Capitolul X
PROGRAME DE PAGINATIE

        Programele de paginatie, cunoscute si sub numele de microeditoare, sunt o categorie aparte de editoare de texte, ele depãsind cu mult cadrul editoarelor de texte conventionale. Un produs software de acest gen asigurã, suplimentar fatã de un editor obisnuit, unele functii deosebit de importante, mai ales în domeniul tehnoredactãrii. Dintre acestea amintim urmã?toarele:
             - permit elaborarea unor documente cu specific tipografic:
                      . punere în paginã
                      . functii de machetare
                      . functii de prelucrare a textului,
                      . functii de asigurare a graficii si a fotografiilor etc.
             - permit integrarea elementelor de compozitie (text+graficã),
             - permit alegerea setului de caractere, ca tip, formã si dimensiuni,
             - permit spatierea verticalã si orizontalã a textului,
             - permit alinierea textului în machetã,
             - permit repaginarea documentului,
             - includ functii de previzualizare, adicã vizualizarea la cerere a textului, înainte de a fi tipãrit sub forma finalã,
             - permit importurile de fisiere, imagini grafice, fotografii etc.
        Toate aceste conditii pe care trebuie sã le asigure un produs de acest gen se îmbinã cu existenta, pe lângã configuratia obisnuitã a editoarelor de texte, a unor echipamente (periferice) speciale:
             - scannere pentru fotografii,
             - imprimante puternice, matriceale de performantã sau, cel mai adesea, cu jet de cernealã sau laser etc.
        Tehnologia care stã la baza acestor categorii de produse este cunoscutã sub numele de "DeskTop Publishing (DTP)". Ea avanseazã cãtre o tehnologie care sã acopere toate cerintele de software orientat spre mass- si multimedia.
        Cele mai cunoscute firme producãtoare de software din acest domeniu sunt: Xerox, Novell, QuarkXPress, Ventura, Corel Corporation, Aldus, Adobe etc, cu precizarea cã ultimile douã firme, nu de multã vreme au si fuzionat, creind unul din cele mai mari concernuri cu preocupãri de acest gen.
        Se poate întelege usor cã, microeditoarele sunt produse mult mai sofisticate decât editoarele de texte conventionale, necesitând si instrumente hardware suplimentare si deosebit de costisitoare. De aceea ele nu sunt prea accesibile decât utilizatorilor profesionisti sau initiati.
        Ca si în cazul editoarelor de texte, astãzi piata mondialã este practic invadatã de microeditoare, de la cele mai simple, care nu necesitã resurse costisitoare, la cele mai complexe, cu un cost deosebit de ridicat. In cele ce urmeazã ne-am propus prezentarea pe scurt a principalelor microeditoare cunoscute si care pot fi întâlnite si în tara noastrã: PageMaker, Ventura Publishers, QuarkXPress, Page Plus, First Publisher, Microsoft Publisher precum si a produsului ViewBase, o realizare de ultimã orã a companiei Image Systems, cu facilitãti deosebite de procesare a textelor, imaginilor etc.
 

X.1. Page Maker

        Aparitia pentru prima datã pe piata utilizatorilor a unui produs care permite mixarea profesionalã de text si imagine, cu reglaje demne de cele mai avansate tehnici clasice a constituit o adevãratã revolutie în istoria cuvântului scris. Asa s-a produs impactul cu utilizatorul a lui PageMaker, în anul 1985, cu prima sa versiune realizatã de specialistii firmei americane Aldus.
        Microeditorul Page Maker este unul dintre cele mai utilizate produse de acest gen, atât pe plan mondial, cât si în tara noastrã. Numeroase ziare si reviste au la bazã astãzi tehnologia computerizatã bazatã pe acest produs, multe edituri de carte, de asemenea, se bazeazã pe tehnoredactarea automat? prin intermediul acestui produs. Totodatã, produsul este recomandat pentru realizarea unicatelor, reclamelor, afiselor sau manifestelor, în general pentru text scurt.
        Produsul este deosebit de puternic, oferind, practic, toatã gama de functii de tehnoredactare computerizatã. El poate fi folosit independent, sau instalat sub Windows. Sub mediul Windows are cele mai multe facilitãti si este si cel mai utilizat.
        Versiunea cea mai utilizatã în prezent pe piatã este Page Maker 5.0. Produsul se poate instala atât pe calculatoare din gama IBM PC, cât si pe calculatoare MacIntosh. Cerintele de resurse recomandã pentru platformele Windows un minimum AT386, cu 4MB RAM si monitor VGA. O functionare optimã necesitã un AT486DX, cu 8MB RAM si monitor SVGA.
        Produsul oferã numeroase facilitãti pentru lucrul cu imagini, pentru gestiunea documentelor cu volum mare si pentru detalii tipografice.
        Interfata cu utilizatorul este deosebit de prietenoasã, bine documentatã si bine pusã la punct. Ea prezintã, în prim plan, imaginea unei coli mari de hârtie pe care pot fi amplasate elemente de text, graficã si fotografii. Formatele sunt gestionate cu eficientã maximã. Page Maker contine un editor de text integrat, cu functii de corectie a textului, de fixare a atributelor paragrafelor si stilurilor, permitând totodatã importul de fisiere text complete din Write Windows, WordPerfect, WordStar, Word, Ascii etc.
        Editorul dispune de un dictionar de peste 100000 de cuvinte standard care poate fi îmbogãtit de cãtre utilizator si care se utilizeazã în scopul verificãrilor gramaticale.
        Formatul gestionat este de 11x17 inches (dimensiune maximã), iar un document poate avea maximum 128 de pagini. Functiile de formatare în paginã pot lucra cu maximum 20 de coloane/paginã. Toate paginile sunt gestionate simultan, modificãrile care afecteazã mai multe pagini (adãugare de text, graficã, fotografii, schimbãri de pozitie în paginã) se efectueazã automat. Programul este capabil sã pãstreze în mod automat un echilibru a textului pe orizontalã si pe verticalã.
        Page Maker dispune de functia de previzualizare, iar desenele pot fi mãrite sau micsorate usor. Totodatã, produsul poate prelua automat grafica generatã în produse ca: AutoCAD, PC-Paintbrush, PC-Paint, Windows-Paint, Lotus.
        Iatã cum decurg operatiunile efectuate un utilizator, atunci când  intrã într-o sesiune de lucru pe calculator, sub produsul Page Maker:
             - se stabileste dimensiunilor paginii de lucru,
             - se stabileste tipul de imprimantã,
             - se stabileste setul de caractere de lucru, functie de tipul imprimantei,
             - se executã scalarea paginii, pânã la o rezolutie de 1/72 inch, valoare egalã cu dimensiunea punctului tipografic,
             - se stabilesc numãrul de coloane, distanta dintre coloane, elementele de text si graficã repetitivã (antet si picior de paginã), etc.
        Elementele descrise mai sus, în totalitatea lor, sunt furnizate produsului în ordinea prezentatã si sunt memorate în pagina "master". Orice modificare ulterioarã care afecteazã pagina "master" se va reflecta integral în textul tipãrit.
        Produsul este prevãzut cu un sistem complet de definire a culorilor pentru imprimare cu laser (nuante, intensitãti si saturatie folosite în graficã, sau culori prin sistemul CMYK - cyan, magenta, yellow si blak, pentru imprimare, sau prin sistemul RGB pentru display).
        Alte caracteristici care pot fi întâlnite la acest produs sunt:
         - produsul poate transfera informatia dintr-o aplicatie în alta prin cunoscutul mecanism ClipBoard,
         - produsul permite definirea si utilizarea paletelor de stil (Styles Palette),
         - produsul acceptã si utilizeazã caracteristicile OLE din Windows 3.1,
         - produsul dispune de un numãr mare de fonturi, inclusiv binecunoscutele TrueType si PostScript,
         - produsul permite modificãri tipografice referitoare la apropierea dintre litere si cuvinte, reglarea interlinierii, stabilirea lãtimii rândului, stabilirea taburilor,
         - produsul importã fisiere text care contin tabele Excel sau Lotus 1-2-3 etc, dispunând si de un editor de tabele care poate fi întâlnit în meniul Type.
        Asa cum s-a mai precizat, la începerea lucrului cu Page Maker este necesar sã se aleagã tipul de imprimantã pe care vor fi tipãrite paginile.
        Produsul poate fi instalat si în retele de tip IBM PC Network, 3COM+3 si Token-Ring IBM. Deoarece resursele cerute sunt foarte mari, produsul nu poate fi utilizat decât pe calculatoare cel putin de tip AT.
        Este de retinut cã produsul, în special pentru functiile sale de bazã, poate fi asimilat cu usurintã chiar si de cãtre  începãtori.
 

X.2.  QuarkXPress

        Produsul QuarkXPress este concurentul cel mai de temut al lui Page Maker. Dupã ce produsul a fost instalat pe platforme Windows si dupã aparitia versiunii 5.0 al lui Aldus PageMaker, cele douã produse aproape cã nu se pot detasa unul de altul. Majoritatea functiilor asigurate de unul sunt realizate si de celãlalt produs, diferentele cele mai semnificative fiind sesizate la capitolul resurse si performante de vitezã si calitate.
        Din acest motiv nu vom mai preciza aici caracteristicile esentiale ale produsului QuarkXPress, care sunt oricum asemãnãtoare cu cele de la produsul Aldus PageMaker, ci ne vom rezuma doar la a prezenta principalele diferente care pot fi sesizate la acestea.
        Produsul a devenit, încã de la lansare, un standard de cea mai înaltã calitate în tehnoredactarea profesionalã. Sistemul de machetare si design este cel mai apreciat în lumea editorilor. Chiar si în tara noastrã, majoritatea revistelor si ziarelor de largã popularitate, cum ar fi: România Liberã, Cotidianul, Libertatea dintre ziare si PC World, Capital, AutoPRP dintre reviste, sunt machetate cu ajutorul acestui produs.
        Cu ajutorul acestui produs se mai pot face: cãrti de vizitã, rapoarte anuale, brosuri color, reviste sau cataloage, publicatii etc.
        Produsul se utilizeazã si se comportã excelent pe toate cele trei platforme: Windows, MacIntosh si Power MacIntosh. Pentru varianta MacIntosh, produsul are si o traducere în limba românã, din ce în ce mai apreciatã, fãcutã de firmele Quark Inc. si Integrated Romanian Information System, ultima fiind reprezentanta firmei Apple în România.
        Produsul este foarte puternic, se adreseazã în special profesionistilor si oferã, practic, toatã gama de functii de tehnoredactare computerizatã. El poate fi folosit independent, sau instalat sub Windows (versiunea cea mai puternicã). Cerintele de resurse recomandã pentru platformele sub Windows un minimum AT486DX, cu 16MB RAM, accelerator grafic de 17 inches, pentru a pune în valoare toate posibilitãtile pe care le oferã. Deoarece produsul QuarkXPress este puternic orientat pe obiecte, rezultatele sale sunt cu mult mai bune dacã sunt utilizate imprimante PostScript.
        Interfata cu utilizatorul este mai putin dezvoltatã decât în PageMaker. Ea este analiticã, mai potrivitã pentru folosirea în regim de lucru profesional. Totodatã, paleta de mãsurãtori este mai putin dezvoltatã.
        QuarkXPress are posibilitatea de a lucra cu 127 de pagini master diferite pentru care se pot face o multime de optiuni la aplicarea acestora.
        Notele de subsol se pot pune tot manual, la fel ca în PageMaker. In QuarkXPress liniile de ghidaj apar în toate paginile documentului. De asemenea în acest produs poate fi întâlnitã optiunea "Group" care asigurã alinierea rândurilor de text pe orizontalã. Sistemul de mãsurãtori este foarte precis.
        Mãrirea imaginii se poate face numai pânã la 400%. In schimb produsul este foarte apreciat din punctul de vedere al paginãrii elementelor mici si foarte mici, complicate si cu pagini dense.
        QuarkXPress nu oferã posibilitatea de a prelucra tabele. In schimb, el oferã posibilitatea de scalare verticalã a fonturilor.
        Pentru cei care macheteazã ziare sau reviste, pentru cei care au de procesat lucrãri din domenii specifice, se recomandã utilizarea produsului QuarkXPress.
 


X.3. Ventura Publishers

        Ventura Publishers este considerat ca fiind cel mai puternic software de microeditoare de categoria profesional. El a fost realizat de renumita firmã Xerox. Microeditorul dispune de un "bloc de text"  care la început este initializat si care trebuie umplut cu text, graficã sau imagini. Un bloc poate fi legat de blocurile anterioare sau oriunde în textul editat.
        Produsul dispune de o gamã largã de pagini formatate si structurate în scopul sprijinirii modului de lucru cu documente de format fix si a mãririi vitezei de lucru. Ele pot fi generate usor, prin comenzi simple de la tastaturã. Reformatarea unui text se face automat, de la un capãt la altul, fãrã interventia utilizatorului.
        Produsul se poate accesa si sub mediul Windows, permitând în acest mod avantajul utilizãrii meniurilor si a cãsutelor de dialog. In comparatie cu principalii sãi concurenti Ventura Publishers prezintã, din punct de vedere al posibilitãtilor de gestiune a datelor de text si alfanumerice, trei avantaje deosebite:
             - conservã toate datele text sub forma Ascii,
             - dispune de module de tabelaj,
             - dispune de un editor de ecuatii.
        Punctul forte al produsului constã în marea varietate de caractere puse la dispozitia utilizatorului, gestiunea documentelor, în general bine pusã la punct pentru documente lungi si complexe; functiile de paginare, reechilibrare si reasezare în paginã reprezintã alte avantaje deosebite.
        Instalarea produsului este o operatiune complexã, necesitând aproape obligatoriu prezenta unui initiat.
        Un punct mai slab al produsului îl reprezintã editorul de text cu functiile sale de cãutare sau cãutare si înlocuire. De asemenea, sistemul de asistentã pentru ortografie este mai putin performant iar modul de lucru este destul de dificil si rudimentar.
        Iatã pe scurt principalele caracteristici întâlnite la acest produs:
             - o editie poate cuprinde foarte multe capitole, limita fiind aceea legatã de memorie, si anume maximum 150 KB,
             - modulele de antet si de picior de paginã pot fi create cu mare eficientã,
             - indexul si cuprinsul pot fi elaborate în mod automat,
             - este permis modul de lucru cu blocuri de text, înserãri, copieri, mutãri etc.
             - are functii de verificare automatã pentru despãrtirea în silabe,
             - paginile succesive pot fi vizualizate atât fatã, cât si verso,
             - pot fi importate texte din diferite alte produse ca: WordStar, Word, Word Perfect etc.
             - recunoaste fisiere de tip "report" din dBase, Paradox etc.
             - poate accepta graficã din Lotus 1-2-3, GEM si PC-PaintBrush,
             - pentru graficã existã functii speciale de mãrire/micsorare,
             - poate folosi o gamã largã de imprimante laser,
             - are o vitezã foarte rapidã în toate versiunile implementate si pe toate alculatoarele,
             - dispune de o mare flexibilitate,
             - are performante deosebite.
        Produsul are patru moduri distincte de lucru:
             a) stabilirea contextului de lucru,
             b) generarea de paragrafe,
             c) editare de text,
             d) desenare.
        Prin versiunea mai recentã cunoscutã sub numele de Corel Ventura 5.0, variantã sub care firma Corel a distribuit produsul în tara noastrã, sunt aduse multe îmbunãtãtiri si facilitãti noi printre care:
             - prezenta unor tabele prelucrate si salvate în alte aplicatii
             - modul deosebit de riguros pentru lucrul cu documente lungi si foarte lungi,
             - accesorii noi (editor de baze de date etc.),
        Produsul necesitã resurse mari si chiar foarte mari (configuratia minimã recomandatã de firmã este un calculator 386 cu cel putin 8 MB de memorie). Aceastã versiune nu contine filtre pentru importarea fisierelor de tip Excel.
        Produsul este foarte complex, este dificil de asimilat si este adresat în general profesionistilor.
 


X.4.  Page Plus 3.0

        Este cel mai actual produs destinat paginatiei. Desi este mai putin cotat decât Page Maker-ul, acesta dispune de anumite facilitãti care îl fac deosebit de apreciat în domeniu. Astfel, produsul detine un control de pagini automat, un procesor de text încorporat, precum si un bun proiectant de machete.
        Produsul poate fi accesat pe trei nivele:
             a) nivelul INTRO - destinat începãtorilor, care introduce explicatii la fiecare optiune din meniu,
             b) nivelul PUBLISHER - dedicat gestiunii paginilor la un nivel mediu de cerinte specifice,
             c) nivelul PROFESSIONAL - care permite caracteristici la cel mai înalt grad, inclusiv un control tipografic riguros.
        Page Plus 3.0  dispune de un dictionar de verificare a cuvintelor, permite reglarea spatiului dintre litere si cuvinte, reglarea interlinierii etc. Pentru documentele mari produsul asigurã un sistem de machetare care are la bazã caracteristicile comune ale documentului.
        Asa cum i se potriveste unui astfel de produs, din Page Plus 3.0 nu lipsesc facilitãti de genul:
              . posibilitãti de mãrire a fotografiei,
              . module destinate tabelelor,
              . desene, efecte speciale pentru text etc.
        Desi nu la nivelul pe care îl asigurã Page Maker-ul prin versiunea 5.0, produsul este totusi un nou binevenit în categoria produselor de paginatie.
 

X.5.  First Publisher

        First Publisher este un microeditor care nu se situeazã la nivelul performantelor lui Ventura, însã este destul de bun si este sustinut de multi utilizatori. Nu este simplu de utilizat, ba mai mult, pentru utilizarea lui este aproape obligatoriu sã se studieze în prealabil documentatia acestuia.
        Produsul dispune de meniuri care nu acoperã toatã gama de functii necesare, o parte dintre acestea trebuind sã fie acoperite prin comenzi manuale.
         Punctele forte ale produsului constã în:
          - oferã o vitezã mare de lucru,
         - o mare varietate de caractere puse la dispozitia utilizatorului,
         - compatibilitatea cu placa graficã VGA,
         - interfata graficã puternicã,
         - oferã largi posibilitãti de import de fisiere,
         - dispune de o bibliotecã importantã de desene.
        Documentele de tip text se trateazã separat de desene. Imaginea poate fi pivotatã, deformatã sau rotitã cu 90 de grade. Dificultatea constã în aceea cã imaginea este tratatã ca o multime de biti ceea ce conduce la un timp de rãspuns greoi atunci când sunt modificate caracteristicile de tipografiere. Deformãrile conduc la o calitate slabã a imprimãrii, dependentã de perifericul atasat.
        Instalarea produsului nu este complexã, dar necesitã totusi prezenta unui initiat.
        Un punct mai slab al produsului îl reprezintã performantele editorului de text care are putine functii, ca de altfel si utilitarele de desenare. Crearea textului este destul de complexã iar vizualizarea paginii pretipãrite este o functie incompletã. De asemenea, sistemul de asistent? pentru ortografie este mai putin performant.
        Produsul se adreseazã în special celor care, cu un efort minim, doresc sã editeze rapid documente ca: prospecte, afise, liste de meniuri, reclame, anunturi publicitare etc.
 

X.6.  Microsoft Publisher

        Programul de tehnoredactare al firmei Microsoft a devenit în ultima vreme din ce în ce mai solicitat. La sfârsitul anului 1994 firma se putea lãuda deja cu vânzarea a peste un milion de exemplare din acest produs, majoritatea acestora, de fapt o proportie de circa 70 % din aceste vânzãri fiind fãcutã cãtre firme mici.  Utilizarea cea mai frecventã a acestui produs este în domeniul elaborãrii materialelor de vânzãri si marketing, domeniu pentru care produsul asigurã servicii de o calitate deosebitã,.fiind în acelasi timp si foarte usor de manipulat.
        Produsul firmei Microsoft este detin?torul mai multor premii ale unor renumite reviste de specialitate. In tara noastrã este utilizat mai rar dar nu este exclus ca el sã devinã, în viitorul apropiat, unul dintre cele mai utilizate produse de tehnoredactare computerizatã.
 

X.7.  ViewBase

        Compania Image Systems se numãrã printre principalii realizatori de aplicatii pentru prelucrarea imaginilor pe PC, cu un aport deosebit în cresterea productivitãtii muncii în birouri si în sisteme de documente tehnice. Incepând cu anul 1987 firma a dezvoltat numeroase aplicatii de acest gen, grupate într-un set numit RasterWare, cu utilizare directã pentru arhivarea, regãsirea, editarea si distribuirea desenelor de pe hârtie capturate în format raster cu ajutorul unui scanner. De-a lungul timpului a fost dezvoltat si produsul ViewBase care, într-o recentã versiune care lucreazã sub Windows, a cuprins numeroase facilitãti noi, fãcându-l unul dintre cele mai puternice si mai atrãgãtoare produse din categoria software-ului de imagini.
        Prezentãm în cele ce urmeazã, câteva dintre caracteristicile de bazã ale acestui produs, asa cum sunt cunoscute în ultima versiune de sub Windows care a intrat de mai multã vreme în utilizare:
             - permite vizualizarea, tipãrirea la imprimantã sau plotter a imaginilor
             - permite cãutarea de text, utilizarea clipboard-ului pentru 100 de procesoare de text, tabele, fisiere grafice si baze de date, incluzând: MicroSoft Word, Lotus 1-2-3, Paradox, fisiere PCX si TIFF etc.
             - permite accesarea simultanã a desenelor si documentelor atasate, fãrã lansarea aplicatiei în care au fost create, sublinieri, spatieri si obiectele grafice
            - aplicatia sub Windows este modularã, usor de utilizat pentru vizualizarea desenelor scanate, a fisierelor AutoCAD si hibride în format raster/vector
             - utilizeazã o puternicã bazã de date sub Microsoft FoxPro
             - poate fi legat în retele de diferite dimensiuni
             - poate vizualiza desene de la dimensiunea unei pagini obisnuite pânã la desenele tehnice mari si le scoate la plottere pe orice echipament de mare vitezã.
             - recunoaste tipuri de fisiere generate cu: Microsoft Word/Excel/Access, WordPerfect, Quattro Pro, AMI Professional, FoxPro, MicroGraph, PKZIP, GIF etc.

Inapoi                                                      Inainte
Prima paginã