Capitolul IV
DECIZII ÎN INVESTITII

Atitudinea de investitor

        O investitie reprezintã, la modul cel mai simplu, o plasare a unui capital într-o afacere cu scopul de a obtine anumite profituri. Se cunosc mai multe modalitãti de categorisire a investitiilor. Din punct de vedere structural acestea sunt împãrtite în:
                  - investitii în afaceri,
                  - investitii imobiliare,
                  - investitii în stocuri.
        Cea mai mare pondere în produsul intern brut (PIB) al unei tãri este detinutã de investitiile în afaceri. Practica economiei de piatã demonstreazã cã investitiile în afaceri sunt cele mai puternic creatoare de venituri si de locuri de muncã.
        În cele ce urmeazã, asa cum ne-am propus în acest scurt manual, ne vom referi la investitiile în afaceri, cu precãdere la cele care se bazeazã pe capitaluri mici si mijlocii, mentionând cã majoritatea concluziilor rãmân valabile si pentru celelalte categorii de investitii.
        Se stie cã atitudinea de a investi în afaceri este echivalentã cu intentia de a obtine anumite avantaje, de regulã câstiguri bãnesti. Practic, nimeni nu investeste fãrã sã stie cã nu obtine ceva.
        Orice decizie investitionalã este dirijatã de rentabilitate. Din acest motiv, dar si din altele pe care le vom lãmuri mai departe, se poate aprecia cã rata dobânzii este principalul element care stã la baza fundamentãrii deciziilor în investitii.
        Un om de afaceri, pentru a începe o investitie si a o duce la bun sfârsit, are nevoie de un capital. Practic, este necesarã o anumitã sumã de bani, care trebuie sã acopere toate costurile prevãzute sau previzionate în planul investitiei sale.
        Capitalul care se investeste poate fi propriu, sau poate fi împrumutat. În cazul în care investitorul dispune de un capital propriu pentru investitia sa, la prima vedere ar pãrea cã grija acestuia trebuie sã fie îndreptatã doar asupra modului în care se desfãsoarã planul sãu investitional si care trebuie sã conducã la acumularea câstigurilor scontate. În realitate lucrurile nu stau chiar asa. Faptul cã investitorul nu a luat în seamã dobânda realã a pietii de capital, rata devaloriz?rii monedei, diferite riscuri ale pietii de capital etc. este posibil sã intre în contact cu unele situatii foarte neplãcute.
        Si în cazul în care capitalul este împrumutat trebuie sã se manifeste asemenea preocupãri. În plus, la grijile investitorului care se bazeazã pe un capital împrumutat se mai adaugã si aceea a restituirii, esalonate sau nu, a capitalului.
        Ce trebuie sã cunoascã un investitor? În primul rând trebuie sã stie ce capital investeste. Evident, este vorba despre suma concretã de bani care trebuie alocatã în investitie. Dacã volumul investitiei este mare, dar mai ales dacã se întinde pe o duratã mai mare de timp, este necesar sã se facã un studiu atent al variantelor si etapelor care le comportã. Practic, este nevoie de un plan al desfãsurãrii investitiei si, implicit, de anumite calcule care sã vizeze efectele imediate si viitoare.
        Pentru a pune la dispozitie o banii necesari unei investitii omul de afaceri poate sã-si punã întrebarea de unde face rost de acestia. Dacã se va baza de fonduri proprii si stie ce valoare va investi este posibil sã fie pus în situatia de a “aduna”suma respectivã. Aceastã situatie poate sã nascã noi probleme care, în marea lor majoritate, fac parte din domeniul calculelor financiare si care, uneori, pot fi destul de complexe. De exemplu, va gândi: dispun de atâta capital lichid, mai pot retrage din bancã atâta capital, voi vinde niste actiuni, voi amaneta..., voi împrumuta..., voi pune în gaj... etc.; sunt sume care, în total vor acoperi valoarea investitiei, în anumite etape ale desfãsurãrii ei sau în întregime.
        Fãrã îndoialã, investitorul îsi va pune si întrebarea: ce profit voi avea?
        Profitul poate fi calculat cu precizie doar în cazul anumitor tipuri de afaceri, de exemplu investitiile pe termen scurt, cu efecte imediate. În multe cazuri însã estimarea profitului poate fi o treabã anevoioasã si destul de complexã.
        Este posibil ca investitorul sã se astepte la mai multe venituri, de exemplu cele esalonate pe ani. Asadar, pot exista fluxuri de venituri, care sunt rezultatul final al derulãrii unor componente ale planului de afaceri.
        Oricare ar fi problemele cu care se confruntã un om de afaceri, un lucru este cert: întotdeauna este nevoie de estimãri, evaluãri, calcule financiare, studii si analize financiare s.a.m.d. iar toate acestea, fãrã îndoialã, sunt armele tari ale celor care reusesc sã atingã succesul.

Inapoi                                                                             Inainte
Prima paginã