Capitolul II
CALCUL BAZAT PE DOBÂNZI COMPUSE

3. Plãti periodice

3.3. Plãti constante posticipate temporare imediate cu dobândã variabilã

        Conditiile în care se fac aceste operatiuni sunt urmãtoarele:
         1) anual, la sfârsitul fiecãrui an
         2) prin sume constante în fiecare an
         3) pe o anumitã perioadã de timp (numãr de ani) stabilitã dinainte
         4) imediat ce a fost fixat primul termen de platã (fãrã amânare)
         5) cu o dobândã anualã variabilã de la un an la altul.

        Considerãm urmãtoarele notatii:
         S  - valoarea sumei (ratei) anuale constante
         n  - numãrul de plãti anuale
         pk - dobânda anualã unitarã din anul k, k = 1, 2, ..., n
         F  - valoarea finalã a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã
         A - valoarea actualã (sau actualizatã în momentul fixat pentru începerea plãtilor) a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã.
        Formulele care  permit calcularea valorii finale F si a valorii actuale A în acest caz pot fi deduse din formulele (2.4) si (2.5) în care se considerã cã:

S1 = S2 = ... = Sn = S.
        Asadar:
         a) valoarea finalã (evaluatã dupã ultimul an de platã):
                                                      n-1 n
F = S(SP(1+pj)+1)                       (2.8)
                                                     k=1j=k+1
         b) valoarea actualã a tuturor plãtilor (evaluatã la începutul primului an de platã):
                                                     n    k
A = SSP(1+pj)-1                            (2.9)
                                                   k=1 j=1

        Relatiile de legãturã între F si A existã si în acest caz si sunt identice cu relatiile (2.4`) si (2.5`).

Inapoi                                                                           Inainte
Prima paginã