Capitolul II
CALCUL BAZAT PE DOBÂNZI COMPUSE

3. Plãti periodice

3.18. Plãti constante anticipate continue imediate cu dobândã constantã

        Conditiile în care se fac aceste operatiuni sunt urmãtoarele:
         1) anual, la începutul fiecãrui an
         2) prin sume constante în fiecare an
         3) pe o perioadã nelimitatã de timp
         4) imediat în raport cu primul termen de platã (fãrã amânare) sau cu o anumitã întârziere în raport cu primul termen de platã (cu amânare)
         5) cu o dobândã anualã constantã.

        Considerãm urmãtoarele notatii:
         S  - valoarea sumei (ratei) anuale constante
         n  - numãrul de plãti anuale
         p  - dobânda anualã unitarã
         r   - numãrul de ani dupã care începe plata (consideratã pentru cazul amânãrii unor plãti)
         F  - valoarea finalã a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã
         A - valoarea actualã a operatiunilor de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã.
        Formulele care permit calcularea valorii finale F si a valorii actuale A în acest caz pot fi deduse prin trecerea la limitã (n tinde la infinit) si se exprimã astfel:
         a) valoarea finalã este infinitã.
         b) valoarea actualã a tuturor plãtilor (evaluatã la începutul primului an de platã):

A = S(1+p)/p                     (2.38)
pentru cazul plãtilor imediate (fãrã amânare), sau
A = S(1+p)1-r/p                 (2.39)
în cazul plãtilor cu amânare.
Inapoi                                                                          Inainte
Prima paginã