Capitolul II
CALCUL BAZAT PE DOBÂNZI COMPUSE

3. Plãti periodice

3.4. Plãti constante posticipate temporare imediate cu dobândã constantã

        Conditiile în care se fac aceste operatiuni sunt urmãtoarele:
         1) anual, la sfârsitul fiecãrui an
         2) prin sume constante în fiecare an
         3) pe o anumitã perioadã de timp (numãr de ani) stabilitã dinainte
         4) imediat ce a fost fixat primul termen de platã (fãrã amânare)
         5) cu o dobândã anualã constantã.

        Considerãm urmãtoarele notatii:
         S  - valoarea sumei (ratei) anuale constante
         n  - numãrul de plãti anuale
         p  - dobânda anualã unitarã
         F  - valoarea finalã a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã
         A - valoarea actualã (sau actualizatã în momentul fixat pentru începerea plãtilor) a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã.
        Formulele care  permit calcularea valorii finale F si a valorii actuale A în acest caz pot fi deduse din formulele (2.4) si (2.5) în care se considerã cã:

   p1 = p2 = ... = pn = p      si
   S1 = S2 = ... = Sn = S.
        Asadar:
         a) valoarea finalã (evaluatã dupã ultimul an de platã):
F = S[(1+p)n - 1]/p                       (2.10)
         b) valoarea actualã a tuturor plãtilor (evaluatã la începutul primului an de platã):
A = S[1-(1+p)-n]/p                     (2.11)
Inapoi                                                                           Inainte
Prima paginã