Capitolul II
CALCUL BAZAT PE DOBÂNZI COMPUSE

3. Plãti periodice

3.17. Plãti constante anticipate temporare amânate cu dobândã constantã

        Conditiile în care se fac aceste operatiuni sunt urmãtoarele:
         1) anual, la începutul fiecãrui an
         2) prin sume constante în fiecare an
         3) pe un anumit numãr de ani dinainte fixat
         4) cu o anumitã întârziere în raport cu primul termen de platã (cu amânare)
         5) cu o dobândã anualã constantã.

        Considerãm urmãtoarele notatii:
         S  - valoarea sumei (ratei) anuale constante
         n  - numãrul de plãti anuale
         p  - dobânda anualã unitarã
         r   - numãrul de ani dupã care începe plata
         F  - valoarea finalã a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã
         A - valoarea actualã a operatiunilor de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã.
        Formulele care  permit calcularea valorii finale F si a valorii actuale A în acest caz pot fi deduse din formulele (2.30) si (2.31) în care se considerã cã:

    p1 = p2 = ... = pn = p      si
   S1 = S2 = ... = Sn = S.
        Asadar:
         a) valoarea finalã (evaluatã dupã ultimul an de platã):
F = S(1+p)[(1+p)n-r-1]/p                      (2.36)
         b) valoarea actualã a tuturor plãtilor (evaluatã la începutul primului an de platã):
A = S(1+p)-r[1-(1+p)-n+r]/p                (2.37)
        Se poate observa imediat cã în conditiile în care r = 0, formulele (2.36) si (2.37) sunt echivalente cu formulele (2.28) si, respectiv (2.29) din cazul plãtilor fãrã amânare.
Inapoi                                                                            Inainte
Prima paginã