Capitolul I
COMPONENTE DE BAZÃ ALE CALCULATORULUI

I.4. TASTATURA

        Tastatura (claviatura) este principalul dispozitiv prin intermediul cãruia se introduc datele în calculator. Deoarece ea este desprinsã fizic de calculator cu care îsi mentine legãtura doar printr-un simplu cablu, tastatura este încadratã printre echipamentele periferice. De regulã, aceasta este împãrtitã în trei zone principale:
             a) tastele masinii de scris (zona centralã), care se aseamãnã si functioneazã aproximativ pe aceleasi principii ca la o masinã de scris obisnuitã.
             b) tastatura numericã (zona din dreapta), folositã pentru tastarea datelor numerice care sunt cele mai frecvente în majoritatea aplicatiilor, precum si a anumitor comenzi programate, caz în care sunt utilizate în combinatie cu alte taste, precum <Shift>, <Ctrl>, <Alt> etc.
             c) tastele functionale (programabile sau nu), folosite pentru diverse alte functii, de exemplu:
                 . <Esc> - foloseste în diverse aplicatii, de regulã, pentru o reîntoarcere la o functie anterioar?, dar si pentru "comandarea" asa-numitelor functii extinse ale tastaturii (functii Escape),
                 . <F1> - folositã, de regulã, în aplicatii cu rol de selectare a unor informatii ajutãtoare (Help),
                 . <F2> - folositã, de regulã, în majoritatea aplicatiilor, cu rol de salvare a informatiilor culese,
                 . <F3>-<F10> - folosite în aplicatii cu diverse alte functii,
                 . <Home>, <End>, <Insert>, <Delete>, <Page Up>, <Page Down>, <Up>, <Down>, <Left>, <Right> etc. care îsi sugereazã rolul prin propriul lor nume, si anume acela de deplasare a cursorului de lucru în diferite directii, de inserare sau stergere a unei linii  etc.

I.4.1. Utilizarea tastaturii

I.4.1.1. Introducerea caracterelor superioare si inferioare

        Pentru introducerea caracterelor aflate pe registrul superior al tastaturii se foloseste tasta <Shift>. De exemplu, pentru introducerea literei g se va apãsa tasta <G>, în timp ce pentru introducerea literei G se vor apãsa simultan tastele <Shift> si <G>.
        Existã o tastã specialã care fixeazã regimul caracterelor superioare. Tasta <Caps Lock>, cãci despre ea este vorba, are rolul de a comuta între cele douã tipuri de caractere: inferioare si superioare.

I.4.1.2. Descrierea tastelor cu regim special

         <Alt>  - are rolul de a schimba functiile altor taste, de exemplu: tinerea apãsatã a tastei <Alt> urmatã de apãsarea unui cod ASCII (numere cuprinse între 0 si 255) de la tastatura numericã, va permite introducerea caracterului ASCII respectiv (de exemplu: cod 32 = spatiu, cod 48 = 0, cod 49 = 1, cod 97 = a, cod 98 = b, cod 65 = A, cod 66 = B etc.).
        <BackSpace> - pe unele tastaturi <BkSp> sau pur si simplu o sãgeatã îndreptatã înapoi, are rolul de a sterge caracterul aflat înaintea cursorului si deplasarea urmãtoarelor caractere la stânga cu un caracter.
        <Ctrl>  - are rolul de a schimba functiile altor taste, în acelasi mod ca si tasta <Alt>. De regulã se foloseste în combinatie cu alte taste. De exemplu, combinatia de taste <Ctrl>/<Alt>/<Delete> (apãsarea simultanã a acestor trei taste) conduce la repornirea/reinitializarea calculatorului (asa-numita pornire la cald).
        <Delete> - pe unele tastaturi <Del>, are rolul de a sterge caracterul aflat în pozitia cursorului si deplasarea urmãtoarelor caractere la stânga cu un caracter.
        <Down> - sau sãgeata Jos, are rolul de a muta cursorul cu o pozitie în jos.
        <End>  - are rolul de a pozitiona cursorul la sfârsitul entitãtii afisate pe ecran.
        <Enter> - pe unele tastaturi tasta <Return> sau <CR>, pe altele pur si simplu o sãgeatã înapoi care sugereazã încheierea unei actiuni, se utilizeazã, de regulã, pentru a indica sfârsitul introducerii unei linii sau a unei date în calculator. De exemplu, dupã scrierea pe ecran a unei comenzi a sistemului de operare MS-DOS, pentru ca aceastã comandã sã fie executatã, este necesar ca operatiunea sã se termine prin apãsarea tastei Enter.
        <Esc>  - contramandeazã o actiune începutã.
        <Home> - are rolul de a pozitiona cursorul la începutul entitãtii afisate pe ecran (cursor acasã).
        <Insert> - pe unele tastaturi <Ins>, are rolul de a comuta între douã regimuri, si anume: introducerea unui caracter cu inserare si deplasarea segmentului de linie începând din pozitia cursorului spre dreapta sau înlocuirea propriu-zisã a caracterului aflat în pozitia cursorului cu cel tastat.
        <Left>  - sau sãgeata la Stânga, are rolul de a muta cursorul cu o pozitie mai la stânga.
        <Num Lock> - are rolul de a comuta regimurile tastaturii numerice (care contin cifrele de la 0 la 9 sau End, Home, Ins, Del etc.).
        <Page Down> - pe unele tastaturi <PgDn>, are rolul de a pozitiona cursorul pe pagina urmãtoare a entitãtii afisate pe ecran.
        <Page Up> - pe unele tastaturi <PgUp>, are rolul de a pozitiona cursorul pe pagina anterioarã  a entitãtii afisate pe ecran.
        <Pause> - are rolul de a produce o întrerupere (o asteptare) a unei actiuni, asteptare care dureazã pânã la apãsarea unei taste oarecare (de regulã, tasta <Enter>).
        <Print Screen> - permite, atunci când imprimanta este pregãtitã de listare, sã afiseze pe hârtie continutul întregului ecran.
        <Right> - sau sãgeata la Dreapta, are rolul de a muta cursorul cu o pozitie mai la dreapta.
        <Scroll Lock> - permite întreruperea afisãrii pe ecran a datelor care depãsesc spatiul acestuia. Tasta lucreazã în regim alternativ, adicã urmãtoarea apãsare a aceleiasi taste va elibera (continua) afisarea datelor.
        <Tab>  - are rolul de a efectua o tabulare (programatã sau nu), adicã de a muta cursorul din pozitia curentã în pozitia urmãtoare, peste un numãr prestabilit de caractere, sau în câmpul urmãtor. Combinatia de taste <Shift>/<Tab> conduce la operatiunea inversã (salt înapoi sau tabulare înapoi).
        <Up>  - sau sãgeata Sus, are rolul de a muta cursorul cu o pozitie mai sus.
 


I.4.2. Combinatii speciale de taste

        Sistemele de operare ale calculatoarelor de tip IBM PC recunosc si anumite combinatii de taste care reactioneazã într-un mod special:

            <Ctrl>/<Alt>/<Delete> - reporneste sistemul de operare (pornirea la cald).
            <Ctrl>/<Break> -  întrerupe executia unui program sau a unei comenzi.
            <Ctrl>/<C>       -  idem.
            <Shift>/<PrtScr> - copiazã la imprimantã imaginea ecranului.

Inapoi                                                                Inainte
Prima paginã