Capitolul XIII
WINDOWS

        Sistemul Windows este un pachet de programe care pune la dispozitia utilizatorului o serie de facilitãti menite sã ofere un ajutor important în a manipula diferite comenzi ale sistemului de operare, în construirea unei grafici de mare acuratete, pentru editarea de texte cu seturi de caractere deosebite, pentru desenare, pentru utilizarea unor instrumente des necesare (ceas, agendã, jocuri), etc.
        Produsul apartine firmei Microsoft si este foarte puternic, acoperind cea mai largã gamã de utilitãti pe un calculator tip IBM PC. El circulã în mai multe variante iar una dintre acestea intitulatã "Microsoft Windows Version 3.1 for Central and Eastern Europe" apãrutã în anul 1992, este special adaptatã pentru utilizatorii din tãrile Europei Centrale si de Est. Avantajele pe care le prezintã aceastã variantã pentru România sunt urmãtoarele:
             - tabela de coduri folositã (ANSI1250) contine si caracterele nationale ale limbii române
             - contine si un driver pentru tastatura româneascã (standardul IBM)
             - contine câteva fonturi care folosesc tabela ANSI1250
             - contine un filtru de conversie din si în CodePage 852 din DOS (care, începând cu versiunea 5.0, contine si el toate caracterele nationale ale limbii române.
        Sistemul Windows a devenit în scurtã vreme cel mai popular sistem de gestionare a sistemului de operare MS-DOS. El poate fi inclus în categoria utilitarelor de mare anvergurã, dar în acelasi timp poate sta alãturi de cele mai performante editoare de texte. Functiile sale de bazã tintesc în principal înlãturarea utilizãrii sistemelor de operare de pe calculatoarele de tip IBM PC, în special MS-DOS.
        Din datele statistice ale firmei MicroSoft, liderul mondial în domeniul productiei de software, numãrul utilizatorilor de Windows a depãsit cu mult cifra de 50 milioane si este în continuã crestere. Existã la ora actualã mai bine de un milion de produse software pentru platforma Windows.
        Instalarea produsului se face foarte simplu, întreaga operatiune de restaurare desfãsurându-se aproape automat, sub asistenta utilizatorului (care nu trebuie sã fie neapãrat un profesionist) pentru montarea dischetelor cerute de cãtre programul de instalare (INSTALL.EXE). Dupã instalare discul pe care s-a fãcut operatiunea va contine un director nou cu numele WINDOWS si un subdirector al acestuia numit SYSTEM. Cele douã directoare contin o serie de fisiere specifice produsului, dintre care douã sunt fisierele de configurare ale sistemului (WIN.INI si SYSTEM.INI), initial cuprinzând parametrii standard de configurare sau cei indicati de utilizator la instalare, precum si numeroase fisiere cu extensia .EXE dar executabile numai sub WINDOWS.
        Pentru lansarea în executie a produsului se tasteazã direct pe prompterul DOS comanda:

WIN
        Spre deosebire de majoritatea produselor cunoscute de acelasi gen, produsul  Windows aduce pe ecran, la fiecare startare, ultima grupã de utilitare folosite, iar din acestea, cursorul va fi pozitionat întotdeauna pe functia utilizatã la iesirea din sesiunea anterioarã. Acest mod de selectare automatã a ultimei functii executate în sesiunea anterioarã scuteste utilizatorul de cele mai multe ori în alegerea functiei initiale la o nouã restartare a sistemului.
        Windows-ul poate fi instalat si rezident (TSR - Terminate and Stay Resident) în memorie. Pentru a profita de performante deosebite ale produsului este indicat sã se indice în CONFIG.SYS (fisierul de configurare al sistemului de operare MS-DOS) comanda referitoare la dimensionarea stivei de lucru: STACKS=9,256.
        Produsul poate fi instalat si pe alte sisteme de operare diferite de MS-DOS.
        În configurarea sistemului Windows pot fi instalate diverse drivere pentru recunoasterea unor periferice ca:
             - CD-ROM (Compact Disk)
             - ELSA Systems, cu peste 16 MB memorie extinsã
             - Everex 386/25, cu EMM386
             - Sound Blaster Audio Card
             - Wyse Computers
             - Tandy 2500XL, cu sistemul de operare MS-DOS în ROM etc.
        Produsul Windows are posibilitatea de a fi configurat în modul cel mai optim, pentru diverse aplicatii sau instalãri de produse noi, prin:
              . comenzi manuale efectuate de cãtre utilizator
              . automat, prin utilitare proprii si specifice
              . combinând primele douã solutii
        Produsul dispune de un manager de memorie care dirijeazã modul de folosire al acesteia pe întreaga sesiune de lucru. Practic, nici un produs instalat sub Windows nu se va plânge de lipsa de memorie, aceasta datorându-se în bunã parte managerului de memorie. Pentru rezolvarea conflictelor de memorie existã douã drivere numite MONOUMB.386 si MONOUMB2.386 care pot fi instalate în felul urmãtor (exemplul este dat pentru al doilea driver):
             - se executã pe prompterul MS-DOS comanda:
expand monoumb2.38_  c:/windows/system
             - se introduce în fisierul SYSTEM.INI comanda:
device = monoumb2.386
        Anumite conflicte de memorie pot fi rezolvate si prin eliminarea unui interval de adrese de memorie, lucru permis în interiorul sistemului Windows.
        Performantele atinse de produs sunt de-a dreptul uluitoare, produsul întrecând aproape la toate capitolele produsele similare de pe piatã. Utilizatorii acestui produs, foarte numerosi, sunt practic entuziasmati de numeroasele facilitãtile întâlnite, toate laolaltã, într-un singur produs: Windows. Sunt numeroase si produsele care pot fi instalate sub Windows iar numãrul acestora este în continuã crestere. Iatã câteva dintre acestea: Paradox, dBase, XY-Write, WordPerfect, FoxPro, Lotus 1-2-3, Word, toate produsele firmei Aldus, Excel, PowerPoint etc.
        Interfata cu utilizatorul este foarte prietenoasã; ea se prezintã, de regulã, prin ecrane grafice, în care apar icoane cu desene simbolice însotite de numele functiei sau comenzii, eventual al aplicatiei care se lanseazã în executie odatã cu tastarea unui <Enter> atunci când cursorul se aflã pozitionat pe icoanã sau prin utilizarea unui mouse. Pe acelasi ecran apar meniuri complete, usor de selectat si diverse butoane care fac din utilizare o actiune deosebit de plãcutã.
        Utilizarea mouse-ului usureazã munca utilizatorului într-o proportie importantã. Acesta declanseazã, de regulã, butoane tip "radio" care au înscrise functiile care se executã.
        Ecranul de baz? "Program Manager" este un dispecer al întregului produs si dirijeazã utilizatorul pe baza unui meniu principal cu urmãtoarele functii:
  A) File
  B) Options
  C) Window
  D) Help
        Dacã optiunile File, Options si Help contin functii obisnuite, întâlnite si la alte produse, optiunea Window permite selectarea unor module (ecrane) cu rol deosebit de important. Astfel, optiunea contine unele aplicatii proprii sistemului Windows (Main, Accessories, Games, Applications) precum si unele produse instalate ca aplicatii sub Windows cum ar fi: Aldus (cu Page Maker), Microsoft Office, Microsoft Tools etc. Pentru o imagine mai clarã vom detalia câteva dintre acestea:
 a) Main
        Meniul contine urmãtoarele functii:
           1) File Manager - aduce pe ecran, în partea din stânga, structura arborescentã a directoarelor si în partea dreaptã fisierele din directorul curent.
 Din acest ecran pot fi executate urmãtoarele functii de bazã:
             - selectãri de drivere, drectoare, fisiere
             - vizualizãri de fisiere
             - lansãri de programe executabile
             - diferite alte comenzi ale sistemului de operare etc.
           2) Control Panel - permite setarea unor parametri pentru:
             - culori
             - instalãri de fonturi de caractere
             - porturi (seriale si paralele)
             - instalãri de drivere pentru mouse
             - tastaturã / imprimante
             - formate internationale pentru datã, timp, monedã, numere
             - modificãri de datã si timp pentru de ceas, de sunet etc.
           3) Print Manager - permite vizualizarea stãrii imprimantei curente si schimbarea tipului de imprimantã
             4) Clipboard Viewer - pentru vizualizãri rapide de zone memorate.
           5) MS-DOS Prompt - permite obtinerea prompterului MS-DOS si lansarea unor comenzi din mediul sistemului de operare. Întoarcerea în sistem  fãcându-se prin tastarea comenzii Exit.
             6) Windows Setup - permite instalarea, modificarea sau stergerea aplicatiilor.
             7) PIF Editor - permite modificarea, crearea sau stergerea fisierelor cu extensia PIF care sprijinã actiunea de instalare si de recunoastere a unor aplicatii. Operatiunile sunt fãcute prin intermediul unui editor propriu.
             8) ReadMe - permite vizualizarea fisierului text README.WRI care contine informatii complete despre versiunea de Windows instalatã.
             9) Write - permite actionarea editorului de texte al Windows-ului, care lucreazã cu fisiere cu extensia proprie WRI, sau convertite din alte tipuri cunoscute, de exemplu fisierele Ascii. Editorul este deosebit de performant. El recunoaste anumite categorii de fisiere externe si detine facilitãti complete de editare. Poate lucra cu o varietate largã de seturi de caractere, are functii de aliniare, de paginare, de aranjare a documentului; De asemenea, permite înserarea în text a graficii importate din diverse alte produse.

b) Accessories
        Meniul contine urmãtoarele functii:
             1) Write - declanseazã editorul de texte al Windows-ului
             2) Painbrush - declanseazã editorul de graficã, un editor deosebit de performant, care detine o varietate larg? de functii grafice.
             3) Terminal - contine functii de comunicatie.
             4) Notepad - permite înregistrarea unor note într-o agendã
             5) Recorder - permite memorarea operatiunilor realizate de utilizator si reluarea automatã a acestora
             6) CardFile - permite obtinerea unor fise de catalog din care notatiile pot fi selectate dupã nume, numere de telefon, adrese etc.
             7) Calendar - permite consultarea unui calendar
             8) Clock - permite consultarea unui ceas on-line
             9) Object Packager - permite împachetarea (arhivarea) unor fisiere care pot fi despachetate (dezarhivate) cu programul EXPAND
             10) Character Map - permite vizaulizarea modelelor de caractere
             11) Media Player - permite redarea unor sunete înregistrate
             12) Sound Recorder - permite înregistrarea unor sunete definite

 c)  Games
        Meniul contine câteva jocuri instalate odatã cu sistemul. Dintre acestea amintim:
             1) Solitaire - joc de cãrti pentru o singurã persoanã
             2) MinesWeeper - joc de logicã pentru descoperirea unor mine ascunse

 d) Applications
        Meniul contine aplicatii instalate odatã cu sistemul Windows sau manual, de cãtre utilizator. Aceste aplicatii pot fi:
               1) Lotus Agenda
               2) Microsoft Macro Assembler
               3) Scan for Windows
               4) XY-Write
               5) MWAV-TSR
               6) SmartMon
               7) Manifest
               8) Turbo Pascal 6.0
               9) Microsoft Make Utility
             10) XTreeGold
             11) WordStar Professional
             12) Paradox 4.5
             13) Microsoft QBasic
             14) MWBackup
             15) MWAV
             16) MS-DOS Editor etc.
        Toate aplicatiile care se executã sub Windows sunt legate de acest sistem prin fisiere specifice (PIF) si li se ataseazã, automat sau la comanda utilizatorului, icoane cu imagini sugestive, cãrora le corespund  fisiere cu extensia .ICO.

 e) Microsoft Tools
        Meniul contine comenzi MS-DOS din versiunea 6.2 instalate sub Windows.
 Iatã câteva dintre acestea:
             1) Anti-Virus - declanseazã programul MS-DOS de scanare si distrugere a virusilor.
             2) Backup - declanseazã comanda cu acelasi nume din MS-DOS.
             3) Undelete - declanseazã comanda cu acelasi nume din MS-DOS.
        Versiunea 3.1 a sistemului Windows, apãrutã la 10 martie 1992 si reprezentând un eveniment major atât pentru utilizatori cât si pentru creatorii de aplicatii sub Windows, prezintã avantaje însemnate.
        Principalele caracteristici noi ale sistemului în versiunea amintitã pot fi rezumate astfel:
             - introducerea tehnologiei TrueType,
             - includerea unui protocol OLE,
             - prezenta caracteristicii drag&drop,
             - prezenta tehnicilor DDE,
             - integrarea în retele locale de tip NetWare 3.11,
             - optimizarea sistemului hibrid DOS 6.0 si Windows 3.1,
             - aplicatii de tip nou etc.
        Windows este cel mai complet mediu pentru sistemul de operare MS-DOS.
        Nu întâmplãtor el tinde sã-l înlocuiascã pe acesta din urmã.
        Pe lângã asa numitele versiuni "normale" ale sistemului, au mai fost dezvoltate, de cãtre aceeasi firmã Microsoft, versiunile Windows for Workgroups si Windows NT, care cuprind facilitãti deosebite de operare si de lucru în retea. Acestea sunt deja de mai multã vreme pe masa de lucru a utilizatorilor din întreaga lume.
        Din motivele prezentate mai sus dar si din altele pe care nu le mai prezentãm doar din lipsã de spatiu, numãrul utilizatorilor de Windows a crescut foarte mult si continuã sã creascã.
        Utilizarea unui mouse permite o reducere substantialã a timpilui de accesare a functiilor din meniurile sau butoanele sistemelor Windows. Totodatã sistemul permite si consultarea unor helpuri on-line complete si dispune de fisiere de documentatie care pot fi consultate direct în interiorul produsului. Manipulãrile sunt simple, explicite, ceea ce face din acest produs unul foarte usor de asimilat. Este recomandat tuturor categoriilor de utilizatori, de la începãtori si pânã la profesionisti.

Inapoi                                                    Inainte
Prima paginã