Capitolul XVI
MEDII DE DEZVOLTARE SI MEDII INTEGRATE

        Dezvoltarea impetuoasã a sistemelor de calcul a impus crearea unor produse software tot mai sofisticate, cu scopul de a pune la dispozitia utilizatorilor, din ce în ce mai pretentiosi, instrumente complexe si complete de lucru.
        Deseori în activitatea de construire a unei aplicatii, diferite obiecte construite într-un loc pot fi utile si în alte scopuri. Apare astfel necesitatea reutilizãrii unor obiecte gata construite si chiar a unor secvente de cod.
        In altã ordine de idei, vom lua exemplul unui utilizator care are de întocmit o documentatie oarecare, simplã, ce contine doar text si desene. Dacã utilizatorul nu dispune de un sistem care integreazã textul cu grafica, el va fi nevoit sã apeleze la douã produse distincte: unul pentru graficã, altul pentru text. In final, utilizatorul trebuie sã asambleze cele douã categorii de piese: paginile de text si paginile de graficã.
        Dacã piesele pot fi tipãrite pe pagini distincte singura problemã mai dificilã se referã la numerotarea paginilor. Dacã însã vor fi de tipãrit pagini mixte, problema se poate complica foarte mult.
        Dificultãtile sunt generate în primul rând de problemele ridicate de compatibilitatea diverselor produse în care sunt elaborate piesele lucrãrii. Dacã douã dintre acestea nu au posibilitãti de import/export de fisiere problema devine practic imposibilã.
        Prin exemplul de mai sus se poate întelege cã existã o anumitã necesitate de a grupa unele produse software si de a asigura compatibilitãtile necesare, integrându-le într-un mediu unic.
        Necesitatea dezvoltãrii usoare si rapide a aplicatiilor sub sistemul de operare Windows a adus în prim plan produse care si-au gãsit o largã categorie de utilizatori medii de dezvoltare.
        In cele ce urmeazã ne propunem prezentarea succintã a câtorva dintre aceste medii.
 


XVI.1.  MICROSOFT OFFICE

        Mediile integrate sunt din ce în ce mai cãutate astãzi. Cel mai cunoscut produs din aceastã categorie este Microsoft Office. Acesta cuprinde:
             - cunoscutul editor de texte Word
             - sistemul de calcul tabelar Excel
             - produsul PowerPoint pentru graficã
             - produsul Access pentru gestionarea bazelor de date.
        Toate aceste produse, adunate la un loc în mediul integrat numit Office, oferã avantaje evidente. Sub acest mediu sunt asigurate toate tipurile de compatibilitãti între componentele sale.
        Pachetul de programe cunoscut sub numele Microsoft Office a trecut prin mai multe versiuni. Cea mai recentã este, desigur, versiunea sub Windows 95 care se numeste Microsoft  Office 95 for Windows 95. Acceastã versiune este distribuitã în douã forme:
          a) Microsoft Office 95 Standard, care cuprinde:
               . Microsoft Word for Windows 95
               . Microsoft Excel for Windows 95
               . Microsoft PowerPoint for Windows 95
               . Microsoft Shedule+ for Windows 95
          b) Microsoft Office 95 Professional, care cuprinde:
               . Microsoft Word for Windows 95
               . Microsoft Excel for Windows 95
               . Microsoft PowerPoint for Windows 95
               . Microsoft Shedule+ for Windows 95
               . Microsoft Access for Windows 95.
        Microsoft Office 95 este de fapt o colectie de aplicatii exemplar integrate cu sistemul de operare Windows 95. Iatã principalele noutãti care apar în Microsoft Office 95 fatã de versiunile sale anterioare:
             . adaptãrile de rigoare pentru un sistem de operare care lucreazã protejat pe 32 biti,
             . o nou? interfatã cu utilizatorul, putin mai bunã,
             . suport OLE 2.0 perfectionat,
             . configurare si setare simplificatã,
             . asigurarea utilizãrii butonului drept al mouse-ului
             . suport pentru postã electronicã si Microsoft Network.
        Trecerea la modul de lucru pe 32 de biti a determinat o crestere a vitezei de executie a aplicatiilor. Totodatã, este permisã realizarea operatiilor simultan, fãrã sã se simtã substantial o scãdere a performantelor (facilitatea de multitasking).
        Prin utilizarea butonului drept al mouse-ului, facilitate oferitã de Windows 95, permite ca, pentru fiecare aplicatie din Microsoft Office, sã aparã un meniu care contine cele mai uzuale comenzi. In acest mod se câstigã un timp substantial prin eliminarea unor comenzi suplimentare.
        Casetele de dialog pun la dispozitie imediat informatiile cele mai utile; aceasta se realizeazã prin instrumente speciale numite scurtãturi (Shortcuts). Informatiile furnizate se referã, în primul rând, la administrarea documentelor. Ele pot fi definite si plasate în desktop chiar de cãtre utilizator, conform dorintelor acestuia.
        Sistemul Microsoft Office 95 este fidel complet fatã de aspectul componentelor sistemului de operare Windows 95. Prin aceasta se întelege cã orice modificare de parametri sistem se reflectã automat si în Microsoft Office 95.
        Ca si în sistemul Windows 95, si în Microsoft Office 95 putem lucra cu nume lungi de fisiere (pânã la 255 caractere).
        Modul de asistare pentru utilizator a fost mult îmbunãtãtitã fatã de versiunile anterioare.
        Pentru instalarea produsului pe calculator este necesar sã fie asigurate urmãtoarele resurse:
             - calculator dotat cu un procesor 486DX sau mai bun.
             - sistemul de operare Windows 95 instalat, sau Windows NT Workstation, versiunea 3.5. Sub Windows 3.1 produsul nu functioneazã.
             - cel putin 8 MB memorie RAM, pentru a putea utiliza 2 aplicatii simultan, dar cu performante slabe.
             - cel putin 12 MB memorie RAM pentru a utliza pachetul Access sub Windows 95.
             -  cel putin
                  . 23 MB pe hard-disk, în varianta Office Standard, pentru instalare minimalã.
                  . 55 MB pe hard-disk, în varianta Office Standard, pentru instalare standard.
                  . 89 MB pe hard-disk, în varianta Office Standard, pentru instalare completã.
                  . 42 MB pe hard-disk, în varianta Office Professional, pentru instalare minimalã.
                  . 82 MB pe hard-disk, în varianta Office Professional, pentru instalare standard.
                  . 124 MB pe hard-disk, în varianta Office Professional, pentru instalare completã.
             - o unitate de floppy-disk de 3,5'' sau o unitate CD-ROM.
             - placã video VGA sau superioarã.
             - un mouse.
        La aceastã orã, produsul Microsoft Office 95 este cel mai bun pachet integrat de aplicatii pentru Windows 95.

XVI.2. VISUAL BASIC

        Visual Basic este un pachet de programe, apartinând cunoscutei firme Microsoft, conceput pentru crearea si dezvoltarea rapidã si eficientã a aplicatiilor în Windows. Produsul este considerat la ora actualã ca fiind cel mai popular mediu de dezvoltare a aplicatiilor pentru Windows. Ultima versiune în exploatare este Visual Basic 4.0. In aceastâ versiune produsul este destinat sã suporte Windows 95, Windows NT si Windows 3.x.
        Versiunea a patra este disponibilã în trei variante:
              - Standard Edition,
              - Professional Edition,
              - Enterprise Edition.
        Toate trei variantele contin suport pentru dezvoltarea aplicatiilor pe 32 de biti, suport complet OLE 2.0, ODBC 2.0, precum si Jet 3.0 - un motor de baze de date. De esemenea, produsul include în aceastã variantã limbajul de programare "Microsoft Visual Basic programming system" - un limbaj cunoscut si utilizat si în dezvoltarea aplicatiilor din Microsoft Office.
        Iatã, pe scurt, cum decurge proiectarea unei aplicatii sub Visual Basic:
             - se defineste o fereastrã Project în care se vor organiza componentele aplicatiei; acest lucru se face apelând optiunea New Project.din meniul File.
             - se creeazã formele aplicatiei si elementele de legãturã cu utilizatorul.
             - dacã este nevoie vor fi create meniuri ale aplicatiei.
             - pentru o aplicatie mai "pretentioasã" se pot stabili legãturile dintre formele, meniurile, controalele definite si procedurile aferente.
             - procedurile necesare se creeazã într-un limbaj foarte asemãnãtor cu limbajul Basic, mai precis cu o variantã de QuickBasic.
             - aplicatia trebuie salvatã pe disc, apelând optiunea Save din meniul File.
             - se face compilarea si executia aplicatiei definite.
        Rapiditatea cu care se poate dezvolta o aplicatie sub Visual Basic, instrumentele deosebite pe care le pune la dispozitie precum si o serie întreagã de alte satisfactii pe care le oferã, toate acestea si multe altele determinã ca acest produs sã se recomande de la sine.
 


XVI.3. VISUAL C++

        Visual C++ este un pachet de programe conceptual asemãnãtor cu Visual Basic. El apartine tot firmei Microsoft si este destinat, de asemenea, pentru crearea si dezvoltarea rapidã si eficientã a aplicatiilor în Windows, Limbajul gazdã aici este, desigur, limbajul C++.
        Produsul are mai putini adepti si este mai putin cunoscut decât Visual Basic, cauza fiind aceeasi ca si în cazul celor douã limbaje de programare Basic si C++: gradul de accesibilitate pentru diferite categorii de utilizatori.
        Ultima versiune în exploatare este Visual C++ 4.0, apãrutã în cursul lunii septembrie 1995. Mediul de dezvoltare C++ prezintã, în aceastã ultimã versiune, posibilitãti noi de reutilizare a codului.
        Iatã, pe scurt, principalele facilitãti oferite de noua versiune:
             - The Component Gallery - un sistem de gestiune si stocare a componentelor OLE Controls si C++; acesta oferã utilizatorilor posibilitatea partajãrii rapide si usoare a resurselor claselor C++ si a fisierelor header sub forma componentelor C++. Este în acelasi timp un sistem ideal de gestiune a controalelor OLE provenite de la terte firme.
        Visual C++ este livrat împreunã cu o mare varietate de componente C++ si controale OLE;
             - Custom App Wizards - permite programatorilor sã-si creeze si sã foloseascã template-uri care permit o mai rapidã dezvoltare a unei aplicatii. Acestea se pot baza pe proiecte deja existente, sau se pot adapta din cele standard;
             - MFC Extensions - sunt niste DLL-uri provenite de la terte firme care permit utilizarea de noi clase (custom classes), cum ar fi:
                      . suport pentru multimedia,
                      . prelucrãri de imagini si dezvoltãri client/server;
             - ClassView - este un editor de fisiere integrat, care oferã posibilitatea vizualizãrii si editãrii codului sub forma unor colectii de clase;
             - WizardBar - prin bara de instrumente pot fi accesate functionalitãtile clasei Wizard (ClassWizard);
             - Incremental Compilation - are ca scop scurtarea timpului de compilare. Prin utilizarea compilatorului "Incremental Compilation" la o editare a unui fisier se vor recompila numai functiile modificate în loc de a se recompila întreg fisierul, rezultând o economie importantã de timp.
             - Minimal Rebuild - are ca scop, de asemenea, scurtarea timpului de compilare. Prin utilizarea acestei optiuni se permite ca, dupã o modificare a unui fisier header, sã se recompileze numai fisierele afectate de modificare.
        Sistemul permite crearea si dezvoltarea unor aplicatii performante într-un timp scurt. Instrumentul permite reutilizarea codului ceea ce îmbunãtãteste semnificativ productivitatea unui programator.
        Visual C++ include biblioteca de clase MFC 4.0 care contine suport pentru toate noile controale Win32.
        Compilatorul mediului de dezvoltare C++ cuprinde si cele mai noi specificatii standard ale limbajului C++ (ANSI/ISO X3J16), inclusiv namespaces si run-time information (RTTI). Suplimentar, produsul include si biblioteca Standard Template Library de la Hewlett Packard.

Inapoi                                                  Inainte
Prima paginã