Capitolul II
CALCUL BAZAT PE DOBÂNZI COMPUSE

3. Plãti periodice

3.12. Plãti constante anticipate temporare imediate cu dobândã variabilã

        Conditiile în care se fac aceste operatiuni sunt urmãtoarele:
         1) anual, la începutul fiecãrui an
         2) prin sume constante în fiecare an
         3) un anumit numãr de ani dinainte stabilit
         4) imediat ce a fost fixat primul termen de platã (fãrã amânare)
         5) cu o dobândã anualã variabilã de la un an la altul.

        Considerãm urmãtoarele notatii:
         S  - valoarea sumei (ratei) anuale constante
         n  - numãrul de plãti anuale
         pk - dobânda anualã unitarã din anul k, k = 1, 2, ..., n
         F  - valoarea finalã a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã
         A - valoarea actualã (sau actualizatã în momentul fixat pentru începerea plãtilor) a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã.
        Formulele care  permit calcularea valorii finale F si a valorii actuale A în acest caz pot fi deduse din formulele (2.22) si (2.23) în care se considerã cã:

S1 = S2 = ... = Sn = S.
        Asadar:
         a) valoarea finalã (evaluatã dupã ultimul an de platã):
                                                         n   n
F = SSP(1+pj)                       (2.26)
                                                       k=1j=k
         b) valoarea actualã a tuturor plãtilor (evaluatã la începutul primului an de platã):
                                                                 n  k-1
A = S[1+SP(1+pj)-1]             (2.27)
                                                               k=2j=1
Inapoi                                                                            Inainte
Prima paginã