Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe de calcul cu dobânzi compuse
 Programul CEC13
pentru calculul dobânzii compuse în functie de coeficientul de multiplicare a sumei depuse initial si de perioada de pãstrare

program cec13;
uses crt;
var er,sf:integer; n,p,k:real;
begin
 repeat
  er:=1;
  repeat
   clrscr;
 writeln('Calculul dobânzilor în functie de coeficientul de multiplicare si de perioada');
writeln('=====================================================================');
   writeln('Tastati coeficientul 0 pentru iesire din program');
   write('Dati coeficientul: ');  read(k);
   if k<=0 then halt;
   write('Dati perioada: '); read(n);
   if (k>0) and (k<100) and (n>0) and (n<100) then er:=0;
  until er=0;
  clrscr; p:=100*(exp(ln(k)/n)-1);
 writeln('Coeficientul:',k:7:2,'%  Perioada: ',n:7:2,' =>  Dobânda=',p:10:3);
  writeln;
  writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
  readln; readln;
 until sf=1;
end.

Inapoi                                                                             Inainte
Prima paginã