã pe un anumit termen.
        Banca: prin bancã vom întelege cã avem de-a face cu institutia (banca, CEC, casã de împrumuturi etc.), persoana fizicã, persoana particularã sau orice altceva care acordã împrumuturi sau credite în bani pe perioade determinate, percepând pentru aceasta returnarea sumelor împreunã cu anumite dobânzi prestabilite.
        Beneficiar: persoana sau institutia care primeste un împrumut sau un credit de la o bancã în conditiile descrise mai sus.
        Investitie: Plasare de capital în diverse actiuni cu scopul obtinerii de profituri.
        Împrumut (credit): sumã pe care o acordã o bancã unui beneficiar pe o perioadã determinatã si pentru care se percepe o dobândã prestabilitã. Se va nota, de regulã, cu S0, sau S.
        Depunere: sumã, de regulã depusã periodic, pentru achitarea unei datorii sau pentru pãstrare.
        Depunere anticipatã: depunere care se efectueazã la începutul fiecãrei perioade de timp.
        Depunere posticipatã: depunere care se efectueazã la sfârsitul fiecãrei perioade de timp.
        Dividend: parte din profitul unei societãti comerciale care se repartizeazã actionarilor sau asociatilor pentru fiecare actiune sau parte socialã.
         Dobânda: suma de bani pe care debitorul împrumutat o plãteste creditorului împrumutator la un termen stabilit anterior, pentru folosinta temporarã a sumei de bani împrumutate printr-un contract de împrumut. În cele ce urmeazã prin dobândã vom întelege procentul care se aplicã unei sume împrumutate pe o perioadã determinatã de timp. Se noteazã, atunci când este vorba de procentul propriu-zis, cu litera d (de exemplu, 20%). Cel mai des însã vom folosi notatia p = d/100.
        Dobânda simplã: procentul care se aplicã direct unei sume împrumutate pe o perioadã determinatã de timp, fãrã a se tine cont de sumele provenite din dobânzi. Cu alte cuvinte, nu se calculeazã “dobândã la dobândã”sau, altfel spus, nu se percep dobânzile cuvenite pentru sumele care provin din dobânzi.
        Dobânda compusã: procentul care se aplicã unei sume împrumutate pe o perioadã determinatã de timp, tinându-se cont si de sumele provenite din dobânzi. Asadar, dobânda compusã, spre deosebire de dobânda simplã, are în vedere si dobânzile cuvenite pentru sumele care provin din dobânzi.
        Platã: operatie financiarã care se executã între doi parteneri de afaceri (indivizi, grupuri de indivizi, societãti comerciale, institutii etc.) si prin care unul din ei plaseazã celuilalt o anumitã sumã de bani în anumite conditii si cu un anumit scop.
        Procent: (în cazul dobânzilor) dobânda perceputã pentru 100 de unitãti monetare. În lucrare, procentul se noteazã cu d.
        Ratã: sumã care se depune la începutul sau la sfârsitul fiecãrei perioade de timp, în scopul achitãrii esalonate a unei datorii.
        Scadenta: perioada de timp, exprimatã în unitãti de timp (ani, trimestre, semestre, luni, zile) pentru care s-a împrumutat o sumã de bani. În lucrare, scadenta este cel mai adesea socotitã în ani, dar transformarea formulelor si calculele pot fi cu usurintã adaptate pentru celelalte unitãti de timp.
         Suma datoratã: suma care va fi returnatã unei bãnci dupã o perioadã de timp, continând suma împrumutatã (creditul) împreunã cu dobânzile aferente percepute de bancã.
        Unitate monetarã: unitate a monedei în care se efectueazã operatiunile financiare; de exemplu: leu, dolar ($), marca germanã (DM).
Inapoi                                                                           Inainte
Prima paginã