Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe pentru calculul actiunilor
Programul CECACT4
pentru calculul pretului de revânzare al unei actiuni conform modelului Gordon-Shapiro

program cecact4;
uses crt;
type vec=array[1..100] of integer;
var er,n,i,sf:integer; alfa,palfa,d,d0,p,x,y,c0:real; dd:vec;
begin
 sf:=0;
  repeat
  er:=1;
  repeat
   clrscr;  writeln('Calculul pretului de revânzare al unei actiuni conform modelului Gordon-Shapiro');
writeln('=====================================================================');
   writeln('(Tastati procentul anual 0 pentru iesire din program)');
   write('Dati procentul anual: ');  read(d);
   if d=0 then halt;  write('Dati perioada: '); read(n);
   write('Dati pretul de cumparare: '); read(c0);
   write('Dati dividendul initial:'); read(d0);
   write('Dati cresterea anuala a dividendelor:'); read(alfa);
   if (n>0) and (n<100) and (d>0) and (d<10000)
            and (c0>=0) and (alfa>=0) and (d0>=0) then er:=0;
  until er=0;
  clrscr; p:=1+d/100; palfa:=1+alfa/100; x:=1.; y:=1.;
  for i:=1 to n do begin x:=x*p; y:=y*palfa; end;
  if palfa=p then
   x:=x*(c0-n) else  x:=c0*x-d0*((palfa/(palfa-p))*(y-x));
  writeln('Procentul anual:',d:7:2,'%  Perioada: ',n,'  Pretul de cumparare:',c0:15:2);
  writeln('                                   =>  Pretul de revânzare=',x:15:2);
  writeln;  writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');  readln;
 until sf=1;
end

Inapoi                                                                          Inainte
Prima paginã