Capitolul XI
PROIECTARE ASISTATÃ

        Odatã cu cresterea capacitãtii de memorare si a performantelor unitãtilor centrale ale calculatoarelor din ramura PC a devenit posibilã si proiectarea asistatã de calculator. Numeroase domenii în care proiectarea este activitate de bazã au devenit dependente de aceastã utilitate oferitã de calculatoarele personale. Iatã câteva dintre acestea:
         a) în electronicã:
             . editoare de scheme;
             . proiectãri de cablaje;
             . simulãri în functionarea schemelor;
         b) metode de analizã cu ajutorul elementului finit:
             . calcule de rezistentã în mecanicã, arhitecturã, constructii;
             . studii aero si hidrodinamice;
         c) aplicatii generale:
             . redactare si trasare de desene;
             . reprezentãri în spatiul tridimensional etc.
        In sprijinul rezolvãrii unor astfel de probleme au apãrut numeroase produse software. Dintre acestea, cele care rezistã de mai multã vreme pe piatã sau au cucerit piata într-un timp record sunt: AutoCAD, ORCAD, REDAC, CADKey, MathCAD, RasterWare, Tek Illustrator.
        Deoarece majoritatea produselor din aceastã categorie sunt, în principiu, asemãnãtoare, aici ne rezumãm sã prezentãm succint, douã dintre cele mai cunoscute produse de acest gen si anume: AutoCAD si MathCAD. De asemenea vom prezenta si renumitul set de programe grupate sub denumirea RasterWare precum si mai proaspãtul produs de desenare Tek Illustrator.
 


XI.1.  AutoCAD

        AutoCAD este un produs al firmei AutoDesk. El este un program de desenare pentru microcalculatoare si statii grafice, fiind cel mai popular din lume în acest domeniu. El cuprinde tot ceea ce este necesar pentru crearea si editarea desenelor bi- si tridimensionale de toate genurile. O statisticã recentã apreciazã la peste un milion de utilizatori ai acestui produs din întreaga lume, fiind tradus în 18 limbi si fiind disponibil în 88 de tãri.
        Produsul AutoCAD, fiind un instrument deosebit de eficient si adecvat proiectãrii asistate, a cãpãtat relativ repede o faimã deosebitã. Modul de lucru cu acest program constã în indicarea instructiunilor de cãtre utilizator si executia rapidã si exactã a desenelor dorite de cãtre calculator. Evident, produsul oferã posibilitãti largi de corectare si revizuire a desenelor.
        In AutoCAD pot fi întâlnite facilitãti de desenare de genul urmãtor:
        a) elemente de bazã: drepte, arce si cercuri, puncte, texte, linii solide, patrulatere bidimensionale solide (umplute cu o culoare), forme (obiecte mici definite în afara AutoCAD, care pot fi amplasate în desen, rotite si la scarã), blocuri (grupe de entitãti), atribute (informatii alfanumerice constante sau variabile asociate unui bloc), cote, linii frânte, eventual interpolate, figuri tridimensionale, fete de poliedre 3D, suprafete 3D (oarecare, riglate, de rotatie, de translatie, definite prin limite) interpolate cu functii B-spline sau Beizer.
         b) optiuni de editare: stergere, deplasare, copiere, rotire, scalare, oglindire, rupere, extindere, racordare, tesire, etc.
         c) ajutoare de desenare: puncte, finale, de mijloc, tangente, etc.
         d) optiuni de afisare perfectionate: afisare dinamicã, prin multiferestre, proiectie ortogonalã, izometricã, sau în perspectivã.
        Caracteristicile determinante ale acestui produs sunt:
             - trateazã obiecte simple si complexe dintr-un desen;
             - produce desene de mare rezolutie si la orice scarã doritã;
             - contine o serie de entitãti (segmente, cercuri, siruri de caractere, desene definite anterior etc.) pentru utilizarea lor în constructia desenelor;
             - contine functii de stergere, mutare, reproducere la alte scãri a entitãtilor;
             - contine functii de mãrire/micsorare, deplasare de zone ale desenelor etc.;
             - prezintã functii de informare despre desenele curente;
             - permite pozitionarea entitãtilor cu acuratete;
             - permite obtinerea de copii ale desenelor executate cu ajutorul plotterelor sau a imprimantelor grafice;
             - poate construi obiecte complexe din cele simple;
             - înglobeazã numeroase comenzi si functii pentru prelucrarea desenelor într-o multitudine de forme;
             - editarea desenelor se face interactiv prin intermediul ecranului, tastaturii si,  optional, a tabletei grafice sau cu ajutorul mouse-ului;
             - comenzile de executie a desenelor se pot introduce de la tastaturã sau se pot selecta dintr-un meniu aflat pe ecran sau pe tableta graficã;
             - comenzile pot avea diversi parametri specifici care se introduc în acelasi mod ca si comenzile; parametrii includ întotdeauna coordonata din desen unde apare entitatea si, uneori, informatii referitoare la mãrimi, unghiuri de rotatie etc.;
             - informatiile referitoare la un desen, precum si atributele atasate la cerere, sunt continute într-un fisier care se poate prelucra ulterior pentru a lega desenul de alte aplicatii;
             - limbajul sãu integrat de programare de nivel înalt si posibilitãtile de intrãri personalizate cu meniuri pe tabletã sau ecran, cu AutoLISP, o adaptare specialã a limbajului de programare LISP, etc. pot fi create meniuri si comenzi personalizate care executã functii mai des utilizate si contexte de exploatare personalizate.
        Numeroase aplicatii sunt posibile a fi construite cu ajutorul sistemului AutoCAD. Iatã doar câteva dintre clasele de aplicatii posibile:
             . proiectare si arhivare a desenelor mecanice;
             . scheme electrice si cablaje imprimate;
             . proiectare pentru ansamble mecanice, constructii, arhitecturã, decorare interioarã;
             . croitorie;
             . cartografie etc.
        Câteva sfaturi privind utilizarea produsului:
        Pentru instalarea produsului si asimilarea acestuia este necesar un calculator IBM PC XT/AT sau compatibil în configuaratie standard.
         Pentru copierea pe hârtie a desenelor este necesar sã se conecteze la calculator o imprimantã graficã sau un plotter.
         Pentru o folosire productivã a meniurilor si pentru pozitionare de entitãti este util sã se foloseascã un mouse.
         Pentru introducerea desenelor negeometrice se recomandã folosirea unui digitizor.
        Produsul AutoCAD se livreazã cu un mare numãr de drivere pentru diferitele periferice enumerate mai sus. Versiunea cea mai recentã a produsului este 13, datând din 1994. Unul din scopurile declarate a acestei versiuni este acela de a convinge constructorii, designerii, arhitectii si constructorii de masini, care nu se îndurã sã se despartã de plansetã, sã lucreze cu AutoCAD. Au fost aduse, odatã cu aceastã versiune, îmbunãtãtiri substantiale ale interfetei utilizator pentru ca învãtarea programului sã fie mult usuratã.
        Tot în versiunea 13 a fost extins setul de functii, astfel încât utilizatorul sã poatã lucra mai rapid, mai bine si mai eficient. De asemenea, a fost inclus un editor de texte integrat nou, care poate verifica automat corectitudinea textului si poate utiliza fonturi de tip True Type si Postscript. Resursele minime de instalare necesare produsului sunt, în aceastã versiune:
              . minim 80386 cu coprocesor,
              . minim 16 MB RAM (sub Windows necesitã 12 MB de memorie iar în DOS 20 MB),
              . cel putin versiunea 5.0 a sistemului de operare DOS sau versiunea 3.1 a Windows-ului
              . cel putin 60-70 MB spatiu liber pe hard disk,
              . o cartelã graficã cel putin de nivelul VGA.
              . ca periferic de intrare poate fi utilizat un mouse sau un digitizor
              . ca periferic pentru iesire se  poate utiliza o imprimantã sau un plotter.
        De curând firma Autodesk a introdus pachetul AutoCAD Release 13 pentru statii de lucru Silicon Graphics si IBM RISC System/6000, ultimele implementãri dupã platformele Hewlett Packard 900 Series 700, Sun SPARCStation, DOS, Windows 3.1, Windows NT, Windows 95.
        AutoCAD Release 13 este un produs soft pe 32 biti care poate folosi din plin puterea sistemelor de operare pe 32 biti, cum ar fi: Unix.
        Varianta AutoCAD Release 13 for Windows 95, preconizatã sã aparã la 90 de zile dupã lansarea sistemului de operare Windows 95, va folosi toate facilitãtile oferite de noul sistem de operare (OLE cu posibilitate de "drag-and-drop, suport pentru nume lungi de fisiere etc.). Totodatã se va oferi posibilitatea de a rula mai multe sesiuni de AutoCAD Release 13.
        In general produsul AutoCAD, care poate fi instalat atât pe platforme Windows cât si direct sub DOS, se adreseazã utilizatorilor din domenii care au tangentã cu proiectarea asistatã. Produsul se asimileazã cu un oarecare grad de dificultate, de aceea se recomandã studierea documentatiei specifice înainte de a trece la utilizarea propriu zisã.

XI.2.  MathCAD

        Domeniul proiectãrii, care presupune rezolvarea unor modele matematice sofisticate, bazate pe calcule laborioase, constituie un sector al activitãtii tehnice si economico-sociale pentru care informatica a conceput si dezvoltat o serie întreagã de produse software. In aceastã categorie se înscrie si produsul MathCAD, elaborat de firma MathSoft Inc. Cambridge, MA din SUA. El a fost conceput pentru utilizare pe calculatoare compatibile IBM PC.
        Scopul acestui produs este acela de a asista pe proiectantii si cercetãtorii care au nevoie în activitatea lor de rezolvarea unor probleme de matematicã complexe. Produsul se adreseazã unui public larg de utilizatori ai informaticii.
        Modul de acces la MathCAD si la principalele sale componente este relativ simplu si un utilizator obisnuit, sau chiar din categoria celor neinitiati, ar putea beneficia fãrã dificultãti de acesta.
        Principalele caracteristici ale produsului pot fi rezumate în urmãtoarele:
             - dispune de un sistem dezvoltat de programe
             - permite redactarea unor documente complexe, cu caractere si simboluri specifice din lumea matematicii
             - permite realizarea reprezentãrilor grafice în douã sau trei dimensiuni
             - dispune de macrocomenzi si comenzi de apelare
             - utilizeazã un sistem propriu de fisiere si de gestionare
             - poate rezolva, prin metode numerice, o serie întreagã de tipuri de probleme matematice; pentru fiecare tip de problemã se precizeazã:
                  . datele necesare, furnizate de cãtre utilizator,
                  . modul de afisare a solutiilor (tabele, grafice, date etc.),
                  . metoda de rezolvare etc.
        Versiunea cea mai utilizatã a produsului la aceastã orã este MathCAD 5.0; mai recent a apãrut o variantã nouã, prin produsul MathCAD Plus, care se abate de la standardul cunoscut al produselor din aceastã categorie, aducând noutãti semnificative privind, în principal, aspectul calitativ al elaborãrii si tipãririi documentelor specifice si interfata cu utilizatorul. Aceasta se adreseazã mai mult utilizatorilor din categoria profesionist.
        Versiunea standard însã, este usor de asimilat. Pentru aceasta nu este nevoie de cunostinte aprofundate de matematicã si nici o experientã deosebitã în utilizarea microcalculatoarelor.
 


XI.3.  RasterWare

        Dupã cum s-a mai mentionat, compania Image Systems este unul din principalii realizatori de aplicatii pentru prelucrarea imaginilor pe PC, cu un mare randament în utilizare. In anul 1987 firma a dezvoltat numeroase aplicatii de acest gen, grupate într-un set numit RasterWare, cu utilizare directã pentru arhivarea, regãsirea, editarea si distribuirea desenelor de pe hârtie, capturate în format raster prin intermediul unui scanner. In RasterWare sunt incluse câteva produse de mare importantã, dintre care, prezentãm pe scurt mai jos, urmãtoarele:

1. CAD Overlay GSX
        Este un produs de operare cu imagini, care oferã o afisare  de înaltã calitate pe ecran si plotãri de aplicatii care contin imagini raster si vector pentru utilizatorul de AutoCAD. Dispune de performante deosebite de lucru si de administrare a imformatiei. Imagini din satelit, fotografiile aeriene si alte imagini scanate color sau în nuante de gri pot fi combinate cu desene AutoCAD. Imaginea poate fi ajustatã pentru a se potrivi cu unele suprafete cãutate, circulare sau poligonale.
        Produsul poate citi si scrie direct imagini în nuante de gri în standarde deja consacrate. Imaginile pot fi mãrite/micsorate, deplasate în perfectã legãturã cu desenul AutoCAD. Totodatã imaginile pot fi prelucrate prin stergere, înlãturarea zonelor care nu sunt necesare si introducerea unor zone dintr-o imagine sau a unei imagini în altã imagine pentru a îmbunãtãti posibilitãtile de administrare a datelor.
        Imbunãtãtirile aduse imaginii precum ajustarea strãlucirii si a contrastului se reflectã în rezultatele obtinute la plotare.

2. RAStation R2V
        Este un program de vectorizare automatã sub Windows. El poate transforma automat si în întregime sau pe zone desenele de format mare în format raster, obtinute prin scanare, în desene CAD în format vector de foarte bunã calitate. Prin acest program se oferã utilizatorilor o metodã confortabilã, care se executã sub Windows, pentru realizarea fisierelor în format CAD.
        Produsul transferã calculatorului cea mai mare parte a muncii plictisitoare de conversie, dând posibilitatea operatorului de a defini parametrii de conversie. Timpul de conversie este mult mai mic decât în cazul altor metode.

3. CAD Overlay ESP
        Produsul este folosit sub Windows si este cel mai utilizat program de revizuire a desenelor scanate. Este utilizat de cumpãrãtori din peste 50 de tãri. El oferã inginerilor si proiectantilor, la un pret scãzut, o metodã precisã de revizuire a desenelor scanate, sub AutoCAD. Versiunea de pe Windows permite integrarea foarte usoarã a desenelor de pe hârtie într-o arhivã electronicã.
        Interfata graficã din Windows simplificã procesul de învãtare a produsului, prin intermediul unor elemente vizuale cum ar fi meniurile "pull-down", ferestrele de dialog, icon-uri si ferestre cu dimensiuni variabile. Toate facilitãtile implementate în varianta de pe sistemul de operare DOS sunt incluse în versiunea implementatã sub Windows.  Suplimentar, în versiunea sub Windows, produsul  CAD Overlay ESP aduce unele avantaje noi, cum ar fi:
             - reducerea spatiului pentru arhivarea desenelor cu peste 80%
             - includerea unei tehnologii de stergere inteligentã, bazatã pe recunoasterea formelor geometrice: linii, cercuri etc.
             - includerea unui suport de retea
             - prezenta unui manager al cozilor de retea pentru directionarea procesului de plotare cãtre o statie sau server de plotare etc.

XI.4.  Tek Illustrator

        In luna ianuarie 1995 firma americanã TommySoftware scoate pe piatã programul de desen tehnic Tek Illustrator Version 3.11 care, alãturi de CAD/DRAW v.2., CAD/DRAW Professional for Windows, MEGA PAINT, WINCAD etc. devine un suport complet pentru începãtorii si avansatii în proiectarea asistatã de calculator.
        Programul ocupã 14.2 MB pe hard-disk, incomparabil mai putin decât spatiul ocupat, de exemplu, de AutoCAD R13. O functionare satisfãcãtoare este asiguratã de un calculator cu cel putin 80386/33 si 4MB RAM, un monitor care suportã 640x480 cu 16 culori, un mouse sau o tablã de digitalizare si Windows 3.1 sau Windows NT instalat. Pentru grafici complete se recomandã procesor 80486DX, memorie de 8-12MB RAM, accelerator Windows pentru 1024x768 cu 256 culori.
        Programul contine numeroase facilitãti, precum:
             . o gamã variatã de functii geometrice care oferã ajutorul în constructii dificile,
             . pot fi desenate o gamã variatã de obiecte care pot fi miscate, rotite, copiate, întrerupte, mãrite sau micsorate, colorate sau sterse,
             . programul poate calcula tangente, perimetre, arii, suprapuneri, unghiuri si transformãri etc.,
             . asigurã o bunã compatibilitate cu produsul AutoCAD,
             .  asigurã o precizie de desen de pânã la 15 zecimale,
             . asigurã o posibilitate de Zoom dinamic pentru o desenare mai precisã,
             . pot fi definite 40 de tipuri de linii de desen si pot fi redefinite cele existente,
             . pot fi utilizate 30 de formate de hârtie în cel mult 4 ferestre simultan deschise cu pânã la 300 de nivele de desen,
             . suportã fonturi de tip TrueType si recunoaste diferite formate de scriere,
             . prezintã o bibliotecã de simboluri care poate fi îmbogãtitã de utilizator,
             . pot fi selectate obiecte (tasta Ctrl) sau arii (tasta Shift),
             . functiile pot fi apelate prin: meniu, cutia de scule, macrouri pentru taste, meniu grafic (butonul drept al mouse-ului)

        Un dezavantaj notabil al produsului îl reprezintã lipsa posibilitãtii de extensie, întâlnitã în produsul AutoCAD prin facilitãtile de programare oferite de limbajul AutoLISP.

Inapoi                                                      Inainte
Prima paginã