Capitolul II
CALCUL BAZAT PE DOBÂNZI COMPUSE

3. Plãti periodice

3.10. Plãti variabile anticipate temporare imediate cu dobândã variabilã

        Conditiile în care se fac aceste operatiuni sunt urmãtoarele:
         1) anual, la începutul fiecãrui an
         2) prin sume (anuit?ti) variabile de la un an la altul
         3) un numãr de ani precizati dinainte
         4) imediat ce a fost fixat începutul plãtilor (fãrã amânare)
         5) cu o dobândã anualã variabilã de la un an la altul.

        Considerãm urmãtoarele notatii:
         Sk - valoarea sumei (ratei) plãtite în anul k, k = 1, 2, ..., n
         n  - numãrul de plãti anuale
         pk - dobânda anualã unitarã din anul k, k = 1, 2, ..., n
         F  - valoarea finalã a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã
         A - valoarea actualã (sau actualizatã în momentul fixat pentru începerea plãtilor) a operatiunii de plãti esalonate efectuate în regim de dobândã compusã.
        Formulele care  permit calcularea valorii finale F si a valorii actuale A sunt:
         a) valoarea finalã a tuturor plãtilor (evaluatã dupã ultimul an de platã):
                                                    n        n

F = SSkP(1+pj)                        (2.22)
                                                  k=1     j=k
 b) valoarea actual? a tuturor pl?tilor (evaluat? la începutul primului an de plat?):
                                                               n       k-1
A = S1+SSkP(1+pj)-1           (2.23)
                                                             k=2     j=1
Inapoi                                                                          Inainte
Prima paginã