Capitolul I
COMPONENTE DE BAZÃ ALE CALCULATORULUI

I.7. ALTE UNITÃTI PERIFERICE

I.7.1. Mouse

        Este folosit pentru manipularea mai usoarã a imaginilor pe ecran si introducerea informatiei în calculator. Aspectul sãu exterior, asemãnãtor cu un "soricel", a dus la popularizarea acestui nume. In fapt, el este constituit dintr-o cutiutã cu douã sau trei butoane si  un fir prin care se conecteazã, printr-o mufã specialã, la calculator. In partea inferioarã cutiuta dispune de o "minge" care se poate roti în toate directiile, aceasta fãcându-se simultan cu deplasarea pe ecran a unui cursor specific. Apãsarea pe buton conduce la selectarea unei imagini de pe ecran, ceea ce poate echivala cu efectuarea unei comenzi.
        In practicã, mouse-ul poate spori productivitatea unui utilizator de circa 2-3 ori.


 Mouse

         Mouse-ul, ca dispozitiv conectat la calculator, contribuie la simplificarea dialogului om-calculator. Existã unele aplicatii sau sisteme care nici nu sunt de conceput fãrã existenta unor astfel de dispozitive, cum ar fi: Windows (în special, Windows 95), Ventura Publishers, diferite editoare grafice etc.
        Pentru ca un program sã poatã utiliza mouse-ul, trebuie instalat un driver adecvat, care se livreazã odatã cu dispozitivul respectiv. Instalarea se face fie în timpul încãrcãrii sistemului, prin includerea în CONFIG.SYS a driver-ului corespunzãtor, fie, în cazul în care extensia driver-ului este .COM, de pe linia de comandã sau dintr-un fisier de comenzi.
        Incepând cu versiunea 5.0 a sistemului de operare MS-DOS, acest driver poate fi încãrcat în memoria rezervatã, utilizând în CONFIG.SYS o comandã de felul celei care urmeazã:

DEVICEHIGH = C:/DOS/MOUSE.SYS
sau comanda:
LOADHIGH C:/DOS/MOUSE.COM
în fisierul AUTOEXEC.BAT.
        Mouse-ul produce o fidelitate ridicatã în transmiterea informatiilor. Dispozitivul actual este usor manevrabil. Prin utilizarea acestuia nu mai este nevoie sã se retinã un numãr relativ mare de comenzi, acestea alegându-se si declansându-se imediat pe ecran cu ajutorul cursorului plimbãtor. In cazul aplicatiilor grafice rolul acestui dispozitiv creste enorm.
        Astãzi a intrat în practica obisnuitã faptul cã, încã de la cumpãrare calculatorul sã fie dotat cu un astfel de instrument, devenit aproape indispensabil.
        Mouse-ul este potrivit pentru miscãri mai ample, precum cele de navigare prin interfetele grafice. Pentru operatiuni de mare finete este mai indicat sã se utilizeze un alt dispozitiv periferic de introducere, numit trackball.

I.7.2. Scanner

        Scanner-ul este un dispozitiv periferic care are rolul de a introduce informatiile grafice în calculator cu o mare rapiditate. Aparatul se mai numeste si scanner optic.
        Acest dispozitiv poate prelua imaginile în calculator direct de pe hârtia tipãritã, fotografia sau manuscrisul pus în obiectivul acestuia. Capacitatea ridicatã de recunoastere a caracterelor conferã acestui aparat o utilitate extraordinarã în ceea ce priveste introducerea în calculator a unui volum foarte mare de texte tipãrite (cãrti, dictionare, enciclopedii etc.).
        Dupã captare, imaginea poate fi prelucratã de cãtre calculator, poate fi mutatã, mãritã sau micsoratã, rotitã, coloratã, umbritã, suprapusã cu alte imagini etc.
        Rezolutiile obtinute prin procedeul de scanare (termen de specialitate intrat deja în vocabularul informaticienilor), indiferent cã este vorba de imagini alb-negru sau de imagini colorate, sunt, mai ales în ultimul timp, de foarte bunã calitate.
        Scanner-ul este un aparat detasat de calculator, care se leagã de acesta prin intermediul unui cablu. Este un echipament sensibil la luminã pentru a scana hârtia sau alte medii, traducând formele de luminã si întuneric, sau cele colorate, în semnale digitale care pot fi apoi manipulate de programe specializate de recunoastere a caracterelor, de graficã etc. Un scanner poate lucra în regim vertical (scanner vertical) si orizontal (scanner orizontal), caracterizate  dupã pozitia în care se aseazã hârtia în dispozitiv. Dispozitivul aflat în scanner, care citeste informatia de scanat si o trimite ca pe o hartã punctualã în calculator pentru a fi procesatã, se numeste scan head. El are un cap de citire (scanare) care poate sã distingã nuantele de gri sau culorile.
        Existã aplicatii pe calculator special concepute pentru a pune în valoare suficient de bine acest instrument. Dintre acestea amintim aici pe cele mai cunoscute: Photoshop al firmei Adobe, Desk Scan, Fractal Painter. Existã si produse software specializate pentru a transforma în fisiere datele sau documentele tipãrite pe hârtie. Acestea formeazã grupa de produse OCR pentru recunoasterea opticã a caracterelor.

Exemple de Scannere

  Firma                       Tip
  Epson                        GT 6500/8000/9000
  Fujitsu                       Scanpartner 10
  Genius Scan              GS C/4500
  Hewlett Packard       3C/3P
  SysGraf                     HCS

I.7.3. Banda magneticã (streamer)

        Streamer-ul este o casetã magneticã care se foloseste ca unitate de salvare rapidã a informatiei de pe hard-disk, practic, pentru a face o copie de rezervã a continutul discului fix. El are diferite capacitãti de stocare (de ordinul zecilor si sutelor de MB).
        Fizic, streamer-ul se prezintã sub aspectul unei casete cu bandã magneticã, de diferite dimensiuni, asemãnãtoare cu cele de casetofon. El poate fi implantat în corpul principal al calculatorului la fel ca o unitate de floppy-disk. Capacitatea uzualã a streamer-ului este de 60 MB, însã existã si capacitãti mult mai mari, care pot salva informatiile dintr-un întreg hard-disk.

I.7.4. Adaptor serial

        Acesta permite conectarea calculatorului la o retea localã, ceea ce oferã utilizatorului posibilitatea de acces la informatiile si unitãtile celorlalte calculatoare legate în retea. In transmisia serialã de date informatia este transmisã câte un bit o datã pe un singur conductor, ca printr-un port serial.
        Transmiterea serialã se face astfel încât componentele unui vector se transmit pe un canal serial la momente de timp succesive. Adaptorul serial este o placã de retea sau un alt dispozitiv folosit pentru conectarea unui computer la o retea localã prin acces serial la înregistrãrile unui fisier de date care este legat.
 

I.7.5. Plotter

        Este un dispozitiv periferic destinat imprimãrii pe hârtie, de regulã sub formã de coli, a informatiilor grafice (desene tehnice, proiecte ingineresti etc.).
        Utilitatea acestui dispozitiv este relevantã în special în domeniul proiectãrii asistate de calculator (CAD - Computer Aided Design) pentru realizarea desenelor tehnice. Viteza de tipãrire este mult mai micã decât cea a unei imprimante cu laser, în schimb costul este mult mai scãzut. Formatul hârtiei de tipãrit poate fi divers, mergând de la obisnuitul format A4 pânã la dimensiuni de 2x2 metri si chiar mai mult; rezolutia, în cazul aplicatiilor profesionale, este foarte înaltã, putând atinge între 300 si 800 dpi (dots per inch).
        Plotter-ele sunt cuplate la calculator pentru a realiza, în special, imprimãri grafice pe suprafete mari de hârtie. Din punct de vedere al tehnologiilor folosite, unele dintre acestea sunt asemãnãtoare cu cele de la imprimantele obisnuite, cele mai multe însã fiind total diferite. Acestea din urmã au în componentã o masã de plotare si un ansamblu brat care realizeazã desenele, cu 1-8 tocuri de cernealã, cu jet de cernealã, cu cutit, electrostatice, laser etc.
        Plotter-ul mai este cunoscut si sub numele de înregistrator grafic. La baza înregistrãrii imaginilor grafice pe hârtie se aflã un cap de trasare cu penite cu fibre sau cu supapã cu bilã. Datele provenite de la un echipament de calcul sub forma unor vectori binari, reprezentând informatia relativã la deplasarea capului, sunt convertite în semnale analogice aplicate elementelor de comandã pentru deplasarea corespunzãtoare a capului de trasare.
 


I.7.6. Adaptor muzical

        Este un dispozitiv periferic care permite interpretarea unor lucrãri muzicale la calculator. Calculatorul dispune din constructie de un difuzor care permite redarea unui  singur sunet  la un moment dat si de o anumitã tonalitate, ceea ce este prea putin pentru interpretarea unei melodii. Adaptorul muzical permite redarea unei melodii cu o fidelitate ridicatã. Ca exemplu, MIDI (Musical Instrument Digital Interface), este o interfatã serialã (care se cupleazã la unul din porturile seriale ale calculastorului) care permite conectarea unui synthesiser si a altor instrumente muzicale la computer. Interfata este standardizatã pentru a face posibilã conectarea diferitelor aparate muzicale la calculator. Rolul calculatorului este acela de a memora compozitia muzicalã creatã sau de a dirija functionarea aparatului electronic conectat. Standardul se bazeazã pe hard si partial pe o descriere a felului în care muzica si sunetul sunt codificate si comunicate între dispozitive MIDI. Informatiile schimbate de dispozitivele MIDI sunt sub o formã specialã de mesaj, care cuprinde sub formã codificatã elemente de volum, frecventã etc.

Exemple de plãci de sunet

 Tip                                                    Frecventa Instrumente/Voci Mixer/Rec.
Aztech Labs Sound Galexy Orion 16      16 biti      44.1  128/20   Voyeta
 Creative Labs Sound Blaster AWE32    16 biti      44.1  128/32   CreativeLabs
 Logitech Sound Man Wave                    16 biti      44.1  128/24   MldlSoft
 Media Vision Pro 3D                             16 biti       48.0  192/32   MldlSoft
 Turtle Beach Systems MultiSound Monterey16biti 44.1  128/32   Turtle Beach
 Weames Technology Beethoven ADSP16 16 biti    44.1  -/-   Voyeta
 Western Digital Paradis 16-DSP           16 biti       48.0  128/32   Voyeta
 


I.7.7. Trackball

        Este un dispozitiv periferic de introducere a datelor în calculator, asemãnãtor cu mouse-ul si folosit aproximativ în acelasi mod. Deosebirea esentialã fatã de mouse constã în aceea cã bila se situeazã în partea superioarã
a dispozitivului, putând fi manevratã direct cu mâna. Trackball-ul poate fi extern, atasat la calculator prin intermediul unui cablu prins printr-o mufã specificã de un port serial sau poate fi înglobat chiar în tastatura calculatorului.
        Sub forma unui dispozitiv inclus (integrat) în sistem este des întâlnit la calculatoarele portabile (laptop-uri si notebook-uri).
        Trackball-ul este un dispozitiv foarte popular, prezentându-se, practic, ca un mouse rãsturnat. Bila este asezatã pe douã role, în unghi drept una fatã de alta, care traduc miscãrile bilei în deplasãri orizontale si verticale pe ecran.
        Dispozitivul dispune de unul sau douã butoane cu rol de a initia diverse actiuni. In comparatie cu mouse-ul, la care miscarea bilei este realizatã prin miscarea întregului dispozitiv pe o anumitã suprafatã, la trackball carcasa este fixã si bila este miscatã de mâna operatorului.
        Aparatul se dovedeste a fi foarte util atunci când se doreste a fi desfãsurate activitãti de finete, deoarece utilizatorul poate controla miscarea bilei cu degetul. Un alt mare avantaj pe care îl prezintã acest dispozitiv este acela cã, în varianta integratã, nu ocupã spatiu pe biroul de lucru al operatorului.
        Trackball-ul mai este cunoscut si prin denumirea de "bilã rotitoare". El permite deplasarea cursorului specific aplicatiei pe ecran, pentru selectarea si actionarea unei comenzi.
 


I.7.8. Joystick

        Numit si "maneta de joc", joystick-ul este un dispozitiv periferic de introducere a comenzilor în calculator. Ca aspect fizic el se prezintã ca o manetã prevãzutã cu un buton în vârf, care se cupleazã la calculator prin portul serial.
        Constructia aparatului constã dintr-o articulatie sfericã prevãzutã cu o manetã fixatã de partea sfericã mobilã. Deplasãrile unghiulare ale manetei sunt transformate de un traductor de pozitie sau de fortã direct în semnale digitale sau în semnale electrice analogice, convertite apoi în formã numericã si transferate în registre pentru prelucrare. Prin miscãri dreapta-stânga, înainte-înapoi, sau prin apãsarea butonului (fire-foc), sunt astfel înlocuite rolurile tastelor <Right>, <Left>, <Up>, <Down>, <Enter> etc., utilizate în special în jocuri. Prin folosirea acestui dispozitiv se poate ajunge la performante ridicate si, în acelasi timp, sunt protejate de uzurã anumite taste ale claviaturii, mai des utilizate.
        Dispozitivul este utilizat cel mai adesea pentru a selecta o anumitã optiune sau pentru a trasa linii.
 


I.7.9. Digitizor

        Numit si "tableta graficã", digitizorul este un dispozitiv serial, asemãnãtor cu mouse-ul, dar care actioneazã în coordonate absolute si nu relative, având în acest sens la dispozitie o tabletã. Când se indicã un punct pe ecran cu dispozitivul de pointare al digitizorului, se alege un punct precis pe tabletã.
        Constructiv, digitizorul contine douã componente de bazã:
             - tableta, de fapt o cutie dreptunghiularã, care reprezintã suprafata de pointare
             - dispozitiv de pointare, de fapt un creion sau o cutie de dimensiuni reduse cu butoane ca la mouse.
        Tehnologic, digitizoarele detecteazã pozitia dispozitivului de pointare prin decodificare magneticã.
        Utilizarea digitizoarelor este cel mai des întâlnitã la calculatoarele profesionale si la statii de lucru, în special pentru aplicatii de proiecate asistatã (sisteme CAD, CAD/CAM, CAE, CAI etc.).
        Majoritatea digitizoarelor au la bazã procedeul de decodificare electromagneticã. Existã, însã si digitizoare care folosesc pentru codificare sisteme sonice, sisteme prin rezistente etc.
 


I.7.10. FAX

        Fax-ul este un procedeu de transmisie de text sau imagine printr-o linie telefonicã în formã digitalã. Fax-urile conventionale, care sunt aparate de sine stãtãtoare, scaneazã un document original, transmit o imagine a documentului ca bitmap (hartã de biti) si reproduc imaginea receptionatã pe un printer (imprimantã). Imaginile fax pot fi tipãrite la o rezolutie de 100 pânã la 400 dpi (dots per inch) si pot fi trimise si receptionate de computere echipate cu hardware si software specializat.
        Dispozitivul periferic numit fax se cupleazã la postul telefonic iar transmisia si receptia se realizeazã pe liniile telefonice obisnuite prin intermediul unui numãr de telefon. Transmisia sau receptia mesajelor se face în formatul cel mai obisnuit, A4.
        Fax-ul cuplat la un calculator poate fi programat pentru asigurarea unor facilitãti deosebite privind gestiunea mesajelor, repetarea automatã, planificarea transmiterii etc. In acest caz datele receptionate sau transmise se constituie în fisiere ASCII (fisiere text), ceea ce permite prelucrarea de texte, utilizarea bazelor de date etc.
        Pentru utilizarea calculatorului în acest domeniu existã si o altã modalitate de asigurare a serviciilor de fax prin folosirea unor plãci speciale de fax-modem. Acestea permit totodatã si conectãri la servicii on-line, de exemplu prin Internet.
 

I.7.11. Modem

        Modem-ul (abreviere pentru MOdulator/DEModulator), este un dispozitiv care permite transmiterea de cãtre calculator a informatiilor pe liniile telefonice obisnuite. Un calculator este un dispozitiv digital, adicã lucreazã cu semnale electrice discrete reprezentând cifrele binare 0 si 1. O linie telefonicã lucreazã în mod analog, de aceea modem-ul este necesar pentru a converti, din digital în analog si invers, semnalele. La transmitere, modem-ul moduleazã semnalele digitale ale computerului într-o frecventã purtãtoare continuã pe linia telefonicã.
        La receptie, modem-ul extrage informatia (demoduleazã) si transferã semnalele în formã digitalã la computer.
        Transmisiile standard se fac la viteze cuprinse între 300 si 9600 baud. Pe linii special închiriate pot fi atinse si viteze de 19200.
        Existã si modem-uri ultramoderne care permit, pe lângã transmiterea si receptia mesajelor, initierea automatã a apelurilor, a rãspunsurilor, reluarea apelurilor.
        Dispozitivul, care se cupleazã printr-un port serial la calculator, nu poate lucra decât în combinatie cu programe adecvate. Transferul de date între douã calculatoare se realizeazã prin cuplarea a câte unui modem la fiecare calculator.
Modem-urile sunt folosite foarte des în aplicatii de obtinere a serviciilor on-line, adicã de schimbare de informatii care prezintã interes prin intermediul telefonului. De asemenea, ele pot fi utilizate pentru realizarea facilitãtilor de postã electronicã (e-mail).
        Modem-ul este un dispozitiv serial, care poate fi integrat în calculator (modem intern, pe o placã de extensie, mai rar întâlnit) sau se poate atasa din exteriorul calculatorului, printr-o cutie care se cupleazã la calculator prin cablu si mufã specialã pentru portul serial.

Inapoi                                                             Inainte
Prima paginã