Capitolul IX
PROGRAME DE GRAFICÃ

        Grafica pe calculator a devenit în ultima vreme un instrument care nu mai poate lipsi din dotarea oricãrui utilizator care se respectã. Ori de câte ori este nevoie sã se elaboreze documente statistice, desene si scheme, tabele sofisticate, diferite forme grafice, imagini umbrite în nuante de gri sau colorate, devine aproape inevitabilã necesitatea utilizãrii unui produs software care sã realizeze, atât într-un timp record cât si cu o rigurozitate maximã, astfel de cerinte.
        Evident, o asemenea piatã de utilizatori nu putea fi neglijatã de specialistii informaticieni. Totodatã, calculatorul de tip IBM-PC s-a dovedit a fi cel mai potrivit pentru exploatarea unor cerinte de acest gen.
        Astfel cã, încã de la aparitia acestor calculatoare, grafica computerizatã a început sã se dezvolte substantial.
        Mai întâi au fost îmbogãtite aproape toate limbajele de programare cu functii care sã reprezinte usor puncte, linii drepte sau curbe, cercuri si arce de cerc, elipse iar mai târziu forme geometrice spatiale cum ar fi elipsoidul, sfera, cuburi si paralelipipede etc.
        Dezvoltarea graficii numai cu ajutorul limbajelor de programare nu a fost suficientã. Imediat au început sã aparã programe si medii din ce în ce mai complexe de realizare a graficii pe calculator. Piata a început sã fie practic invadatã de produse de graficã, iar mai recent, unele dintre ele destinate chiar pentru picturã.
        Astãzi a devenit arhicunoscut programul PaintBrush utilizat pe sistemele Windows. Produsul Corel Draw, unul dintre cele mai sofisticate din acest domeniu a ajuns la versiuni foarte avansate si continuã sã fie dezvontat. Produse precum Adobe PhotoShop, MegaPaint, Kay's Power Tools si altele sunt deja bine cunoscute utilizatorilor de graficã pe calculator.
        In cele ce urmeazã ne propunem sã facem o prezentare succintã a douã dintre cele mai cunoscute si spectaculoase produse de acest gen.
 


IX.1.  Corel DRAW

        Corel Draw este unul dintre cele mai cunoscute produse de graficã pe calculator. El apartine firmei americane Corel Corporation, firmã care a achizitionat în ultimul timp si cunoscutele produse Ventura Publisher si Ventura Database de la defunctul departament Ventura al companiei Xerox.
        Desi nu a ajuns la o formã completã, larga lui utilizare din ultima vreme a condus la crearea de versiuni noi ale produsului, fiecare dintre ele aducând de fiecare datã îmbunãtãtiri substantiale. Trecând prin versiuni din ce în ce mai sofisticate produsul a ajuns la versiunea 5.0 sub sistemele de operare DOS si Windows, versiune care se aflã în prezent în utilizare completã. Iatã doar câteva dintre noutãtile pe care le aduce aceastã versiune fatã de cele anterioare:
             - setul de fonturi si numãrul de efecte au fost îmbogãtite substantial
             - obiectele de desen pot fi decupate
             - existã numeroase facilitãti care privesc efectele de lentilã si functiile de transparentã
             - au fost îmbunãtãtite performantele masinii grafice pe 32 biti, aducând o vitezã mai mare în executie
             - a fost introdus un suport pentru coprocesor
             - sistemul de gestiune a culorilor permite calibrarea monitorului, scannerului si imprimantei
             - modul de operare a fost îmbunãtãtit, prin adãugarea unor butoane noi pentru functiile mai des utilizate
             - prin posibilitatea de creare a macrourilor sarcinile repetitive pot fi automatizate relativ usor
             - modulul Photo Paint prezent si în versiunile anterioare a fost îmbunãtãtit, permitând mãsti pe tonuri de culoare si adãugarea de filtre a altor programe de prelucrare de imagini cum ar fi: Kay' s Power Tools, Adobe Photoshop etc.
             - au fost introduse în produs versiuni adaptate ale pachetelor Corel Ventura 4.2 si Adobe Acrobat, peste 825 de fonturi, peste  22000 de desene etc.
             - interpretorul PostScript oferã posibilitãti de integrare etc.
        Produsul este recomandat în special pentru rezolvarea problemelor de graficã artisticã si publicitarã. Aceeasi firmã a scos de curând pe piatã un produs nou, cunoscut sub numele de Corel FLOW 2.0, produs care este destinat "graficii industriale". Acesta asigurã, în principal, urmãtoarele functii:
             - crearea diagramelor de fluxuri tehnologice,
             - crearea schemelor de montaj etc.
        Odatã cu lansarea pe piatã a mult asteptatului sistem de operare Windows 95 (la data de 24 august 1995) a fost lansatã pe piatã si versiunea 6.0 a pachetului de programe de graficã Corel Draw. Sub acest sistem de operare produsul Corel Draw capãtã noi valente si introduce noutãti importante. Caracteristicele de bazã ale noii versiuni pot fi sintetizate astfel:
              . permite portarea pe noul sistem de operare
              . introduce modul de reprezentare 3D (tridimensional) prin crearea de imagini 3D si reprezentarea lor fotorealistã
              . în pachetul standard nu mai este inclus Ventura.
        Corel Draw este un mare consumator de resurse. Noua configuratie recomandatã în versiunea 6.0 se referã la un minim de 486DX2/80 si 16 Mb RAM.
        Produsul este foarte greu de utilizat si se adreseazã, deocamdatã, numai utilizatorilor profesionisti.
 


IX.2. FRACTAL DESIGN PAINTER

        Produsul apartine firmei Fractal Design si este de datã recentã. Astfel, în anul 1989, doi tineri, unul student la artã si altul programator, au înfiintat firma si au realizat, în anul 1991, prima variantã a produsului Painter. Imbinarea matematicii cu arta începe astfel sã-si arate primele rezultate prin intermediul calculatorului. Produsul a înglobat elemente si tehnici uzuale, cunoscute de pictori, precum si un aparat matematic nou, bazat pe tehnica fractalilor. A doua versiune a produsului apare în anul 1993 si are un succes din ce în ce mai mare. Versiunea cea mai recentã, 3.0, cuprinde suficiente îmbunãtãtiri pentru ca produsul sã se consacre definitiv pe piatã.
        Produsul prezintã, în aceastã ultimã versiune, o aranjare mai potrivitã a instrumentelor de lucru. De fapt, ideea utilizatã în versiunea anterioarã, anume aceea de a folosi patru sertare de lucru si anume:
              . pentru pensule
              . pentru alegerea tipurilor
              . pentru suprafetele de picturã
              . pentru alegerea culorilor,
a fost speculatã din plin în ultima versiune, datoritã succesului înregistrat, si au fost implementate nu mai putin de opt asfel de sertare de instrumente pentru desenare.
        Produsul cuprinde, de asemenea, biblioteci de pensule, palete multiple de culori, texturi (substraturi pe care se lucreazã) etc. El se adreseazã, în primul rând, artistilor plastici, pictorilor de toate categoriile etc. Existã variante ale produsului, de exemplu Fractal Design Dabbler, destinat copiilor care pot asimila prin din tehnica pusã la dispozitie, cunostinte suficient de bogate despre picturã, desen artistic si nu numai.

Inapoi                                                       Inainte
Prima paginã