Capitolul VII
SISTEME DE GESTIUNE
A BAZELOR DE DATE

        Sistemele de gestiune a bazelor de date, cunoscute si sub numele de SGBD-uri, sunt pachete de programe orientate pentru gestionarea volumelor mari de date. Numeroasele probleme pe care le implicã în practicã gestionarea volumelor mari de date au condus, de-a lungul timpului, la o teorie complexã în aceastã directie dar si la construirea unei largi palete de produse software adecvate.
        Sistemele de gestiune a bazelor de date trateazã în principal metodele si tehnicile de organizare, stocare si prelucrare a informatiilor în tehnica de calcul.
        In practicã, utilizatorii nespecialisti sunt pusi în situatia de a exploata volume mari de date, de a prelucra aceste date pentru a obtine diferite rapoarte care îi intereseazã etc. De regulã, este necesar sã existe instrumente utile pentru a accesa informatiile care intereseazã si acest lucru trebuie sã se petreacã într-un timp destul de scurt pentru a fi pe placul utilizatorilor. Acestea sunt doar câteva dintre cerintele pe care trebuie sã le respecte un produs soft de tip SGBD.
        Metodele de tratare a volumelor mari de date au evoluat în timp, paralel cu dezvoltarea tehnologiei de elaborare a hardware-ului, orice realizare nouã în software-ul echipamentelor de calcul reflectându-se ca un progres în tehnicile specifice SGBD-urilor.
        Astãzi existã numeroase sisteme de gestiune a bazelor de date pe calculatoarele personale, care permit proiectarea, construirea si exploatarea diferitelor aplicatii de gestiune a volumelor mari de date. Dintre acestea, cele mai cunoscute si utilizate (si în tara noastrã) vor vi prezentate în continuare.
 


VII.1.  PARADOX

        Sistemul de gestiune a bazelor de date relationale Paradox este un produs utilizat pe calculatoarele IBM PC si a fost creat de firma Borland International Inc. din SUA.
        Sistemul poate fi utilizat în proiectarea aplicatiilor de stocare si de regãsire a informatiilor pe calculatoarele personale de tip IBM PC, PC-AT/XT, PS/2 sau compatibile cu acestea, care folosesc sisteme de operare de tip DOS, Windows etc. Este un sistem flexibil, cu o interfatã prietenoasã, bazatã pe tehnica meniurilor si un sistem de help on-line care sprijinã utilizatorul pe toatã durata procesului de construire a aplicatiei.
        Paradox-ul este considerat la ora actualã ca fiind unul dintre cele mai complete produse din categoria SGBD-urilor relationale, un frate mai istet al produselor deja recunoscute pe piata internationalã, cum ar fi: dBase, FoxBase, FoxPro, VIP, Clipper etc. In tara noastã sistemul este utilizat din ce în ce mai frecvent, datoritã facilitãtilor deosebite pe care le oferã si mai ales, datoritã usurintei cu care este asimilat chiar de cãtre utilizatori neexperimentati.
        Sistemul are la bazã "tabele de lucru", formate din linii (articole, înregistrãri) si coloane (câmpuri) de date. Dirijarea tuturor operatiunilor se face din meniuri complete care definesc actiunile (functiile) importante de lucru.
        Sistemul Paradox a fost scris aproape complet în limbajul C si dispune de un limbaj propriu de programare, foarte simplu si usor de asimilat, numit PAL (Paradox Application Language). Limbajul este foarte puternic si permite programarea oricãror functii de lucru cu baza de date, toate operatiunile permise pe aceasta, toate actiunile de cãutare, selectie, interogare, editare etc. Toate tastele programate au câte un corespondent în limbajul de comenzi PAL, de regulã purtând numele consacrat al tastei, de exemplu: left, right, up, down, home, end, pgup, pgdn, ins, del etc.
        Ceea ce este specific acestui sistem este, în primul rând, limbajul de interogare care este de tip "Query by Example" (QBE). Acest mod de interogare se bazeazã pe tabele de formulare a cererilor de interogare care contin toate câmpurile din baza de date respectivã. In aceste tabele pot fi editate toate cererile dorite si, cel mai important, atunci când este necesar, se pot edita si legãturile cu alte baze de date (tabele) prin simpla tastare a unui exemplu.
        Pot fi legate între ele numeroase tabele prin intermediul exemplelor. Definirea completã a unei cereri se terminã printr-o functie de executie a cererii si aducerea unei baze de date de tip "rãspuns" care contine informatiile solicitate.
        In versiunile initiale sistemul nu a fost prevãzut pentru lucru în retea si/sau multiuser. In ultimile versiuni sistemul are dezvoltate si functii de lucru în retea si multiuser. Cele mai cunoscute versiuni utilizate în tara noastrã pânã de curând au fost 3.0 si 3.5.
        Versiunea 4.00, intratã în utilizare completã pe piata româneascã de aproape doi ani de zile, aduce foarte multe îmbunãtãtiri versiunilor anterioare. In general, utilizatorii versiunilor anterioare sunt surprinsi de modificãrile survenite. Ei se întâlnesc aici cu o cu totul altã interfatã a produsului, precum si cu instrumente noi de lucru, capabile sã acopere o arie foarte largã de utilitãti. Iatã, la modul succint, prezentate câteva dintre avantajele variantei 4.0 a sistemului Paradox:
                 . posibilitatea lucrului cu ferestre
                 . facilitãti multimedia, permitând stocarea datelor video si audio
                 . interfatã revãzutã si îmbunãtãtitã
                 . meniurile orizontale tip Lotus au fost înlocuite cu meniuri verticale organizate în ferestre specifice, mult mai usor de manipulat si de utilizat
                 . divizarea timpilor de tratare în cazul editorului, cu o ratã de trei ori mai bunã
                 . gestionarea memoriei în mod optim
                 . sporirea vitezei
                 . comenzi complexe în programe PAL
                 . dezvoltarea functiilor de utilizare a mouse-ului
                 . versiunea poate fi conectatã la servere SQL extrem de diverse: Oracle 6.0, SQL Server, OS/2 DataBase Manager, IBM DB2, VAX RcB/VMS, Novell NetWare SQL 3.0
                 . introducerea câmpurilor de tip memo
                 . posibilitatea construirii cãsutelor de dialog
                 . dezvoltarea limbajului PAL cu noi comenzi si functii etc.

        Versiunile cele mai recente ale produsului, Paradox 4.5 for Windows, Paradox 4.5 for DOS, si Paradox 5.0 for Windows, aduc si ele serioase îmbunãtãtiri, punând la dispozitia utilizatorului noi facilitãti de lucru. Astfel, în aceste ultime versiuni putem întâlni facilitãti deosebite de lucru, caracteristici care fac din Paradox un produs din ce în ce mai sifisticat si mai respectat. Dintre acestea, enumerãm urmãtoarele:
             - sunt disponibile o multime de form-uri si de rapoarte predefinite
             - posibilitatea de a obtine printr-un singur click al mouse-ului cel mai potrivit meniu al operatiei intreprinse
             - existã câmpuri în care se pot plasa obiecte de tip sunet, graficã, spread-sheet, imagini de tip bitmap sau obiecte OLE
             - pot fi stabilite legãturi directe cu baze de date de tip SQL si se poate lucra cu acestea ca si când datele lor ar fi fost structurate în formatul Paradox
             - prin intermediul retelelor sau postei electronice se pot împãrti rapoarte, tabele si formuri cu alti utilizatori de Paradox, Quattro Pro sau alte sisteme.
        Sistemul Paradox oferã facilitãti de interfatã cu alte sisteme, cum ar fi: dBase, Lotus 1-2-3, Symphony, Pfs, Quattro, Reflex etc.
        Odatã cu lansarea ultimelor versiuni produsul devine mai greu de asimilat si mult mai profesionist. Totusi, el rãmâne accesibil si începãtorilor, mai ales prin faptul cã detine numeroase facilitãti de exprimare, o documentatie bogatã si elemente educationale mai dezvoltate decât în alte sisteme. O atractie puternicã pentru utilizarea acestui produs este oferitã de frumusetea si simplitatea limbajului PAL.
        Nu este lipsit de importantã si faptul cã, pe plan mondial, se acordã o importantã deosebitã Paradox-ului, fiind dezvoltat în continuare prin noi versiuni, trecând printre primele produse din aceastã categorie pe noile sisteme de operare Windows, în timp ce altele (de exemplu, dBase, Clipper etc.) sunt mai "neglijate" sau sunt amenintate de "revizuiri" totale si chiar disparitie.
 

VII.2.  dBASE

        Sistemul de gestiune a bazelor de date relationale dBASE este un produs al firmei Ashton-Tate din SUA. El este cunoscut în tara noastrã încã de la primele sale versiuni, fiind implementat pe microcalculatoare sau pe calculatoare personale, inclusiv cele de productie autohtonã. Incepând cu versiunea III Plus, este considerat la ora actualã a fi standard de referintã în domeniul SGBD-urilor relationale.
        Cele mai cunoscute versiuni, care sunt utilizate pe scarã largã în tara noastrã, sunt versiunile dBASE III Plus si dBASE IV, dar trebuie mentionat cã se mai utilizeazã încã destul de mult versiunea dBASE II, în special în universitãti sau pe minisisteme de calcul cu sisteme de operare CP/M, de exemplu calculatoarele de tip Independent sau Coral.
        Versiunea dBASE III Plus a adus modificãri substantiale fatã de versiunea anterioarã dBASE II. Aceasta a produs o adevãratã revolutie pe piata producãtorilor de soft din aceastã categorie, produsul mentionat aducând, pentru prima datã în domeniu, conceptul de asistare a utilizatorului, prin functia ASSIST. Functia de asistare a utilizatorului permite, printre altele, utilizarea unor instrumente noi si deosebit de utile, pentru construirea unei aplicatii de gestionare a bazelor de date si de exploatare a acestora. Ea a fãcut ca un numãr foarte mare de utilizatori nespecialisti sã fie atrasi în activitatea de proiectare a aplicatiilor de gestionare a volumelor mari de date. Totodatã, în aceastã versiune, apare pentru prima datã conceptul de help on-line care, de asemenea, a contribuit la atragerea multor utilizatori nespecialisti în aceastã activitate.
       De regulã, proiectantul unei aplicatii din acest domeniu este nevoit, de cele mai multe ori, sã consulte informatii ajutãtoare pentru a lãmuri sintaxa unor comenzi sau functii. Cel mai indicat este, dupã toate evidentele, sã se dispunã de un sistem de ajutor (help) on-line, care sã permitã consultarea problemelor nelãmurite imediat, doar prin apãsarea unor taste ale calculatorului. Acest lucru a fost rezolvat, în primã variantã, în versiunea dBASE III Plus.
        Aceeasi versiune a mai introdus un concept nou si anume, cel referitor la generatorul de aplicatii, APPSGEN care, pe baza unui dialog foarte simplu, conduce la definirea si proiectarea unei aplicatii, inclusiv la generarea programelor de lucru, fãrã ca sã fie cunoscut limbajul propriu-zis de programare.
        Sistemul dispune de un limbaj propriu de programare, procedural, care permite scrierea unor programe explicite si complexe.
        dBASE oferã posibilitatea conversiei unor date din diverse tipuri de alte sisteme si permite o mare flexibilitate în manipularea datelor cu o vitezã destul de ridicatã. El dispune de un editor propriu de texte (programe sursã), precum si de un compilator si editor de legãturi.
        Larga rãspândire a acestei versiuni a produsului dBASE este atribuitã si unei configuratii reduse de lucru. Produsul poate lucra cu o configuratie care nu depãseste 360 KB memorie RAM si douã unitãtti de disc flexibil.
        Versiunea dBASE IV a adus reale îmbunãtãtiri celei anterioare. Astfel, criticile aduse, în special modului ASSIST din versiunea anterioarã, au fost estompate prin introducerea unor facilitãti noi de lucru; de asemenea, au fost din plin exploatate resursele noilor tipuri de calculatoare, actionând si în sensul exploatãrii statiilor de lucru legate în retele locale, a sistemelor de tranzactii si a limbajelor de interogare de tip SQL.

        Intr-un fel, se poate spune cã versiunea IV a adus modificãri substantiale chiar legate de conceptie, în special în domeniul compatibilitãtii cu SGBD-urile de pe calculatoarele de mare performantã. Iatã doar câteva dintre acestea:
             . interfata cu utilizatorul a fost îmbunãtãtitã, în principal, pentru ecranele de help si pentru modul de lucru asistat;
             . cresterea vitezei de lucru, de aproximativ 9 ori mai mare decât în versiunea anterioarã;
             . introducerea a 254 de comenzi si functii suplimentare, posibilitatea utilizãrii vectorilor bidimensionali, conlucrarea cu coprocesorul matematic si recunoasterea extensiilor de memorie;
             . cresterea performantelor editorului de texte;
             . cuplarea în retele locale;
             . introducerea limbajului QBE, într-o primã fazã de implementare, si a limbajului SQL.
        Resursele utilizate în aceastã versiune sunt mai mari, însã avantajele sunt evidente. Compatibilitatea cu versiunile anterioare de MS-DOS este pãstratã pânã la versiunea 3.30.
        In motivatiile aduse pentru exploatarea sistemelor de tip dBASE trebuie metionate si  urmãtoarele argumente:
             . existã o mare experientã de utilizare a acestor sisteme în tara noastrã, implementãri pe diferite echipamente etc.
             . flexibilitatea deosebitã a produsului
             . posibilitatea asimilãrii rapide
             . simplitatea în exploatare
             . resurse de echipament relativ mici etc.
        In versiunea ulterioarã dBase IV 2.0 - firma Borland, cumpãrãtoarea produsului, aduce o serie de noi facilitãti si îmbunãtãtiri cum ar fi:
             - performante sensibil mãrite
             - prezenta unui compilator nou, mai performant
             - un nou sistem de gestionare a cererilor utilizatorilor
        Aceastã versiune apare sub semnãtura Borland deoarece, pânã la aparitia ei, firma Ashton Tate a fost înglobatã în firma Borland.
        Cea mai recentã versiune a produsului, dBase V for Windows, este scoasã pe piatã de firma Borland ca o mare surprizã. Ea prezintã câteva îmbunãtãtiri importante:
             - organizarea ecranului prin gruparea datelor într-o fereastrã din partea stângã, permitând utilizatorului sã-si introducã programele sau comenzile dBase în fereastra din partea dreaptã a ecranului; cele douã ferestre sunt active simultan;
             -  este permisã utilizarea mouse-ului sau a comenzilor în mod text;
             - sunt recunoscute fisiere de sunet si de tip bitmap;
             - pot fi generate rapoarte simple, în coloane, încrucisat, sub formã de tablou etc.
        Astfel, dezvoltarea vizualã a produsului, limbajul orientat pe obiecte, posibilitatea de a lucra într-un mediu client-server, sunt doar câteva elemente noi care au dat satisfactie deosebitã celor care, dupã "înghitirea" firmei Aston Tate de cãtre Borland, nu mai sperau sã mai vadã noutãti în dBase, ba chiar începuserã sã creadã cã nu va mai fi nici un alt dBase.
        Versiunea este special conceputã pentru a fi utilizatã sub Windows. La un prim contact cu aceastã versiune impresia imediatã este aceea cã produsul seamãnã foarte mult cu Paradox for Windows.
        Un mare dezavantaj care poate fi întâlnit, în general în ultimele versiuni ale produsului, constã în aceea cã sintaxa instructiunilor si a functiilor a devenit deosebit de complexã, lipsind astfel pe unii utilizatori neexperimentati de un instrument puternic de dezvoltare si de exploatare a tuturor facilitãtilor sistemului.

VII.3.  FoxBASE+

        FoxBase este un produs al firmei americane Fox Software. Este un SGBD aproape asemãnãtor cu dBase III Plus, pe alocuri mai performant ca acesta din urmã. Prin faptul cã nu utilizeazã o tehnicã proprie de meniuri si ferestre precum produsul Clipper, pãstrând o bunã compatibilitate cu dBase, FoxBase este considerat mai util si decât Clipper.
        Varianta FoxBase+ , compatibilã si ea cu dBase III Plus, este cu mult mai performantã în privinta vitezei decât aceasta. Este destinatã tuturor utilizatorilor care doresc sã obtinã performante deosebite în exploatarea aplicatiilor care gestioneazã volume mari de date. FoxBase+ este un sistem de gestiune a bazelor de date relationale proiectat pentru calculatoarele compatibile IBM PC. Prin FoxBase+ sunt exploatate la maximum toate facilitãtile sistemului de operare MS-DOS, ceea ce oferã o vitezã deosebitã acestui produs.
        Iatã principalele caracteristici ale produsului FoxBase+:
             - este un produs care lucreazã cu o vitezã foarte bunã (de 2-15 ori mai rapid decât dBase III Plus)
             - erorile si mesajele sunt aproape identice ca cele din dBase III Plus
             - dispune de optiune multiuser pentru retea localã
             - utilizeazã maximum 128 de proceduri (fatã de 32 din dBase)
             - programele de aplicatie pot fi constituite din module mici care, în final, prin folosirea unui utilitar al produsului, pot fi cuplate într-o procedurã unicã
             - permite un numãr mare de relatii între fisiere, simplu de definit, în comparatie cu complicatul sistem de stabilire a relatiilor între mai multe fisiere folosit în dBase III Plus
             - recunoaste fisiere tip baze de date din dBase II si dBase III Plus
             - admite 48 de baze de date deschise simultan si 21 de fisiere de index
             - dispune de functii MAX si MIN care pot fi folosite si pentru câmpuri de tip datã
             - nu contine functie de tip ASSIST ca în dBase si nici meniuri.
        FoxBase+ a cucerit initial piata prin viteza sa de lucru exceptionalã, însã a pierdut mult datoritã neglijentei cu care a fost tratatã problema interfetei cu utilizatorul. Abia în ultima sa variantã introdusã pe piatã interfata cu utilizatorul a fost îmbunãtãtitã substantial. Produsul este agreat astãzi mai ales în lumea profesionistilor.
        Sistemul este recomandat utilizatorilor profesionisti mai ales din motivele cã nu este prea usor de asimilat si nici nu dispune de o documentatie prea bunã.
        Ultima versiune de FoxBase se numeste FoxPro si constituie un produs care are majoritatea caracteristicilor unui SGBD complet. Toate neajunsurile din versiunile anterioare au fost înlãturate produsul ajungând la cele mai moderne cerinte ale utilizatorilor. Viteza exceptionalã de lucru si interfata cu utilizatorul deosebit de eficientã a acestui nou produs îl recomandã de la sine.
 


VII.4.  ORACLE

        ORACLE face parte din sistemele de gestiune a bazelor de date relationale. El este unul dintre cele mai cunoscute SGBD-uri din lume si este socotit un SGBD profesional. El se utilizeazã destul de des pe microcalculatoare dar mai ales pe mini si macrocalculatoare. Sistemul a fost realizat de compania Oracle Corporation din SUA. De curând firma si-a deschis la Viena un sediu dedicat organizãrii activitãtii pentru Europa: "Oracle East Central Europe".
        Sistemul este complex si foarte greu de asimilat. Documentatia sa completã se întinde pe 21 de volume. La instalare el are nevoie de  resurse deosebite: microprocesor 80286, 80386 sau 80486 si memorie RAM de cel putin 896 KB. Facilitãtile oferite de produs sunt complete iar performantele sunt maxime. Este considerat ca fiind cel mai performant SGBD de pe PC.
        In diferitele puncte de descriere a formatelor este permisã declararea unor adevãrate programe de verificare (validare) a câmpurilor.
        Produsul dispune de generatoare de tabele si rapoarte bine puse la punct.
        De asemenea, produsul dispune de un generator de meniuri.
        Oracle dispune de o interfatã cu limbajele de programare C, Cobol, Fortran etc. Alte facilitãti ale produsului sunt:
             - permite lucrul cu masive de date
             - lucreazã cu limbajul SQL Plus conversational
             - limbajul C este utilizat ca limbaj gazdã
             - dispune de o securitate a datelor foarte bunã
             - produsul nu este protejat la copiere
             - poate fi exploatat în retele tip "1 : N" si ierarhice
             - produsul poate recunoaste structuri de date din alte SGBD-uri
             - sistemul de graficã lucreazã cu metodele din SQL si QBE
             - dispune de interfatã pentru utilizarea mouse-ului
             - numãrul maxim de caractere dintr-un câmp este de 65535, cu mult mai mare decât în alte produse similare
             - numãrul de câmpuri si de articole sunt nelimitate
             - produsul permite generarea automatã a documentatiei pentru aplicatie
             - poate emite mesaje în mai multe limbi.
        Produsul functioneazã pe calculatoare IBM PC AT si PS/2, COMPAQ 386 cu RAM de 640 KB si extensie de memorie de 896 KB, sub sistemele de operare minimum DOS 3.30 sau OS/2. Discul Winchester trebuie sã aibã cel putin 7.5 MB liberi.

VII.5.  Informix 4GL

        Informix 4GL este un sistem de gestiune a bazelor de date relationale, conceput initial pentru a fi utilizat pe sisteme de calcul puternice, însã a fost implementat imediat si pe microcalculatoare. El este un produs al firmei Informix Software si are un limbaj de descriere de tip 4GL (limbaj din generatia a patra) foarte complex si greu de utilizat.
        Interfata utilizator are la bazã ferestre multiple, cu împãrtirea memoriei pe mai multe pagini. Limbajul de descriere a datelor (DDL) si limbajul de manipulare a datelor (DML) se bazeazã pe SQL.
        Principalele caracteristici ale produsului sunt:
             - permite interogarea complexã a bazelor de date
             - permite operatii cu tablouri multidimensionale
             - dispune de un mediu de programare
             - dispune de un editor de texte care poate fi ales optional si incorporat la instalare
             - limbajul gazdã se numeste Informix-4GL si este un limbaj neprocedural care poate include si proceduri
             - introducerea datelor poate fi fãcutã si cu instructiuni directe din programe; de asemenea, proiectarea ecranelor de culegere date, generarea de meniuri pentru aplicatii utilizator pot fi construite cu instructiuni directe
             - limbajul permite scrierea unor aplicatii complexe
             - dispune de un compilator C al firmei Microsoft si de un precompilator care genereazã intrarea în compilatorul C
             - are o vitezã de lucru foarte ridicatã
             - detine un sistem propriu de "jurnalizare", adicã de pãstrare într-un fisier-jurnal a tuturor operatiunilor efectuate în cadrul unei sesiuni de lucru
             - dispune de un sistem "RollBack" de restaurare rapidã în caz de incident
             - asigurã o securitate foarte bunã a datelor
             - dispune de un generator de liste de interogare
             - limbajul Informix-4GL este foarte puternic si permite interogãri multiple
             - pot fi deschise simultan un numãr nelimitat de baze de date
             - numãrul de câmpuri din articol, numãrul de caractere dintr-un câmp si numãrul de articole dintr-o bazã de date sunt nelimitate
             - numãrul permis de indecsi este nelimitat
             - produsul poate lucra în retea
             - nu are suport pentru mouse
             - nu are interfatã pentru graficã
             - procedurile de interogare relationalã sunt lente si limitate
        Produsul este recomandat utilizatorilor profesionisti.
        Din anul 1994 firma Informix si-a anuntat intentia de a introduce pe piata româneascã principalele produse software, printre care si ultima versiune a produsului descris mai sus. Desi aceastã versiune nu contine noutãti deosebite, se va avea totusi în vedere sã includã si documentatie completã în limba românã.
 


VII.6.  Ingres PC

        Ingres PC este u sistem de gestiune a bazelor de date relationale creat pentru exploatarea bazelor de date de tip Ingres prin retea localã. Produsul este recomandat pentru lucrul în sisteme de calcul mari, pe baze de date Ingres, în scopul descentralizãrii informatiilor prin utilizarea calculatoarelor de tip PC.
        Principalele caracteristici ale acestui produs sunt:
             - are incorporat un editor de forme ecran
             - lucreazã cu SQL
             - are o vitezã foarte mare
             - dispune de un sistem de interogare foarte bun
             - indexarea dupã chei multiple este deosebit de performantã
             - pot fi deschise simultan un numãr nelimitat de baze de date
             - numãrul de câmpuri din articol, numãrul de caractere dintr-un câmp si numãrul de articole dintr-o bazã de date sunt nelimitate
             - numãrul permis de indecsi este nelimitat
             - legarea directã la SGBD-ul Ingres se face printr-o interfatã cu limbajul 4GL si cu limbajul C
             - dispune de un generator de aplicatii foarte bine pus la punct
             - poate lucra pe calculatoare IBM PC/XT/AT cu cel putin versiunea DOS 2.10
             - necesitã minimum 640 KB memorie RAM si un disc Winchester de cel putin 10 MB
             - nu dispune de graficã
             - nu are suport pentru mouse
        Produsul este mai greu de asimilat si este recomandat numai utilizatorilor profesionisti, cu experientã în lucrul pe retele locale.
 

VII.7.  PC-Focus

        PC Focus este un SGBD relational de generatia a patra dintre cele mai rãspândite în lume.
        Principalele caracteristici ale acestui produs sunt:
             - dispune de un limbaj de generatia a IV-a foarte puternic si usor de utilizat
             - poate gestiona si baze de date ierarhice
             - lucreazã cu SQL si QBE
             - dispune de un pachet foarte puternic  de programe de calcule financiare si statistice
             - poate fi cuplat în retea
             - are o vitezã foarte mare
             - dispune de un sistem de interogare foarte performant
             - are o interfatã specializatã în limbaj natural (limba englezã)
             - indexarea dupã chei multiple este deosebit de performantã
             - pot fi deschise simultan un numãr de 16 de baze de date
             - numãrul de câmpuri din articol se limiteazã la 255, numãrul de variabile de memorie este nelimitat
             - numãrul permis de indecsi este nelimitat
             - legarea directã la SGBD-ul Ingres se face printr-o interfatã cu limbajul 4GL si cu limbajul C
             - dispune de un generator de aplicatii incorporat
             - mediul de programare este foarte bine pus la punct
             - necesitã minimum 768 KB memorie RAM si un disc Winchester de cel putin 10 MB
             - contine rutine de graficã în douã si trei dimensiuni
             - are suport pentru mouse
             - editorul de texte incorporat nu este deosebit de performant
        Produsul nu este greu de asimilat si este recomandat nu numai utilizatorilor profesionisti. Sistemul PC Focus poate fi folosit la capacitatea maximã chiar si de cãtre nespecialisti.

VII.8.  FoxPro

        Sistemul de gestiune a bazelor de date FoxPro este unul dintre cele mai populare produse din aceastã categorie. Facilitãtile pe care le pune la dispozitie acest mediu prietenos sunt reflectate cel mai pregnant în ultimele versiune.
        Istoricul produsului poate fi rezumat astfel: FoxPro a apartinut firmei Fox Software pânã la versiunea 2.0 inclusiv, care a circulat numai sub sistemul de operare DOS. Produsul a fost apoi cumpãrat de firma Microsoft care a scos, într-un timp relativ scurt, versiunea proprie 2.5, versiune care putea rula atât sub DOS cât si sub Windows. Imediat dupã aceea Microsoft scoate versiunea 2.6 care rezolvã câteva probleme de incompatibilitate între versiunile de sub DOS si Windows si extinde produsul si pe alte platforme: Macintosh si SCO Unix.
        FoxPro a fost considerat, prin anul 1992, ca fiind cea mai rapidã bazã de date de pe PC. In acelasi an firma Microsoft a cumpãrat produsul FoxPro 2.0, utilizând apoi tehnologia acesteia pentru performantele de vitezã în propriul produs care a fost scos pe piatã cu numele de Access.
        Una dintre cele mai proaspete versiuni ale produsului, versiunea 2.6 instalatã mai întâi sub Windows, nu reprezintã un salt semnificativ fatã de versiunea anterioarã 2.5 ci pare mai degrabã o finisare a ei.
        Aceastã versiune 2.6, este de fapt, o editie profesionalã de mare interes pentru utilizatori, mai ales pentru faptul cã Microsoft îl recomandã ca fiind "cel mai complet sistem de gestiune a bazelor de date relationale".
        Produsul are versiuni atât pentru DOS cât si pentru Windows.
        Prezentãm, în cele ce urmeazã, câteva detalii despre resursele pe care le ocupã produsul în cele douã variante.
       Cerintã Varianta DOS     Cerintã Varianta Windows
                                                     a) standard     b) pe 32 biti
        Procesor: 8086                   80386SX          80386SX
        Memorie RAM  640KB       2MB                  4MB
        Mouse                                 Recomandat      DA
        Memorie disc                      5,5 MB              7,2 MB
        Dischete de instalare          5                        7

        Produsul asigurã o compatibilitate aproape perfectã cu cunoscutul dBase si detine utilitare speciale de portare automatã a aplicatiilor din acest "bãtrân" sistem de gestiune a bazelor de date. De asemenea, produsul dispune de cunoscutele si apreciatele proceduri wizards (vrãjite), dupã reteta Microsoft, pentru generarea rapidã a pãrtilor repetitive de aplicatie. Mai putem întâlni în FoxPro si un pachet de dezvoltare de biblioteci cu limbajul C si multe alte lucruri interesante.
        O aplicatie în FoxPro este o colectie de obiecte, programe, ecrane, meniuri etc. Acesta exista si în versiunile anterioare si nu s-a dovedit a fi prea util. Acest punct de vedere a stat în atentia echipei de la Microsoft care introduce o nouã aplicatie, scrisã integral în FoxPro, pentru a servi ca punct central în prelucrãrile zilnice. O astfel de aplicatie se numeste catalog si este de fapt un bibliotecar inteligent, continând o colectie de tabele, cereri, rapoarte, ecrane, etichete si programe, toate referitoare la o singurã aplicatie.
        Pentru fiecare tabelã curentã existã douã butoane active: AutoScreen si AutoReport care, la fiecare actionare genereazã, compileazã si lanseazã în executie un ecran, respectiv un raport pentru tabela curentã.
        Ultima versiune a produsului FoxPro, cunoscutã pânã la acestã orã, este versiunea 3.0, care mai este cunoscutã si sub numele de Visual FoxPro. Aceasta este cu totul deosebitã în ceea ce priveste utilizarea suprafetelor grafice.
        Versiunea în cauzã nu are încã un suport pentru DOS si nici nu se stie pânã la aceastã orã dacã firma Microsoft, din cauza sistemului de operare Windows 95 pe care îl propagã din ce în ce mai asiduu, va mai elabora sau nu o astfel de versiune.
        Produsul înglobeazã o serie întreagã de calitãti, în aceastã versiune 3.0, fãcându-l din ce în ce mai cãutat. Astfel:
             - produsul este complet interactiv,
             - are o interfatã intuitivã, bogatã în obiecte,
             - poate dezvolta rapid o aplicatie:
                      . un singur fisier fizic poate contine mai multe tabele si indecsi,
                      . în interiorul unei machete pot fi incluse mai multe browse-uri, ceea ce face culegerea de date mai performantã,
                      . pentru obiectele create de utilizator se pot defini proprietãti si modele noi,
                      . au fost extinse unele tipuri de obiecte cum ar fi: editoarele de rapoarte, machetele, meniurile etc.
             - produsul dispune de tipuri de obiecte predefinite, cum ar fi: checkbox, combobox, optionbox, listbox, editbox, command button, scrollbar, spin, toolbar, frame, form etc.
        Un mare inconvenient al acestei versiuni de FoxPro îl reprezintã necesarul de resurse, acesta fiind deosebit de ridicat,, depãsindu-l uneori pe cel al lui Windows 95.
        Un atu suficient de convingãtor pentru ultimele versiuni ale produsului FoxPro este acela de a lucru într-un mediu de client-server.
        FoxPro este recomandat tuturor categoriilor de utilizatori. Performantele sale exceptionale de vitezã, simplitatea modului sãu de utilizare si multe alte argumente îl recomandã  cu prisosintã.
 


VII.9.  Access

        In anul 1992 firma Microsoft a revolutionat conceptul de baze de date relationale prin promovarea pe piatã a noului produs numit Access. Scos pe piatã la un pret banal, doar 99$, produsul reuseste sã spargã piata utilizatorilor de SGBD-uri, devenind în doar 10 luni un produs foarte bine vândut: 1,3 milioane de bucãti. Limbajul implementat în prima variantã, o variantã de Visual Basic, a fost acceptat însã numai de cãtre utilizatorii neprofesionisti.
        In versiunea 1.0 produsul este un foarte puternic mediu de lucru pentru baze de date. Are o putere graficã deosebitã, dând utilizatorului posibilitatea sã lucreze cu ajutorul mouse-ului pe o interfatã cu posibilitãti fantastice. Datele pot fi prelucrate pe baza unor forme si rapoarte sofisticate, fãrã a avea nevoie de cunostinte de programare. Contine pe discheta de instalare 8 drivere pentru Windows for Workgroups. Capacitãtile sale de interogare si conectivitate permit localizarea usoarã a datelor, fãrã a furniza informatii asupra locului sau formatului. Se poate, printr-o singurã interogare sã se lucreze cu informatii aflate în mai multe baze de date sau retele.
        MS Access oferã facilitãti deosebite pentru "data publishing". Instrumentele pe care le pune la dispozitie în acest scop pot construi rapoarte sofisticate sub forme care pot întruni dorintele majoritãtii utilizatorilor. Pot fi combinate diverse forme si rapoarte într-un singur document prezentat sub formã de publicatie.
        Prelucrarea datelor poate fi automatizatã foarte usor prin utilizarea macrourilor, practic fãrã utilizarea programãrii efective. Cu toate acestea, pentru cei care doresc totusi sã speculeze si sã dezvolte si mai mult capacitãtile de prelucrare a datelor, este implementat un limbaj de programare propriu, numit Access Basic, care este un derivat din Microsoft Visual Basic. Produsul permite importul si exportul de date din/în aproape toate mediile de lucru cu baze de date (dBase, Clipper, Paradox etc.).
        Versiunea 1.0 a produsului Access a tintit piata utilizatorilor de Paradox, tot asa cum FoxPro a tintit piata utilizatorilor de dBase. Aceasta a fost declaratia oficialã a purtãtorului de cuvânt al firmei Microsoft la lansarea produsului.
        Versiunea cuprinde o structurã modularã care corespunde mai bine necesitãtilor diverselor categorii de utilizatori. Mediul pe care se structureazã produsul este compus din cinci sectiuni: DB Windows, Query, Forms, Macro si Module.
        Bazele de date sub Windows garanteazã cã orice modificare în tabele este automat efectuatã în toate rapoartele si reprezentãrile grafice care au înglobat date din aceste tabele. De asemenea, datoritã facilitãtii de multitasking oferitã de sistemul Windows, odatã cu lansarea în executie a unei interogãri de exemplu, se poate lansa în executie un alt program, lucru care în DOS era practic imposibil.
        Dupã aceastã versiune apãrutã în 1992, la numai un an si jumãtate firma MicroSoft oferã a doua variantã a produsului, cunoscutã sub numele de Access 2.0, care aduce serioase ameliorãri în diversele componente: utilizare, help on-line, vitezã de prelucrare a datelor, implementare a limbajului etc.
        Iatã principalele caracteristici ale produsului Access 2.0, instalat sub Windows:
             - interfata cu utilizatorul este deosebit de plãcutã, specificã Windows-ului
             - asistenta on-line a utilizatorului în dezvoltarea unor actiuni este specificã aplicatiilor Microsoft; denumite wizards (vrãjitorii), utilitarele de acest gen ajutã utilizatorul, prin intermediul câtorva ferestre, sã rezolve anumite situatii, de exemplu, atribuirea diferitelor valori elementelor de interfatã
             - legãturile dintre bazele de date se fac în mod grafic, prin mecanisme "drag&drop"
             - permite accesarea datelor din diferite surse: dBase III Plus si dBase IV, FoxPro 2.0, 2.5 si 2.6, Paradox 3.0, 3.5, 4.0 si 4.5, MicroSoft Excel si SQL Server, precum si pentru formatul text
             - produsul poate atasa un numãr nelimitat de tabele de date, fiecare cu dimensiuni de pânã la 1GB
             - produsul contine una dintre cele mai serioase implementãri grafice ale limbajului de interogare a bazelor de date QBE (Query By Example); sunt permise un numãr nelimitat de conditii de filtrare, interconectere prin operatori logici etc.
             - sunt permise introduceri de expresii în cereri; dispune de liste de functii matematice, statistice, de datã etc.
             - produsul dispune de optiuni de tip AutoForm si AutoReport, inspirate din FoxPro, care pot oferi instantaneu forme si rapoarte gata de utilizat
             - existã generatoare de formulare si rapoarte, generatoare de cod si de cereri
             - apar câmpuri memo de maximum 64 KB; este foarte usoarã redimensionarea câmpurilor etc.
             - o tabelã exportatã din Access în clipboard este automat plasatã în Word 6.0 sub Windows ca tabel; de asemenea se poate face un transfer de tabele direct în Excel pentru analize si prelucrãri statistice etc.
             - viteza de executie a cererilor, utilizând tehnologia împrumutatã de la produsul proaspãt cumpãrat FoxPro 2.0, este deosebitã; totusi, necesarul de memorie RAM este foarte ridicat, circa 6 MB, cel mai indicat fiind 8 MB.
        In concluzie, desi pretul produsului este foarte scãzut, pretentiile de performantã ale calculatorului pe care se instaleazã acesta sunt, desigur, cel putin pânã la aceastã orã, prea costisitoare.
 


VII.10. Clipper

        Produsul Clipper a apartinut initial firmei Nantucket, de fapt o companie creatã de doi programatori plecati de la firma Ashton Tate. Astãzi, el apartine firmei Computer Associates Intîl si face parte din categoria sistemelor de gestiune a bazelor de date relationale grupate în familia xBase. Compilatorul initial al sistemului avea o vitezã de circa 10 ori mai mare decât a produsului dBase III Plus din care îsi trãgea originea, fapt care l-a fãcut repede celebru în lumea utilizatorilor de acum câtiva ani. Sub forma nouã, limbajul are o structurã asemãnãtoare cu limbajele de genul FoxPro sau dBase IV, dar interfata cu utilizatorul a fost multã vreme cu mult mai modestã. Astfel, pânã la cele mai recente versiuni, produsul a avut o serie de lipsuri, printre care:
             - nu detinea un mediu integrat de dezvoltare si testare directã a programelor
             - nu dispunea de utilitare de proiectare vizualã a ecranelor
             - nu dispunea de un mediu integrat de exploatare a bazelor de date (dot-prompt) etc.
        Imaginea despre produsul Clipper a fost mult timp deformatã, datoritã, în principal, posibilitãtilor relativ modeste, pe care le aferea în raport cu alte sisteme de acest tip. Versiunile cele mai recente, 5.0, 5.1, 5.2x, au adus reale îmbunãtãtiri. Astfel, au fost incluse solutii si facilitãti noi, cum ar fi:
             - o arhitecturã deschisã spre celelalte limbaje xBase prin tehnica RDD (Replaceable Database Driver). Astfel, din interiorul unui program Clipper pot fi accesate simultan baze de date  FoxPro, dBaze, Paradox si chiar SQL.
             - prin tehnica RTD (Replaceable Terminal Driver), se poate trece la un nivel superior în ceea ce priveste grafica obtinutã si interfata utilizator.
             - sistemul de tratare a erorilor poate fi "furat" în întregime si înlocuit cu unul propriu, care sã satisfacã eventualele nevoi particulare.
             - limbajul poate fi extins, prin crearea de noi comenzi si functii.
        Versiunea CA-Clipper 5.3, intratã de curând în utilizare pe piatã, aduce multe îmbunãtãtiri. Astfel:
             - aduce un mediu integrat de dezvoltare (IDE),
             - poate fi inclusã sub Windows
             - dispune de instrumente multiple pentru dezvoltarea unei aplicatii: proiectarea bazelor de date, proiectarea modulelor de program, dezvoltarea ecranelor de culegere date, de editare a specificatorilor de câmp, programarea propriu-zisã, compilarea , link-editarea, executia aplicatiei si depanarea sau testarea acesteia.
             - dispune de browsere vizuale
             - dispune de un editor de "servere de baze de date"
             - dispune de un editor de specificator de câmp
             - dispune de un editor de ecrane
             - dispune de un editor de meniuri
             - dispune de un editor de programe
             - dispune de un depanator de programe
             - poate lucra cu:
                      . obiecte binare (ecrane, meniuri, servere de date),
                      . programe sursã (.PRG),
                      . fisiere antet (.CH)
             - a fost mult îmbunãtãtit setul de comenzi si functii, setul de proceduri de citire a datelor etc. din limbajul asociat.
             - a fost introdus un suport pentru mouse, inclusiv în procedurile de citire a datelor.
             - poate utiliza coprocesorul matematic, ceea ce conduce la o vitezã apreciabilã în executie.
        La livrare produsul dispune si de un demonstrator foarte sugestiv si bine pus la punct.
        Prin modularitatea sa si prin asemãnarea cu limbajele din categoria xBase, prin usurinta cu care poate fi asimilat si prin posibilitãtile de extensie pe care le poate oferi, acest produs se recomandã începãtorilor (se zice cã produsul poate fi asimilat chiar si fãrã manuale), dar mai ales celor care au luat deja contact cu cel putin un produs de tip xBase.
 


VII.11. Works

        Produsul Works, creat de firma Microsoft, nu este un SGBD în acceptiunea largã a acestei clase de aplicatii software. Faptul cã el a fost inclus în acest capitol este motivat prin aceea cã, printre numeroasele facilitãti deosebite pe care le oferã, una dintre acestea, deloc neglijabilã, este componenta care include în produs operarea cu baze de date.
        De fapt Microsoft Works este un pachet de programe alcãtuit din:
              - un editor de texte performant
              - un program de calcul tabelar
              - un program pentru editarea diagramelor
              - un program pentru operarea cu baze de date
              - un program pentru desenare MS Draw
              - câteva utilitare si drivere aferente.
              - utilizarea mouse-ului etc.
        Transferul de date între programele componente ale produsului se face cu foarte mare usurintã.
        In privinta utilizãrii bazelor de date, produsul Works asigurã instrumentele de bazã pentru crearea si editarea tabelelor, a rapoartelor, video formatelor si pentru formularea cererilor din baza de date. Informatiile în baza de date sunt grupate în înregistrãri si câmpuri. O bazã de date poate contine cel mult 4096 de înregistrãri fiecare cu câte cel mult 256 de câmpuri. Sunt utilizate douã cãi de creare si de editare a bazelor de date: în mod Form View si în mod List View.
 Asadar, Works asigurã lucrul cu baze de date, cu conditia ca acestea sã fie limitate, la dimensiuni relativ mici. Cu toate acestea, performantele pe care le oferã produsul privind viteza de lucru, uneltele usor de mânuit, facilitãtile de creare a unor rapoarte deosebite sau de formulare a cererilor etc., toate acestea si multe altele fac din produsul Works un instrument din ce în ce mai cãutat.
        Este un program foarte util, despre care se spune cã, nu trebuie sã lipseascã dintr-un birou modern.

Inapoi                                                        Inainte
Prima paginã