Capitolul VIII
EDITOARE DE TEXTE

        Un editor de texte este un produs software care ajutã utilizatorul în redactarea diferitelor documente si care asigurã una sau mai multe din urmãtoarele functii:
             - permite culegerea textelor,
             - degreveazã utilizatorul de grija despãrtirilor corecte în silabe si de scrierea corectã din punct de vedere ortografic,
             - formateazã documentele redactate pentru: aliniere la stânga, aliniere la dreapta, centrare, margini si rânduri pentru paginare etc.,
             - centreazã titluri, aliniazã textul si paragrafele, permite scrierea îngrosatã, cu subliniere, cursivã, cu diferite fonturi de caractere etc.,
             - permite selectarea unor pãrti din document si transportarea acestora dintr-un loc într-altul, copierea si mutarea acestora,
             - permite aducerea unor texte integral sau partial din alte fisiere,
             - permite recunoasterea textelor scrise în alte produse similare,
             - permite înglobarea în text a unor imagini grafice,
             - permite efectuarea unor calcule matematice si statistice,
             - permite cãutarea unor cuvinte selectate, eventual înlocuirea acestora partial sau total cu altele,
             - permite elaborarea automatã a cuprinsurilor, atunci când se prevede acest lucru,
             - permite salvarea automatã sau la comanda utilizatorului a textului cules,
             - permite paginarea si imprimarea documentelor elaborate, etc.
        Editoarele de texte fac parte din categoria softului integrat pe calculatoarele de tip IBM-PC. La aceastã orã piata mondialã este invadatã de aceste produse, care mai de care mai simple sau mai sofisticate, aproape toate asemãnându-se între ele, diferenta de bazã referindu-se doar la instrumentele pe care le oferã pentru redactarea documentelor si la calitatea acestora.
        In cele ce urmeazã s-a preferat prezentarea celor mai utilizate editoare din tara noastrã: WordStar, WordPerfect si Word (for DOS/Windows), precum si câteva dintre editoarele mai putin cunoscute în tara noastrã, de dimensiuni mai mici dar cu o utilizare destul de largã pe plan mondial, cum ar fi: SPrint, XY-Write, Office-Write, Lotus Manuscript.
 


VIII.1.  WordStar

        Intre editoarele de texte cel mai des utilizate WordStar-ul se aflã la un loc de frunte. El reprezintã un mijloc excelent ca un nespecialist sã se apropie de calculator. Cu ajutorul acestui produs pot fi desfãsurate diferite activitãti precum:
              - redactarea unor documente,
              - redactarea scrisorilor,
              - redactarea rapoartelor,
              - redactarea unor lucrãri de specialitate etc.
            Produsul apartine firmei MicroPro. Inc. de la primele versiuni a câstigat repede o mare popularitate pe piata utilizatorilor, depãsind, prin calitãtile sale, multe produse similare. El poate fi adoptat, prin principalele sale comenzi, în medii de programare de tip Turbo si Paradox ale firmei Borland, în dBase al firmei Ashton-Tate etc.
            Primele sale versiuni au fost rapid depãsite de produse similare performante ca WordPerfect si Word (Microsoft). Ultimele versiuni ale produsului WordStar, care au condus si la schimbarea numelui firmei din MicroPro în WordStar International, începând cu versiunile 5.5 si 6.0, au adus calitãti noi care au rãsturnat din nou ordinea în competitia produselor de acest gen.
        Produsul WordStar transformã calculatorul într-o masinã de scris inteligentã, cu facilitãti foarte bine puse la punct pentru editarea si tipãrirea textelor.
            Dintre avantajele evidente pe care le oferã produsul vizavi de o masinã de scris putem evidentia urmãtoarele:
             - textul cules este memorat într-un fisier, putând fi modificat usor si adaptat la toate categoriile de editare;

             - textul final poate fi tipãrit, în oricâte exemplare se doreste;
             - textele pot fi pãstrate în fisiere sau în arhive magnetice perioade nedeterminate de timp;
             - este permisã decuparea textelor scrise, pentru a fi folosite în editarea altor documente etc.
             - printre facilitãtile de editare rapidã pot fi amintile urmãtoarele:
                      . poate pãstra o aliniere automatã la dreapta a rândurilor scrise,
                      . poate întocmi automat un cuprins al titlurilor precizate,
                      . poate efectua calcule cu formule prestabilite,
                      . poate permite scriere cu diferite fonturi de caractere.
             - permite modificarea culorilor folosite, a semnificatiei tastelor functionale etc.
             - permite controlul paginatiei, a marginilor textului, a densitãtii de scriere pe orizontalã sau verticalã etc.
             - permite alegerea imprimantei folosite, a tipurilor de imprimare, permite purtarea unui dialog la imprimarea unui document.
             - permite manevrarea blocurilor interne prestabilite, a fisierelor, copieri, mutãri si stergeri de blocuri etc.
        Editorul este recomandat în principal utilizatorilor începãtori, care nu au luat contact cu vreun produs de acest gen. Este usor de asimilat si de utilizat.
 


VIII.2.  Word Perfect

        Editorul de texte cel mai rãspândit la ora actualã este Word Perfect. Conform unor statistici, circa 30 % dintre utilizatori folosesc acest editor de texte.
        Este relativ usor de asimilat si de utilizat, fiind accesibil chiar si începãtorilor. In acelasi timp el este foarte puternic, fiind considerat unul dintre cele mai complete editoare existente.
        Iatã câteva exemple de documente realizabile cu editorul Word Perfect:
              . scrisori si articole,
              . note de platã,
              . adeverinte,
              . cãrti, reviste, ziare,
              . rapoarte,
              . lucrãri de secretariat etc.
        Precum majoritatea editoarelor de texte serioase, Word Perfect posedã un limbaj propriu de macrocomenzi, simplu si deosebit de eficient, cu functii puternice si complexe care se executã foarte rapid. Pentru interfata cu utilizatorul produsul dispune de meniuri simple, accesibile tuturor categoriilor de utilizatori, de la începãtori pânã la profesionisti.
        Editorul poate fi instalat aproape pe întreaga gamã de calculatoare personale de tip PC, nu neapãrat compatibile IBM, de exemplu pe calculatoare MacIntosh si Atari etc.
        Produsul oferã diverse posibilitãti de lucru dintre care amintim:
             . lucrul cu documente indexate,
             . executarea, în mod automat, a cuprinsurilor,
             . elaborarea notelor de antet si subsol,
             . efectuare de calcule matematice si statistice,
             . permite înglobarea unor imagini grafice,
             . permite criptografierea textului,
             . permite asamblarea documentelor,
             . permite sortarea si selectarea datelor,
             . oferã seturi diferite de caractere pentru imprimare,
             . poate edita texte pe mai multe coloane în paginã,
             . recunoaste o mare diversitate de fisiere,
             . salveazã automat fisierul de lucru în timpul editãrii,
             . are instrumente foarte bine puse la punct pentru corectarea ortograficã etc.
        In prezent compania WordPerfect care a creat produsul cu acelasi nume a fost "înghititã" de agresiva firmã Novell, devenind o sucursalã a acesteia.
        Produsul poate utiliza o gamã foarte largã de tipuri de imprimante (peste 300). Faptul cã este editorul de texte cel mai preferat de utilizatori îl recomandã de la sine.
        Desi deosebit de performant, cunoscut ca un editor foarte puternic, mai ales în ultimele sale versiuni, (5.1 si 6.0), produsul WordPerfect a devenit din ce în ce mai profesional, fiind mai greu de asimilat, astfel încât utilizatorii neinitiati se obisnuiesc cu destulã dificultate cu el. Este de preferat ca un începãtor sã consulte în prealabil un ghid de utilizare înainte de a trece la folosirea acestui produs în ultimele sale versiuni.
 


VIII.3. Word

        Editorul de texte Word este unul dintre cele mai performante produse din aceastã categorie. Este deosebit de puternic, dar este totodatã considerat, la aceastã orã si în special prin ultimele sale versiuni, ca fiind un produs care nu mai este accesibil oricãrui utilizator. Editorul se poate învãta complet numai studiind documentatia aferentã care este destul de voluminoasã.
        Instalarea produsului se face relativ simplu, editorul putând fi instalat atât independent, cât si sub Windows. Produsul functioneazã numai pe baza asigurãrii unor conditii speciale privind resursele care, în ultimele versiuni sunt din ce în ce mai pretentioase. Ca urmare, produsul nu poate fi utilizat decât prin asigurarea în configuratie a unui disc Winchester. Adaptarea produsului se poate face aproape pentru toate cerintele utilizatorilor, aceastã caracteristicã oferind o mare flexibilitate produsului.
        La aceastã orã, cea mai utilizatã versiune a produsului pe piatã este versiunea 6.0, întâlnitã atât sub DOS cât si sub Windows.
        Desi se bazeazã pe tehnica meniurilor, chiar si în acest caz produsul oferã probleme destul de complexe pentru utilizare. Insusi editorul este deosebit de cele cunoscute si nu oferã sansa unei asimilãri rapide. Asadar, dacã ati cunoscut si utilizat alte editoare de texte, nu vã va fi mai usor sã asimilati Word-ul.
        In schimb, instrumentele pe care le oferã produsul pentru editarea de texte sunt deosebit de puternice. Astfel, produsul oferã un sistem complet de formatare a documentelor. De asemenea, sistemul de corectare ortograficã este foarte bine pus la punct. Suplimentar, produsul dispune si de un dictionar de sinonime foarte bogat.
        In complexitatea sa produsul poate lucra simultan cu 8 ferestre. El dispune si de un limbaj propriu de comenzi care permite solutionarea eficientã si elegantã a procedurilor complicate.
         Editorul acceptã importuri de fisiere din diverse produse software, de exemplu, din: Lotus 1-2-3, Multiplan, dBase etc. si asigurã compatibilitate completã.
        Produsul oferã diverse posibilitãti de lucru cu documente permitând astfel:
             . executarea, în mod automat, a cuprinsurilor,
             . elaborarea notelor de antet si subsol,
             . efectuare de calcule matematice si statistice,
             . înglobarea imaginilor grafice,
             . asamblarea documentelor,
             . sortarea si selectarea datelor,
             . seturi deosebite de caractere pentru imprimare,
             . editarea textelor pe mai multe coloane în paginã,
             . recunoasterea unei mari diversitãti de fisiere,
             . salvarea fisierului de lucru în timpul editãrii,
             . utilizarea unor instrumente foarte bine puse la punct pentru corectarea ortograficã etc.
        Editorul, fiind încadrat în categoria editoarelor profesionale de texte, este utilizat mai rar. Calitatea asiguratã în tehnoredactarea documentelor este însã deosebitã si satisface cele mai înalte exigente ceea ce face ca produsul sã fie în atentia multor specialisti.
        La ora actualã varianta Word for Windows este consideratã de cãtre specialisti ca fiind cea mai puternicã de pe calculatoarele personale. Ea a obtinut cel mai mare punctaj în competitiile cu alte produse din aceeasi categorie, punctaj acordat de reviste renumite de specialitate. Calitãtile apreciate de specialisti sunt foarte variate: de la usurinta utilizãrii pânã la puterea deosebitã a posibilitãtilor pe care le oferã.
             Sub acest produs au fost înglobate o serie întreagã de aplicatii, care permit redactarea computerizatã a unor documente de calitate, cu desene, titluri artistice si simboluri matematice, dintre care amintim doar:
              - WordArt
              - MicroSoft Draw
              - MicroSoft Graph
              - Ecuation Editor
            Transferurile de text, graficã, desene si alte tipuri de obiecte între diferitele aplicatii Windows sunt foarte bine puse la punct.
            In Word sub Windows se pot folosi meniurile si tastele functionale specifice produsului Word Perfect. Existã totodatã si un sistem de Help-uri ale lui Word Perfect, precum si functii de editare si formatare.
            Produsul este agreabil de utilizat în diferite contexte de lucru. Sub Windows se utilizeazã mai des versiunea 6.0 a lui Word.
             Prezentãm în continuare o serie întreagã de utilitãti ale produsului Word sub Windows:
            - procesare de texte pentru afacerile curente cu:
                  . editare repetitivã,
                  . generarea automatã a plicurilor de corespondentã,
                  . utilizare de sabloane pentru memorarea documentelor (scrisori, adrese, comenzi, confirmãri de platã, contracte etc.),
                  . pagini de tip portret (verticale) sau orizontale în acelasi document,
                  . previzualizarea paginilor înainte de tipãrire,
                  . înserarea în document a unor tabele, liste, desene etc.
             - procesare de texte în domeniul juridic sau medical:
                  . glosare de termeni,
                  . adnotãri,
                  . note de subsol,
                  . înserare de grafice variate bi- sau tridimensionale etc.
             - procesare de texte pentru documente stiintifice sau tehnice:
                  . utilizarea unui editor de ecuatii foarte puternic,
                  . utilizarea unor instrumente de creare a graficelor si a desenelor,
                  . preluarea unor fisiere create cu produsul AutoCAD,
                  . introducerea în documente a unor figuri preluate cu scanner-ul etc.
             - procesare de texte pentru documentele cu caracter financiar:
                  . comenzi si facilitãti de tip MicroSoft Excel pentru aplicatii de tip foaie de calcul,
                  . legãturi prestabilite cu alte programe, date, grafice,
                  . tabele în diferite dimensiuni cu simboluri matematice etc.
             - procesare de texte pentru afise cu caracter artistic sau informativ:
                  . importarea diferitelor tipuri de desene create cu alte programe (Aldus PageMaker, CorelDRAW etc.),
                  . titluri artistice sau desene,
                  . scalarea imaginilor,
                  . trasarea chenarelor etc.
        Pentru instalarea produsului Word sub Windows trebuiesc asigurate anumite cerinte minime de hardware, si anume:
                 . calculator compatibil IBM-PC AT, cu microprocesor 286-486.
                 . memorie internã de minimum 2 MB.
                 . placa graficã de tip IBM EGA, VGA, Hercules etc.
        Lansarea în executie a produsului Word sub Windows se face relativ simplu, prin urmãtoarele operatiuni:
         1. Se lanseazã în executie Windows-ul, tastând WIN pe prompterul DOS;
         2. Se activeazã fereastra cu grupul de programe "Microsoft Word for Windows" prin actionarea unui mouse sau manual, prin intermediul tastelor.
        3. Se lanseaz? programul Word.

        In categoria procesoarelor de texte produsul Microsoft Word a devenit un best-seller. In tara noastrã produsul este din ce în ce mai apreciat si utilizat.
 


VIII.4.  SPrint

        SPrint este un produs al firmei Borland, fãcând parte din categoria editoarelor de texte profesionale. El detine toate functiile clasice ale celor mai cunoscute produse similare si este vândut la un pret mai scãzut. In editorul de texte SPrint a fost introdusã pentru prima datã salvarea automatã a fisierelor în timpul lucrului, functie care s-a dovedit a fi deosebit de utilã si care a fost imediat preluatã de alte produse importante.
        Editorul SPrint detine si o serie de functii speciale, mai rar întâlnite în alte produse, cum ar fi:
             - posibilitatea efectuãrii de calcule matematice, financiare si statistice, gratie unui modul matematic foarte puternic inclus în editor.
             - prelucrarea unei game largi de tipuri de fisiere care provin din alte produse software.
             - produsul contine un dictionar ortografic complet (în limba englezã).
        Produsul firmei Borland prezintã si o serie întreagã de neajunsuri, dintre care pot fi amintite urmãtoarele:
             - modul de lucru cu 6 coloane pe un format A4 nu prezintã interes din cauza lãrgimii insuficiente a coloanelor,
             - functia de vizualizare a continutului a 6 fisiere pe un singur ecran de asemenea, nu prezintã interes din cauza volumului mic de informatii afisate la un moment dat,
             - produsul nu detine o functie de previzualizare,
             - definirea macrofunctiilor este complicatã etc.
        Cu toate acestea, SPrint este unul dintre cele mai bune editoare de texte comercializate. Intreaga documentatie a firmei Borland este realizatã cu ajutorul acestui editor de texte.
 


VIII.5.  XY-Write

        XY-Write este un editor de texte relativ simplu, care faciliteazã lucrul cu formatul liber în stil "nondocument". El detine facilitãti deosebite de punere în paginã si de echilibrare a textului, în functie de caracterele folosite în paginã.
        Editorul este mai putin cunoscut în tara noastrã. Este utilizat, în special, pentru elaborarea afiselor, reclamelor,anunturilor publicitare si mai putin pentru editarea propriu-zisã de texte etc.
        In acest editor textul se considerã ca fiind un sir de caractere de lungime nedefinitã si este tratat printr-un sistem de ferestre verticale si orizontale.
        Macroinstructiunile care se pot folosi sunt complexe si contin functii puternice. Se pot defini si macroinstructiuni pentru formatul liber, de tip nondocument, pentru care procesarea se face foarte rapid.
        Produsul nu este recomandat pentru activitãti de biroticã, corespondentã sau redactãri de articole, ci mai degrabã este eficient în realizarea unor reclame, afise si anunturi publicitare.
 

VIII.6.  Office-Write

        Office-Write este un editor foarte simplu, utilizat în special pentru documente organizate pe o singurã paginã. Oferã un mediu de lucru foarte comod pentru utilizatori, cu posibilitãti de gestionare a bazelor de date al cãror continut este disponibil în cursul editãrii, precum si cu posibilitatea introducerii elementelor de graficã în text.
        Editorul este prevãzut cu un mecanism de salvare automatã a fisierelor. In cursul editãrii sunt mentinute versiunile anterioare ale textului pentru ca utilizatorul sã poatã reveni ulterior asupra acestuia.
        Sistemul dispune în acelasi timp de o asistentã foarte bunã pentru ortografie si despãrtiri în silabe. Este fiabil în exploatare si poate fi utilizat în special pentru reclame, afise, anunturi publicitare si în acti-vitarea curentã de corespondentã.
 

VIII.7.  Lotus-Manuscript

        Lotus-Manuscript este un editor de texte care se preteazã foarte bine pentru lucrul cu documente complexe cum ar fi, de exemplu: grafice, diagrame, tabele, indici si text. Dispune de un sistem de verificare ortograficã bine pus la punct si permite generarea usoarã a indecsilor, bibliografiei si cuprinsului.
        In plus, el contine si o functie de previzualizare a textului înainte de tipãrire. Pentru protectia fisierelor editate produsul dispune de un sistem de securitate deosebit si foarte bine proiectat.
        Posibilitãtile de import si export de fisiere sunt asigurate într-un mod mai putin dezvoltat. Editorul cunoaste, în primele sale versiuni, doar fisierele create în Lotus 1-2-3.
        Functiile de editare clasice sunt eficiente, însã sistemul este lipsit de o serie întreagã de functii speciale.
        Produsul este mai putin cunoscut în tara noastrã, având relativ foarte putine implementãri. El este recomandat pentru a fi utilizat în special în scopul editãrii formularelor si a documentelor de format fix.

Inapoi                                                        Inainte
Prima paginã