Capitolul II
CALCUL BAZAT PE DOBÂNZI COMPUSE

3. Plãti periodice

3.6. Plãti variabile posticipate temporare amânate cu dobândã constantã

        Conditiile în care se fac aceste operatiuni sunt urmãtoarele:
         1) anual, la sfârsitul fiecãrui an
         2) prin sume variabile de la un an la altul
         3) pe o anumitã perioadã de timp (numãr de ani) stabilitã dinainte
         4) cu o anumitã întârziere în raport cu primul termen de platã (cu amânare)
         5) cu o dobândã anualã constantã.

        Considerãm urmãtoarele notatii:
         Sk - valoarea sumei (ratei) plãtite în anul k, k = 1, 2, ..., n
         n  - numãrul de plãti anuale
         p  - dobânda anualã unitarã
         r   - numãrul de ani dupã care începe plata
         F  - valoarea finalã a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã
         A - valoarea actualã a operatiunilor de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã.
        Formulele care  permit calcularea valorii finale F si a valorii actuale A în acest caz pot fi deduse din formulele (2.12) si (2.13) în care se considerã cã:

p1 = p2 = ... = pn = p.
        Asadar:
         a) valoarea finalã (evaluatã dupã ultimul an de platã):
                                                      n
F =  SSk(1+p)n-k                       (2.14)
                                                   k=r+1
 b) valoarea actual? a tuturor pl?tilor (evaluat? la începutul primului an de plat?):
                                                       n
A =  SSk(1+p)-k                        (2.15)
                                                    k=r+1
        Se poate observa imediat cã în conditiile în care r = 0, formulele (2.14) si (2.15) sunt echivalente cu formulele (2.6) si, respectiv (2.7) din cazul plãtilor fãrã amânare.
Inapoi                                                                         Inainte
Prima paginã