Capitolul II
CALCUL BAZAT PE DOBÂNZI COMPUSE

3. Plãti periodice

3.11. Plãti variabile anticipate temporare imediate cu dobândã constantã

        Conditiile în care se fac aceste operatiuni sunt urmãtoarele:
         1) anual, la începutul fiecãrui an
         2) prin sume variabile de la un an la altul
         3) un anumit numãr de ani dinainte stabilit
         4) imediat dupã primul termen de platã fixat (fãrã amânare)
         5) cu o dobândã anualã constantã.

        Considerãm urmãtoarele notatii:
         Sk - valoarea sumei (ratei) plãtite în anul k, k = 1, 2, ..., n
         n  - numãrul de plãti anuale
         p  - dobânda anualã unitarã
         F  - valoarea finalã a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã
         A - valoarea actualã (sau actualizatã în momentul fixat pentru începerea plãtilor) a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã.
        Formulele care  permit calcularea valorii finale F si a valorii actuale A în acest caz pot fi deduse din formulele (2.22) si (2.23) în care se considerã cã:

p1 = p2 = ... = pn = p.
        Asadar:
         a) valoarea finalã (evaluatã dupã ultimul an de platã):
                                                    n
F =  SSk(1+p)n-k+1                       (2.24)
                                                  k=1
 b) valoarea actual? a tuturor pl?tilor (evaluat? la începutul primului an de plat?):
                                                    n
A = SSk(1+p)1-k                           (2.25)
                                                  k=1
Inapoi                                                                          Inainte
Prima paginã