Capitolul I
COMPONENTE DE BAZÃ ALE CALCULATORULUI

I.6. IMPRIMANTA

I.6.1. Caracteristici generale

        Imprimanta face parte din categoria echipamentelor periferice, fiind dispozitivul de iesire a datelor din calculator pe hârtia de scris. Exist[ mai multe moduri folosite pentru afisarea datelor la imprimanta calculatorului, majoritatea acestora fiind caracterizate, în principal, de distanta dintre rânduri si de numãrul maxim de caractere scrise pe un rând. Cel mai des folosite sunt cele care îmbinã urmãtoarele caracteristici de afisare în mod text:
              . 80 sau 132 de caractere pe linie,
              . 66 sau 88 de rânduri pe paginã.
        Caracteristicele de bazã pentru o imprimantã sunt:
            - calitatea si viteza imprimãrii,
            - fiabilitatea (functionarea fãrã defecte),
            - autopropulsarea hârtiei (autoalimentarea foilor separate),
            - setul de caractere (tipul caracterelor disponibile),
            - materialele consumabile (hârtie, bandã tusatã, cerneala pentru imprimantele cu jet de cernealã, tonerul pentru imprimantele cu laser etc.),
            - compatibilitatea imprimantei cu comenzile de schimbare a caracterelor.
        In practicã, cele mai folosite sunt imprimantele matriceale. Acestea au la baza imprimãrii pe hârtie o matrice cu ace independente (9, 18 sau 24 ace) care pot construi arhitectura fiecãrui caracter afisat, pãrti ale acestuia sau ale imaginilor grafice componente; prin apãsarea configuratiei asupra unei benzi tusate, cu tus negru sau de altã culoare, aceasta imprimându-se pe hârtie. Viteza de scriere pe hârtie este, de regulã, caracteristica de bazã a performantelor unei asemenea imprimante, în general, ea nedepãsind 1000 de caractere pe secundã.
        Existã însã si alte tipuri de imprimante, caracterizate prin viteze de scriere foarte mari, cum ar fi cele care au la baza imprimãrii un jet de cernealã sau cele care se bazeazã pe un sistem laser, având si o fidelitate de redare foarte ridicatã.
        Imprimantele pot tipãri alb-negru, caz în care se foloseste tusul negru, cerneala neagrã etc. sau color, caz în care se folosesc tusuri sau cerneluri de mai multe culori etc. Principiul imprimantelor color cu ace este simplu si usor de înteles: este principiul care stã la baza metodei de imprimare matriceal monocrom. Diferenta constã în înlocuirea panglicii de cernealã neagrã cu o bandã în patru culori; benzile de culoare sunt dispuse paralel în sensul de rulare al panglicii. Un motor mic pas cu pas prelungit cu un brat, aflat sub capul de imprimare, ridicã suportul elastic al benzii. Astfel, într-o primã fazã acele capului lovesc partea superioarã a benzii; ajuns la capãtul cursei capul se reîntoarce la pozitia initialã, fãrã ca hârtia sã avanseze. Motorul ridicã atunci usor banda si procesul de imprimare reîncepe în acelasi mod.
        Primele imprimante cu jet de cernealã dateazã de la începutul deceniului al optulea. Tehnologia este destul de complexã. Panglicile sunt înlocuite cu rezervoare de cernealã conectate la capul de imprimare, printr-un circuit complex de canale. Imprimarea culorii de bazã sau a celor patru culori de bazã (în cazul imprimãrii color) se desfãsoarã la o singurã trecere. Rezolutia nu are un standard dar se pot mentiona, în cazul imprimantelor cu jet de cernealã, cifre de genul: 160, 180, 300, 360 etc. de puncte/inch.
        Capul de tipãrire contine zeci de tuburi foarte subtiri din care sunt proiectate în exterior picãturile care se fixeazã pe hârtie. Controlarea debitului, mãrimii si frecventei jetului este fãcutã în mod automat, în functie de comenzile date.
        Imprimantele laser, din ce în ce mai des folosite în ultimul timp, sunt cele care asigurã cea mai mare vitezã de tipãrire si, totodatã, o rezolutie foarte ridicatã. Aceste imprimante folosesc, în locul benzilor tusate sau a jetului de cernealã, tonerul, un praf chimic care se depune pe hârtie într-un strat controlat, prin impregnare.
        Aceste imprimante ating performante de viteze de pânã la 16 ppm si o rezolutie de 600 cpi.

I.6.2. Cum alegem o imprimantã?

        De multe ori suntem nevoiti sã facem alegeri. In cazul alegerii unei imprimante totdeauna trebuie avute în vedere anumite criterii care vor sta la baza alegerii noastre. La ce se referã aceste criterii?

        - când este momentul cel mai potrivit sã cumpãrãm o imprimantã?
        Se stie cã pretul unei imprimante suferã o continuã scãdere în timp. De la scoaterea pe piatã a unui model si pânã la aparitia altuia, de regulã mai performant decât primul, pretul scade permanent. Dar dacã se asteaptã prea mult scãderea pretului existã riscul de a lua o imprimantã care sã nu mai satisfacã cerintele dupã o perioadã scurtã de timp.
        Existã, totodatã, si anumite preturi promotionale, adicã niste preturi mai mici pe care producãtorul sau vânzãtorul le oferã, din considerente personale, pentru primele exemplare ale unui model nou. Acestea, de regulã, sunt valabile o perioadã limitatã de timp.

     - ce caracteristici sunt importante la o imprimantã?
         a) viteza de lucru
        Se mãsoarã în ppm, adicã numãr de pagini per minut. O altã unitate de mãsurare a vitezei de tipãrire a imprimantelor este cps, adicã, numãr de caractere tipãrite pe secundã. La o imprimantã laser viteza este între 4 ppm si 12-16 ppm. Rapiditatea tipãririi depinde de tipul de caractere care se tipãresc.     Dacã se tipãreste mai mult text, cu caractere obisnuite, viteza este foarte mare. In schimb, dacã datele care se tipãresc contin fonturi speciale de caractere sau desene grafice sau scanate, rapiditatea de tipãrire este mult mai scãzutã.
         b) rezolutia
        Aceasta se mãsoarã în dpi, adicã numãr de puncte tipãrite per inch. De exemplu, o imprimantã laser are o rezolutie de cel putin 300 dpi. Tipãrirea documentelor text în cantitate mare nu necesitã neapãrat o rezolutie foarte mare. In schimb, atunci când se tipãresc imagini grafice, o rezolutie bunã sau foarte bunã este aproape obligatorie.
         c) standardul de lucru
        Existã trei standarde de referintã:
                 1) standardul PCL, limbaj de descriere a paginii inventat de firma Hewlett Packard si folosit în cazul tipãririi documentelor text. De curând, acest standard a fost îmbunãtãtit, prin  versiunea PCL 5, care aduce functii importante, cum ar fi orientarea paginii (portret, portret inversat, peisaj, peisaj inversat), compresia caracterelor, tehnici de hasurãri definite chiar de utilizator, functii bitmap speciale, rotirea textului sau chiar crearea de fonturi  variabile descrise prin algoritmi de contur.
                 2) standardul PostScript, care se foloseste în cazul tipãririi de forme grafice sau chiar texte care contin caractere cu fonturi multiple. Avantajul principal constã, în cazul utilizãrii acestui standard, în faptul cã, odatã calculatã pagina graficã, ea va putea fi tipãritã ori de câte ori se doreste, fãrã a mai fi nevoie de o nouã procesare.
                 3) tehnica true-type, intermediarã, inclusã în special în implementãrile Windows si în programele dedicate stabilirii fonturilor, cum ar fi Adobe Type Manager.
         d) procesorul de lucru (pentru imprimante laser)
        Existã douã standarde consacrate:
                 1) procesoare CISC (Motorola 68000)
                 2) procesoare RISC (Intel i90), care impune o vitezã mai mare.
         e) lucru în retea sau local
        O imprimantã care lucreazã local trebuie sã satisfacã doar cerintele unui utilizator, iar acestea, de regulã, nu sunt foarte pretentioase. In schimb, o imprimantã care este pusã sã lucreze în acelasi timp pentru mai multi utilizatori dintr-o retea trebuie sã fie mai rapidã si mai "inteligentã", de fapt sã poatã satisface o bunã parte din urmãtoarele cerinte:
                     . sã poatã comuta automat între emulãrile PostScript si PCL
                     . sã se poatã conecta atât la platforme PC, cât si MacIntosh
                     . sã se poatã conecta la mai multe sisteme de operare: DOS, Windows, Unix, OS/2, Solaris, System 7 etc.
                     . sã aibã o memorie internã suficientã (minimum 6 MB pentru o imprimantã laser)
                     . sã permitã posibilitatea utilizãrii hârtiei de mai multe formate etc.

         - cum se obtine raportul performantã/pret?
        Acesta raport, des utilizat atunci când avem de-a face cu o astfel de alegere, are la bazã alegerea unor caracteristici ale imprimantei care satisfac, cel putin la minimum, cerintele utilizatorului, la un pret cât mai convenabil. Deci interesul trebuie sã conveargã, de la calitãti cât mai bune, la preturi cât mai accesibile.
        Aceastã politicã este usor de realizat atunci când se dispune de suficiente informatii si cunostinte despre cereri si oferte. Atunci când nu ne putem descurca singuri, este indicat sã se apeleze la un specialist. In orice caz, pentru stabilirea unui raport optim între performantã si pret este aproape obligatoriu sã fim informati corect despre:
                     . care sunt cele mai cunoscute modele de pe piatã?
                     . care sunt cele mai performante modele de pe piatã?
                     . care sunt ultimile noutãti din domeniu?
                     . care sunt preturile de pe piatã?

         - care este perioada de garantie?
        Nu în ultimul rând, trebuie sã fim interesati si informati în legãturã cu perioada de garantie oferitã de vânzãtor. De regulã, o defectiune mai serioasã la un echipament foarte scump poate implica un cost foarte ridicat. De aceea trebuie sã fim interesati în legãturã cu oferta privind garantia, care sã ne linisteascã o perioadã de timp.

I.6.3. Exemple de imprimante

 IMPRIMANTE MATRICEALE

 Firma/Tip                    Format     Pini     Viteza/Rez.
 EPSON DFX 5000+          A3                       vitezã mãritã
 EPSON DFX 8000             A3                       vitezã mãritã
 EPSON LQ100/300/570+  A4          24
 EPSON LQ 1070+             A3          24
 EPSON LX 100/300           A4            9
 EPSON LX 1050+             A3            9
 EPSON FX 870                 A4            9          var.color
 EPSON FX 1170               A3            9
 FUJITSU DL700/1000      A4          24
 FUJITSU DL1250/3800/6400 A3    24
 MT 691                              A3          24         45 pg/min
 OKI ML 280/521               A4            9         300/433cps
 OKI ML 321/3410             A3            9         360/550cps
 OKI ML 386/591               A3          24         270/450 cps
 OKI ML 395                      A3          24         color 607 cps
 OKI ML 320 FB                A4            9         360 cps
 

IMPRIMANTE CU JET DE CERNEALÃ

Firma/Tip                    Rezolutia        Format-Pret/Pag
 Canon BJ-100                360x360                 5.0 centi
 Canon BJ-200c              360x360                 5.0
 Citizen Project II           300x300                 3.0
 C.Itoh ProWriter SpeedJet CJ-300
 Digital DECwriter 500i 300x300                 2.5
 Epson Stylus 800+         360x360                 2.5
Epson Stylus 1000           360x360                 A3
 Epson SQ 1170               360x360                 A3
 Hewlett Packard DJ540 600x300                 3.2
 Lexmark ExecJet II        600x300                 3.2
 MT 93/94                        360x360               A3/A4

IMPRIMANTE CU JET DE CERNEALÃ COLOR

Firma/Tip                                      Viteza
 Bull PageMaster                             300
 Canon BJC 600/4000                     3.2 pag/min
 Epson Stylus Color                         2.1 pag/min
 Hewlett Packard DeskJet 560 C    1.9 pag/min
 Hewlett Packard DeskJet 320 C    1.7 pag/min
 Lexmark ExecJet II C                     1.6 pag/min
 Mannesmann Tally T 7040
 Olivetti JP 450                                2.1 pag/min
 Texas Instruments Micromarc C    2.4 pag/min
 

 IMPRIMANTE LASER

Firma/Tip                                  Viteza         Rezolutia/Format
 Apple LaserWriter Pro 630      8 ppm                 600 dpi
 Brother HL-630/10                    6/10                    300/600
 Canon LBP-430/860/1260     4/8/12                 300/600/600
 Citizen ProLaser 1100                  6                         300
 Digital DEC Laser 5100               8                         600
 Data Product LZR855Net            8                          600
 Epson ActionLaser 1100/1600   4/8                     300/600
 Epson EPL 3000/5600/9000    4/6/8             300/600/600 A4
 Hewlett PackardLaserJet4L/M+ 4/8                   300/600
 Hewlett Packard ColorLaserJet  10                       300
 Kyocera FS-1550/1600/3500     10/10/18        300/600/600
 Lexmark 4039-10R                     10                         600
 Lexmark Optra R/Rx/Lxi        12/16/16                   600
 NEC Silent Writer 1097              10                         600
 OKI OL 410ex                               4                         300
 Okidata OL410e                            4                         600
 Panasonic KX P4430                    5                         300
 QMS Magicolor Laser Printer       8                         600
 Sharp JX-9660PS                           8                         600
 T9017                                            16                        600
 Texas Instruments Pro600PS65     8                         600
 Texas Instruments Power Pro      12                         600
 Xerox 4505/4900                       5/12                         600

Inapoi                                                              Inainte
Prima paginã