Capitolul XII
TABELE DE CALCUL

        Tabelele de calcul sunt pachete de programe care oferã posibilitatea sã se execute o serie diversificatã de calcule, bazate în special pe ceea ce se numeste "foaie de calcul". Ideea a fost lansatã initial de firma Visicorp si primul produs de acest gen a fost realizat chiar de aceastã firmã si s-a numit Visicalc. Aceastã idee este foarte simplã: ea are la bazã o matrice ale cãrei linii si coloane sunt numerotate pe ecran. Peste aceastã matrice se suprapune o fereastrã care se poate deplasa în cele patru directii fundamentale: stânga, dreapta, sus si jos. Pe baza codurilor de identificare a ferestrelor (coordonatele fiind date de linie si coloanã) utilizatorul poate defini algoritmi de calcul bazati pe formule, expresii, texte, secvente de programe, secvente de macro-instructiuni, dând astfel tabelului o mare flexibilitate. Modificãrile efectu-ate într-o fereastrã sunt reflectate în întregul tablou de calcul.
        Tabelele de calcul contin în structura lor si un sistem de gestiune a fisierelor iar în versiunile mai noi apar si functii specifice sistemelor de gestiune a bazelor de date. De asemenea, ele pot îngloba module grafice integrate sau independente.
        Tabelele de calcul sunt prevãzute cu limbaje proprii de programare, bazate în general pe seturi de macroinstructiuni si macrocomenzi pentru dezvoltarea de aplicatii. Totodatã sunt prevãzute cu sisteme de meniuri si ecrane de help.
        Matricea este de dimensiuni foarte mari astfel cã nu se pune problema unei limite în afarã de cea a memoriei calculatorului. Produsele de acest gen pot importa fisiere din diferite sisteme de gestiune a bazelor de date si din editoarele de texte. Modulele de graficã, de calcul matematic, financiar si statistic, posibilitãtile de imprimare sunt doar câteva dintre elementele determinante ale acestor produse care fac din ele instrumente de revolutionare a muncii de rutinã a functionarilor din intreprinderi. In cele ce urmeazã ne-am propus prezentarea doar a trei dintre aceste produse care sunt renumite pe piata mondialã, si care au pãtruns si în tara noastrã, cu un grad ridicat de accesibilitate si de utilizare.
 


XII.1.  LOTUS 1-2-3

        La aceastã orã produsul Lotus 1-2-3 reprezintã un standard neoficial de referintã al produselor din categoria tabelelor de calcul. El a fost al doilea produs important apãrut dupã Visicalc si a cunoscut pânã în prezent mai multe versiuni care au adus îmbunãtãtiri substantiale, fãcând din acesta unul dintre cele mai accesibile si atractive modele din domeniu.
        Produsul dispune de un limbaj propriu deosebit de eficient ce se numeste HAL (Human Acces Language). Acesta se bazeazã pe un set de instructiuni apropiate de limbajul natural. Iatã principalele caracteristici ale acestui produs:
             - tabela de lucru are o dimensiune de 8196 linii si 256 coloane;
             - tabela poate fi împãrtitã în ferestre de lucru orizontale sau verticale;
             - datele importante sau capetele de tabel pot fi mentinute permanent;
             - modul grafic permite reprezentarea datelor sub formã de diagrame;
             - se poate opta pentru diferite tipuri de diagrame;
             - pot fi incluse elemente de culoare si de umplere a diagramelor;
             - permite importul unor fisiere ASCII;
             - utilizarea limbajului HAL permite cresterea substantialã a vitezei de calcul precum si legarea unui numãr practic nelimitat de tabele;
             - pot fi definite conditii de cãutare si afisare;
             - sistemul de meniuri este deosebit de performant;
             - datele si grafica sunt afisate simultan pe ecran si orice modificare în date se reflectã si în grafice;
             - setul de caractere pentru imprimantã este foarte bogat;
             - produsul dispune de interfete pentru imprimante cu laser;

             - ultima versiune necesitã resurse mai mari: 1 MB memorie RAM, arhitecturã de calculator AT cu microprocesor de tip 286, 386 sau 486;
             - existã posibilitatea de a defini tabele de calcul tridimensionale;
             - sistemul de help contextual nu este prea dezvoltat;

        Lotus 1-2-3 este cel mai rãspândit produs software de acest gen în SUA dar si în întreaga lume a utilizatorilor. Prin performantele sale deosebite, vizibile mai ales în ultimile versiuni, produsul a rãmas în atentie pe piata utilizatorilor, desi concurenta în domeniu a fost destul de mare. In anul 1993 a apãrut varianta Lotus Improv pentru Windows, o alternativã la Lotus 1-2-3 care redã produsului Lotus suprematia în domeniul programelor de calcul tabelar.
        Recent a apãrut si versiunea 5.0 a produsului Lotus 1-2-3, versiune utilizabilã atât sub DOS cât si sub Windows si ale cãrei caracteristici esentiale sunt redate pe scurt mai departe:
             - programul ocupã între 14 si 23 MB de memorie disc
             - necesitã 8 MB de memorie internã pentru a asigura o functionare eficientã
             - cel mai potrivit calculator de lucru este un minim 486SX
             - contine o optiune care faciliteazã copierea formatului unui grup de celule, pentru folosirea în alte celule
             - formateazã automat un set de celule sub formã de tabel, în diferite formate si culori, dintr-o bibliotecã de design
             - poate transforma cursorul într-un balon explicativ, care furnizeazã informatii despre diferitele butoane sau elemente de interfatã
             - permite previzualizarea paginilor trimise la imprimantã, între 1 si 9 pagini simultan
             - permite definirea unui grafic complet (grafic, titluri, legende) cu o singurã selectie
             - lucrul în grup a fost mult îmbunãtãtit fatã de versiunile anterioare
        Pentru Lotus 1-2-3 utilizatorul are la dispozitie un manual electronic pentru învãtare si un program demonstrativ. Produsul este simplu de utilizat, chiar si începãtorii putând sã-l foloseascã cu succes.
 

XII.2.  QUATTRO PRO

        Quattro Pro este considerat ca fiind cel mai nou si cel mai puternic produs din categoria tabelelor de calcul. Conceptia acestuia are la bazã idei din produsele Lotus si Excel. Din acestea, Quattro Pro a împrumutat tot ce a fost pozitiv si a adãugat facilitãti noi care l-a fãcut sã depãseascã la toate capitolele produsele similare. Produsul apartine firmei Borland.
        In Quattro Pro utilizatorul poate defini modul de lucru direct pe ecran.
 Prezentãm pe scurt, în cele ce urmeazã,  principalele caracteristici distinctive ale acestui produs:
             - contine toate functiile de bazã ale sistemelor de gestiune a bazelor de date;
             - are facilitãti de lucru cu baze de date externe, recunoscând structura acestora;
             - modul de lucru cel mai recomandat este 80x25, în care se pot afisa pe ecran simultan graficã si text; în cazul în care se dispune de o placã graficã de tip EGA sau VGA, se poate opta pentru afisarea a 43, respectiv a 50 de rânduri pe ecran;
             - dispune de o graficã excelentã, la cele mai înalte niveluri de exigentã
             - modificãrile de orice fel a datelor se reflectã si în grafice în mod automat;
             - contine o tehnologie nouã, la dispozitia programului utilizator, de a realiza automat corespondenta dintre date si grafice; tehnologia se numeste VROOMM (Virtual Real Time Object Oriented Memory Manager) si aduce o mare economie de memorie; Aceasta considerã secventa de program de 2-4 KB ca obiecte pentru care s-a dezvoltat o strategie eficientã de alocare a memoriei;
             - dispune de module specifice de recunoastere automatã a fisierelor din dBase, Paradox si Lotus;
             - dispune de suficiente functii bine puse la punct pentru a rãspunde, practic, la toate cerintele utilizatorilor;
             - necesarul de memorie este minim: 512 KB; la fel resursele hardware;
             - recunoaste extensia de memorie EMS si existenta coprocesorului matematic;
             - are functii matematice si statistice extinse;
             - permite lucrul cu matrici, pot fi calculate regresii si pot fi rezolvate probleme de programare liniarã;
             - produsul poate fi extins pentru sisteme de operare OS/2;
             - permite definirea unor functii utilizator;
        Produsul Quattro Pro a fost unul dintre cele mai apreciate produse ale firmei Borland în anul 1993. In prezent el nu mai apartine firmei Borland ci a fost vândut firmei Novell cu toate drepturile.
        Ultima versiune a produsului, Quattro Pro 5.0 for Windows, îl anuntã ca pe un concurent serios pentru Excel. El dispune de un tutorial interactiv care îl face usor de învãtat si care ghideazã utilizatorul prin procedurile cele mai obisnuite. Totodatã produsul dispune în ultima sa versiune si de:
             - facilitãti noi pentru modelarea datelor structurate tridimensional
             - unelte de analizã care le egaleazã sau chiar le depãsesc pe cele din Excel
             - posibilitãti de stabilire a legãturilor cu baze de date externe etc.
        Desi este cel mai complex produs din categoria tabelelor de calcul, este usor de asimilat si este recomandat tuturor categoriilor de utilizatori, profesionisti sau nu.
 

XII.3.  EXCEL

        Excel este un produs al firmei MicroSoft construit pentru a exploata integral interfata graficã a sistemului de calcul, dispunând, asadar, de functii grafice foarte puternice. Produsul este simplu în utilizare, se învatã destul de repede.
        Iatã câteva dintre caracteristicile de bazã ale acestui produs:
             - are facilitãti deosebite de import/export de fisiere;
             - dispune de un sistem propriu de gestiune a bazelor de date, cu instructiuni specifice si puternice, de mare flexibilitate;
             - dispune de meniuri clare, complete, usor de manipulat, care permit apelarea tuturor functiilor de sistem;
             - are prevãzutã o gamã largã de caractere imprimabile;
             - dispune de interfatã pentru imprimantele grafice;
        Produsul a fost dezvoltat de firmã în paralel cu un produs din aceeasi categorie, numit MultiPlan, dar pe o conceptie total deosebitã.
        Versiunea 5.0 a Excel-ului, apãrutã recent sub Windows si inclusã în integratorul MicroSoft Office 4 Professional, aduce cu ea o multime de facilitãti, fiind în acelasi timp si foarte usor de asimilat datoritã tehnologiei Wizard. Existã aici chiar posibilitatea ca Wizard sã urmãreascã actiunile utilizatorului si sã ofere solutii mai bune. Meniurile si aspectul ecranului au suferit îmbunãtãtiri substantiale, semãnând mai mult cu cele din Word decât cu cele din versiunea anterioarã.
        Aceastã ultimã versiune mai cuprinde:
             - suportul pentru OLE 2.0,
             - limbajul Visual Basic for Application
             - facilitãti de tip data-table pivoting etc.
        Produsul este deosebit de comod în utilizare. Poate fi usor asimilat chiar de cãtre începãtori.

Inapoi                                                     Inainte
Prima paginã