Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe pentru calculul actiunilor
Programul CECACT7
pentru calculul preturilor maximale de cumpãrare a actiunilor

program cecact7;
uses crt;
label 00, 11, 22, 33;
var m:integer; d,alfa,c0,d0,dd:real;
begin
  00:
   clrscr;
 writeln('Calculul preturilor maximale de cumparare a actiunilor');
 writeln('================================');
   writeln('1 - Modelul general');
   writeln('2 - Modelul Gordon-Shapiro');
   writeln('3 - Modelul Bates');
   writeln('--------------------------');
   write('Alegeti modelul 1/2/3:'); read(m);
   if m=1 then goto 11;
   if m=2 then goto 22;
   if m=3 then goto 33;  halt;
   11:
    write('Dati procentul anual: ');  read(d);
    write('Dati dividendul maxim încasat: '); read(d0);
    if not ((d>0) and (d<10000) and (d0>=0)) then goto 11;
    clrscr; c0:=d0/(d/100);
    writeln('Procent anual:',d:7:2,'% Dividendul maxim: ',d0:15:2);
    writeln('              =>  Pretul maxim de cumparare=',c0:15:2);
    writeln;   writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
    readln; readln; goto 00;
   22:
    write('Dati procentul anual: ');  read(d);
    write('Dati primul dividend încasat: '); read(d0);
    write('Dati cresterea anuala a dividendelor:'); read(alfa);
   if not ((d>0)and(d<10000)and(d0>=0)and(alfa>0)) then goto 22;
    clrscr; if d>alfa then c0:=d0/((d-alfa)/100) else c0:=-1;
    if c0=-1 then
      writeln('             =>  Pretul maxim de cumparare= INFINIT')
    else
      writeln('             =>  Pretul maxim de cumparare=',c0:15:2);
    writeln;   writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
    readln; readln; goto 00;
   33:
    write('Dati procentul anual: ');  read(d);
    write('Dati primul beneficiu realizat pe actiune: '); read(d0);
    write('Dati procentul de distribuire a beneficiului pe actiune:');
    read(dd);
    write('Dati cresterea anuala a beneficiilor:'); read(alfa);
  if not ((d>0) and (d<10000) and (d0>=0) and (alfa>=0) and (dd>=0)) then goto 33;
   clrscr; if d>alfa then c0:=d0*(dd/100)/((d-alfa)/100) else c0:=-1;
    if c0=-1 then
      writeln('             =>  Pretul maxim de cumparare= INFINIT')
    else
      writeln('             =>  Pretul maxim de cumparare=',c0:15:2);
    writeln;  writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
    readln; readln; goto 00;
end.

Inapoi                                                                            Inainte
Prima paginã