Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe pentru calculul actiunilor
Programul CECACT1
pentru calculul pretului de cumpãrare al unei actiuni conform modelului general

program cecact1;
uses crt;
type vec=array[1..100] of integer;
var er,n,i,sf:integer; d,p,x,y,cn:real; dd:vec;
begin
 sf:=0;
  repeat
  er:=1;
  repeat
   clrscr;  writeln('Calculul pretului de cumparare al unei actiuni conform modelului general:');
writeln('=======================================================================');
   writeln('(Tastati procentul anual 0 pentru iesire din program)');
   write('Dati procentul anual: ');  read(d);
   if d=0 then halt;   write('Dati perioada: '); read(n);
   write('Dati pretul de revânzare: '); read(cn);
  if (n>0)and(n<100)and(d>0)and(d<10000)and(cn>0) then er:=0;
  for i:=1 to n do
 begin write('Dati dividendul ',i,’='); read(dd[i]); end;
  until er=0;
  clrscr; p:=1+d/100; x:=0.; y:=1.;
  for i:=1 to n do begin y:=y*p; x:=x+dd[i]/y; end;
  x:=x+cn/y; writeln('Procentul anual:',d:7:2,'% Perioada:',n,' Pretul de revânzare:',cn:15:2);
  writeln('                                 =>  Pretul de cumparare=',x:15:2);
  writeln;  writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');  readln;
 until sf=1;
end.

Inapoi                                                                             Inainte
Prima paginã