Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe de calcul cu dobânzi compuse
Programul CEC14
pentru determinarea coeficientilor de multiplicare a sumei periodice constante în functie de dobânda compusã acordatã si de perioada de pãstrare

program cec14;
uses crt;
var er,n,i,sf:integer; d,p:real;
begin
 sf:=0;
 repeat
  er:=1;
  repeat
   clrscr;
  writeln('Calculul coeficientului de multiplicare pentru pl?ti constante');
writeln('============================================================');
   writeln('Tastati dobânda 0 pentru iesire din program');
   write('Dati dobânda: ');  read(d);
   if d=0 then halt;
   write('Dati perioada: '); read(n);
   if (n>0) and (n<100) and (d>0) and (d<10000) then er:=0;
  until er=0;
  clrscr; p:=1+d/100;
  for i:=2 to n do p:=p*(1+d/100);
  p:=((p-1)/d)*100;
 writeln('Dobânda:',d:7:2,'%  Perioada: ',n,' =>  Coeficientul=',p:10:3);
  writeln;
  writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
  readln; readln;
 until sf=1;
end.

Inapoi                                                                            Inainte
Prima paginã