Capitolul IV
DECIZII ÎN INVESTITII

Investitii bazate pe împrumuturi

        De data aceasta vom considera cã investitorul nu dispune de bani proprii, pentru a-i plasa într-o investitie, ci împrumutã suma de care are nevoie de la o bancã. În acest caz suma trebuie restituitã dupã un plan dinainte stabilit cu creditorul. Practic, dacã a împrumutat suma S0 (pe care o considerãm egalã cu suma cu care trebuie sã-si finanteze investitia) cu dobânda anualã unitarã p, pe un termen de n ani, la scadentã va trebui sã restituie suma Sn datã de relatia:

Sn= S0(1+p)n
         Evident, investitorul va finanta investitia numai dacã venitul net pe care îl poate obtine, fie acesta V, este mai mare decât suma de rambursat Sn, altfel spus:
Sn= S0(1+p)n < V.
        De aici deducem cã:
S0 < V(1+p)-n.

        Observãm cã am ajuns la aceeasi relatie care ne permite sã folosim acelasi rationament al metodei valorii actualizate din cazul în care investitorul nu avea nevoie
de împrumut. Asadar, în ambele cazuri, când investitorul dispune de capital propriu
sau când trebuie sã-si finanteze investitia cu fonduri împrumutate, regula decizionalã bazatã pe metoda valorii actualizate rãmâne valabilã.
        Rationamentul bazat pe rata randamentului intern poate fi aplicat si în cazul investitiilor bazate pe împrumuturi dar trebuie sã se tinã seama de faptul cã rambursarea datoriei se face cu o dobândã fermã stabilitã înainte de demararea propriu zisã a investitiei.

Inapoi                                                                           Inainte
Prima paginã