Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR

        Formulele de calcul prezentate în acest manual sunt, în marea lor majoritate, dificil de folosit în practicã. Din acest motiv ajutorul care poate fi oferit de un calculator este, fãrã îndoialã, de neînlocuit.
        În acest capitol prezentãm programele sursã care executã toate calculele bazate pe formulele din manual. Ele sunt scrise în limbajul de programare Torbo Pascal si sunt usor de asimilat. Motivul pentru care a fost preferat acest limbaj de programare este lesne de înteles: limbajul este unul dintre cele mai simple limbaje cunoscute are o arie largã de rãspândire. Un simplu programator le poate scrie si implementa pe orice tip
de calculator care are un compilator de Pascal.
        Fiecare program include algoritmul de calcul care stã la baza aplicãrii unei formule de calcul. Programele sunt conversationale, ele solicitând parametrii necesari pentru efectuarea calculelor si furnizând rezultatul eventual comentat.

Programe de calcul cu dobânzi simple

Programul CECA1
pentru calculul coeficientului de multiplicare a sumei depuse în functie de dobânda simplã si de perioada de pãstrare

program ceca1;
uses crt;
var er,sf:integer; n,d,k:real;
begin
 sf:=0;
 repeat
    er:=1;
    repeat
         clrscr;
         writeln('Tastati dobânda 0 pentru iesire din program');
         write('Dati dobânda: ');  read(d);
         if d<=0 then halt;
         write('Dati perioada: '); read(n);
         if (n>0) and (n<100) and (d>0) and (d<10000) then er:=0;
    until er=0;
    clrscr; k:=1+n*d/100;
    writeln('Dobânda:',d:7:2,'%  Perioada: ',n,' => Coeficientul=',k:10:3);
    writeln;
    writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
    readln; readln;
 until sf=1;
end.

Inapoi                                                                         Inainte
Prima paginã