Capitolul XIV
WINDOWS 95

        Pe data de 24 august 1995, dupã o campanie publicitarã care a costat peste 500 milioane de dolari, firma Microsoft a scos pe piatã, cu mare pompã, mult trâmbitatul produs Windows 95. Acest moment coincidea cu anuntul conform cãruia existau deja înregistrati circa 50 milioane de utilizatori ai sistemului Windows 3.1. Firma Microsoft a elaborat, initial, o versiune, care a ajuns pe piatã sub numele Chicago, dar pe care a îmbunãtãtit-o ulterior si i-a atribuit numele Windows 95, punându-si toate sperantele în ea.
        Windows 95 a fost anuntat ca fiind un nou sistem de operare pe 32 biti, multitasking, multimedia, multiprocesor.
        Initial, s-a vorbit despre Windows 95 ca despre "un sistem de operare complet, de sine stãtãtor, care nu are nevoie de sistemul DOS". La aceastã orã, aceste afirmatii sunt contrazize de o serie de trucuri înregistrate la produsul Windows 95 scos pe piatã, dar nu este exclus ca viitoarea versiune a acestuia sã aducã toate facilitãtile promise. Deocamdatã, sistemul Windows 95 nu se dispenseazã complet de sistemul de operare DOS, desi, în aparentã, acesta se comportã ca si cum ar lucra independent.
        Ce este, de fapt, Windows 95? In primul rând trebuie retinut faptul cã Windows 95 nu este altceva decât Windows 3.11, ultima versiune cunoscutã pe piatã a acestui produs, dar care are o prezentare mai bunã si aduce reale îmbunãtãtiri versiunilor anterioare. Imbunãtãtirile constã în urmãtoarele:
             - noul sistem cuprinde corectiile tuturor erorilor semnalate în versiunea anterioarã. Una dintre acestea era aceea cã operatia de scãdere dintre numerele 14.32 si 14.31 furniza rezultatul 0.
             - au fost îmbunãtãtite functiile care prezentau în folosire un grad ridicat de dificultate, de exemplu: gestiunea fisierelor, pictogramele programelor asezate în partea de jos a ecranului, parte din ele ascunse etc.
             - permite functionarea programelor pentru Windows 3.1.
             - permite realizarea mai multor actiuni decât cele cunoscute în versiunile anterioare; un prim exemplu în acest sens este acela cã, sub Windows 95, nu mai este necesar sã se apeleze la sistemul de operare DOS decât numai dacã se doreste în mod expres. Produsul Windows 95 se comportã, s-ar putea spune în mod exemplar, ca un veritabil sistem de operare.
             - sistemul Windows 95 permite utilizarea mai multor taskuri simultam (este un sistem multitasking).
             - notiunea de desktop a fost extinsã, etalarea pictogramelor se poate face pe întreaga suprafatã a ecranului; de asemenea, acestea nu mai trebuiesc pãstrate în Program Manager.
             - dispare conceptul de Program Manager, eliminând astfel dificultãtile întâmpinate la trecerea prin ferestre. Un buton special, numit START si aflat în partea de jos a ecranului, înlocuieste rolul Program Manager-ului de a încãrca programele în vederea executiei. Aceastã modificare este cea mai semnificativã fatã de versiunile anterioare de Windows.
             - un lucru absolut nou îl reprezintã acela cã Windows 95 permite folosirea numelor de fisiere foarte lungi (max.255 caractere).
             - File Manager a fost înlocuit de douã programe similare: Explorer si My computer.
             - un utilitar al firmei Microsoft întâlnit si în DOS cu numele UNDELETE, permitea refacerea unor fisiere sterse anterior. In Windows 95 aceastã functie deosebit de importantã este înlocuitã cu functia numitã Trash, care se traduce  într-un fel prin "cos de gunoi" si permite depunerea fisierelor sterse în acest cos, din care vor putea fi preluate intact mai târziu.
             - Windows 95 oferã un program de Help mult îmbunãtãtit fatã de versiunile anterioare. Tasta de ajutor este <F1>. De exemplu, la apãsarea tastei de Help, sistemul prezintã care este programul care executã ceea ce se doreste si, prin declansarea unui click pe butonul respectiv, programul respectiv intrã în executie.
             - tasta <Esc> este prezentã în permanentã pentru a putea renunta la operatiile declansate.
             - Program Manager este înlocuit de butonul START. Totusi, dacã se doreste în mod expres utilizarea Program Manager-ului din versiunea anterioarã, aceasta este posibil.
             - File Manager-ul a fost înlocuit cu programele Workstation si Explorer. Totusi, dacã se doreste în mod expres utilizarea vechiului program File Manager din versiunea anterioarã, aceasta este posibil.
             - editorul Windows din versiunile anterioare, numit Write, a fost înlocuit cu WordPad, un editor de texte putin mai dezvoltat decât anteriorul sãu.
             - programul PaintBrush din versiunile anterioare a fost înlocuit cu Paint, un program de desenare care nu are prea multe noutãti si care nu a înglobat toate functiile anterioare.
             - Cardfile si Calendar sunt douã dintre programele care au dispãrut complet în noua versiune.
             - tabelul de caractere, Calculatorul, Media Player, Sound Player, comenzile MS-DOS si Object Packager au rãmas nemodificate fatã de versiunile anterioare.
             - programul Terminal a fost înlocuit cu programul HyperTerminal, un program de telecomunicatii care dispune de mai multe functii noi.
             - Control Panel din versiunea anterioarã a fost înlocuit cu fereastra Control Panel, care prezintã un ansamblu de pictograme destul de asemãnãtoare.
             - PifEdit a fost înlocuit de fisa Properties. De exemplu, pentru modificarea parametrilor unui program se poate face click pe pictograma respectivului program DOS, alegând apoi Properties.
             - programul de ceas Clock a fost înlocuit cu un ceas permanent aflat în bara de task-uri.
             - programul NotePad a fost înlocuit cu Scraps, un concept nou introdus pentru manipularea unor cantitãti mici de informatii.
             - apelând prin modem Microsoft Network se poate dispune de un serviciu telematic, adicã conectarea calculatorului la o linie telefonicã si punerea în legãturã cu reteaua Microsoft Network (MSN) sau cu Internet.
         La prima vedere produsul Windows 95 poate pãrea mai dificil decât Windows 3.1, aceasta datorându-se, în pincipal, si obisnuintei cu butoanele distincte din versiunile mai vechi.
         O disputã înversunatã se duce în speculatiile care se fac privind catalogarea produsului ca fiind un înlocuitor complet al sistemului de operare DOS. Aparentele prezintã Windows 95 ca un veritabil sistem de operare. In realitate produsul a împrumutat fisierele IO.SYS si MSDOS.SYS ale sistemului MS-DOS si le-a atribuit alte nume.
        In orice caz, dacã utilizatorul nu mai dispune de sistemul de operare MS-DOS, poate folosi cu încredere sistemul Windows 95.
        Cerintele hardware ale produsului pe calculator sunt:
     Minime                               Reale
 a) 386DX                                 486 sau Pentium
 b) memorie de 4 MB                memorie de 12 MB
 c) monitor si placã VGA          monitor si placã Super VGA
 d) cititor de dischetã de           cititor de dischetã de
     densitate mare                     densitate mare
 e) spatiu disc suplimentar        cel putin 100 MB
      de 10-15 MB                        fatã de Windows 3.1.
 f) mouse                                   mouse(2 butoane functionale)
        Dacã se dispune de un modem, prin produsul Windows 95 se pot utiliza un serviciu on-line oferit de firmã si denumit Microsoft Network (MSN) sau numeroase functii Internet.
        La instalare produsul dispune de 15 dischete sau discuri compacte (CD-ROM).
        Windows 95 recunoaste în mod automat componentele compatibile cu tehnologia Plug&Play si le poate atribui resursele necesare. Configurarea noilor componente instalate se face, de asemenea, în mod automat.
        Windows 95 recunoaste si poate sã execute vechile programe Windows si DOS. Cu o memorie RAM de cel putin 4 MB aceste programe se vor executa mult mai rapid.
       Câteva dezavantaje ale sistemului Windows 95
             - Windows 95 nu a mai inclus editorul grafic binecunoscut din vesiunile anterioare sub numele de Paintbrush.
             - lipsesc, de asemenea, si programele Cardfile si Calendar.
             - anumite programe, de exemplu Write, nu au fost dezvoltate suficient, în timp ce altele au fost înlocuite cu unele mai slabe.
             - sistemul pare a fi complex, asa încât, vechii fani ai MS-DOS-ului (cel mai simplu sistem de operare care a existat vreodatã) ar putea fi dezamãgiti.
             - existã prea multe incompatibilitãti cu aplicatiile DOS si Windows existente.
             - prezintã o stabilitate redusã, prea multe cãderi (General Protection Faults)
             - aplicatiile DOS si Windows pe 16 biti nu se executã efectiv în multitasking.
             - extensia de trei caractere a fisierelor este uneori pierdutã de cãtre Explorer, alteori ascunsã.
             - interfata cu utilizatorul este inconsecventã.
             - pe desktop apar încã lucruri care pot deranja: meniuri în cascadã, butonul Close, butonul Start pentru oprire, aglomerarea cu obiecte care nu se pot sterge, muta, reloca etc.

Alte caracteristici ale sistemului Windows 95
        Windows 95 înregistreazã automat ultimele 15 programe si fisiere utilizate, în scopul reluãrii rapide a acestora.
        In general, pictogramele dispun de note explicative, care prezintã utilitãtile functiei apelate.
        Lungimea maximã a unui nume de fisier este, în Windows 95, de 255 caractere.
        Windows 95 prezintã si o tastaturã telefonicã nouã care, desi este rudimentarã, poate înlocui telefonul de birou. Evident, aceasta permite apelarea automatã a numerelor de telefon folosite mai des, poate fi folositã pentru apeluri internationale cu numere foarte lungi si greu de retinut etc.
        Un CD Player furnizat de Windows 95, pe lângã alte facilitãti pe care le poate oferi, permite suplimentar afisarea titlurilor cântecelor care sunt ascultate. De asemenea, poate cânta automat primele note ale fiecãrui cântec de pe un CD, pentru a usura alegerea unei melodii.
        Programul Backup, cunoscut din vechea versiune de Windows, permite salvarea fisierelor cu denumire mai lungã decât cele clasice.
        Un program nou, numit ClipBook, permite conectarea a douã calculatoare printr-un cablu paralel sau unul serial pentru a transfera fisiere de pe un calculator pe altul.
        Un alt program nou, numit Microsoft Exchange, permite memorarea tuturor adreselor electronice ale celor cu care sunteti în corespondentã, într-un singur loc.
        Windows 95 este disponibil în mai multe variante lingvistice fatã de versiunile anterioare. Astfel, produsul a fost anuntat, pentru început, în 12 versiuni lingvistice: danezã, finlandezã, francezã, germanã, italianã, norvegianã, olandezã, Pan European (o versiune în limba englezã care oferã posibilitatea de a rula aplicatiile scrise pentru Europa de Est), portughezã (pentru Brazilia si Portugalia), spaniolã si suedezã. In versiunea CD-ROM (indiferent de limbã) este inclus suportul multilingvistic, care permite aplicatiilor sã scrie utilizând atât caractere vest-europene, cât si est-europene. De altfel, firma Microsoft a anuntat cã va pune la dispozitie, în scurt timp, versiuni lingvistice pentru: arabã, bascã, catalanã, chinezã, cehã, greacã, ebraicã, ungarã, japonezã, koreanã, polonezã, rusã, slovenã, thailandezã, turcã si vietnamezã.
        O remarcã specialã trebuie fãcutã în legãturã cu faptul cã Windows 95 prezintã o versiune mult mai bunã pentru accesul la distantã fatã de Windows for Workgroups, fiind, din acest punct de vedere, mult mai rapid si mai sigur.
        Primul val de aplicatii care pot fi executate pe Windows 95 a si fost înregistrat. Printre acestea, amintim câteva dintre cele mai utilizate în tara noastrã: Paradox, Acces 7.0, Page Maker, Ventura 6, QuarkXPress 4.0, Norton Navigator,  PhotoShop 3.0.4, Corel Draw 6.0,  Power Point, Lantastic, Shedule, Project, Lotus 1-2-3, Excel 7.0, Quattro Pro, AutoCAD 13, CorelCAD, Microsoft Office Standard/Professional,  PerfectOffice, Virus Scan 95, WordPro, Word 7.0, WordPerfect etc.
        Un începãtor poate folosi Windows 95 mult mai usor decât un bun utilizator al versiunilor anterioare de Windows.
        Mai devreme, sau mai târziu, va fi necesarã trecerea pe acest sistem de operare care, asa cum a anuntat si firma producãtoare Microsoft, va fi dezvoltat în continuare si îmbogãtit cu noi facilitãti, Asa cã, se recomandã o asimilare cât mai urgentã a acestui produs.

Inapoi                                                   Inainte
Prima paginã