Capitolul III
CALCUL ACTIUNILOR

Indicatori bursieri

        În operatiunile si calculele care se fac în scopul analizei actiunilor se obisnuieste sã se utilizeze o serie de indicatori bursieri.  Considerãm urmãtoarele notatii:
              C = cursul actiunii
              D = dividend anual
              P = profitul actiunii
              K = capital propriu
              Ka = capital în actiuni
              Tc = termen de corectie  de piatã
              Fc = factor de corectie  de piatã
              N = numãrul de actiuni
              Na = numãrul de actiuni de acelasi tip
              Rez = rezervã de capital.
        Atât termenul de corectie cât si factorul de corectie de piatã depind de cererea si oferta de titluri precum si de calitatea sau starea economicã a emitentului.
        Dintre indicatorii bursieri mai des utilizati vom prezenta urmãtorii:
           1) Randamentul anual pe actiune (Ra)
Ra (%) = 100 D / C               (3.7)
            2) Cursul bursier al actiunii (Cb)
Cb = C ± Tc                          (3.8)
sau
Cb = C.Fc                            (3.9)
        (Cursul bursier al actiunii mai este cunoscut si sub numele de cursul pe piatã al actiunii).
           3) Valoarea capitalizatã în bursã (Vb)
Vb = Na . C                       (3.10)
            4) Raportul Curs/Profit (Rc/p)
Rc/p = C / P                       (3.11)
 (reprezintã pretul unei unitãti de profit)
           5) Cota de profit revenit de pe o actiune (Pa)
Pa  (%) = D / P                  (3.12)
            6) Pretul înregistrat pe actiune (Ca)
Ca = K / N  = (Ka + Rez)/N  (3.13)
            7) Cursul actiunii dupã cumpãrare de actiuni noi (Cn)
Cn = (n.Cv+C)/(n + 1)       (3.14)
unde  n semnificã numãrul de actiuni vechi pentru o actiune nouã iar Cv este cursul vechilor actiuni.

        Problema 3.15. Costul unei actiuni la un moment dat este de 2500 lei iar dividendul corespunzãtor anului evaluãrii a fost de 140 lei. Care este randamentul anual pe actiune?
        Rezolvare: Conform formulei (3.7) de determinare a randamentului anual pe actiune, în care D=150 lei iar C=3000 lei rezultã:

Ra (%) = 100 . 150 / 3000 = 5 %.

        Problema 3.16. Dacã pretul de revânzare al unei actiuni la un moment dat este de 12000 lei si dacã se apreciazã cã piata poate aduce o variatie de plus sau minus 3 %, care este cursul bursier al acestei actiuni?
        Rezolvare: Conform formulei (3.8) de determinare a cursului bursier (de piatã) al actiunii, în care Tc = 0,03.12000 iar C = 12000 lei, rezultã:
        Cb = C ± Tc = 12000 ± 0,03.12000 = 12000 ± 360 deci cursul bursier al actiunii este cuprins între 11640 si 12360 lei.

        Problema 3.17. Dacã pretul de revânzare al unei actiuni la un moment dat este de 12000 lei si dacã se apreciazã cã piata îl poate coborî cel mult cu 2 procente si îl poate urca pânã la 105 %, care este cursul bursier al acestei actiuni?
        Rezolvare: Conform formulei (3.9) de determinare a cursului bursier (de piatã) al actiunii, rezultã:

  Cb = C . Fc = 12000.0,98 = 11960 lei  si
  Cb = C . Fc = 12000.105/100 = 12600 lei.

        Problema 3.18. Dacã un actionar detine 1500 de actiuni al cãror curs la un moment dat este egal cu 2500 lei, care este capitalul total detinut în bursã de actionar?
        Rezolvare: Conform formulei (3.10) de determinare a valorii capitalizate în bursã, rezultã:

Vb = Na . C = 1500 . 2500 = 3750000 lei.

        Problema 3.19. O societate pe actiuni a realizat un profit anual net în valoare de 15 milioane lei pentru 300 de actiuni. Cursul unei actiuni la data evaluãrii profitului fiind de 4500 lei, sã se afle raportul curs/profit.
        Rezolvare: Conform formulei (3.11) de determinare a raportului curs/profit, rezultã:

Rc/p = C / P = 4500/15000000/300 = 0,09.

        Problema 3.20. Care este cota de profit revenit pe o actiune dacã profitul anual net pe actiune a fost de 1250 lei iar dividendul anual corespunzãtor de 250 lei?
        Rezolvare: Conform formulei (3.12) de determinare a cotei de profit revenit de pe o actiune, rezultã:

Pa  (%) = D / P = 100 . 250 / 1250 = 20 %

        Problema 3.21. Se stie cã o actiune nouã emisã de o societate valoreazã cât 7 actiuni vechi ale aceleiasi societãti. O actiune nouã se vinde la pretul de 2500 lei. în timp ce cursul vechilor actiuni este de 3200 lei. Sã se determine cursul unei actiuni dupã cunpãrarea unei noi actiuni.
        Rezolvare: Conform formulei (3.14) de determinare a cursului actiunii dupã cumpãrarea unei actiuni noi, rezultã:

Cn = (n.Cv+C)/(n+1) = (7.3200 + 2500)/8 = 3112,5 lei.
Inapoi                                                                           Inainte
Prima paginã