ANEXA  3
DICTIONAR DE TERMENI TEHNICI

        Adresã - Atribut al zonelor de memorie internã sau externã, pe baza cãruia zonele pot fi localizate în mod direct în scopul prelucrãrii informatiilor stocate.
        Asamblare - Proces de translatare în cod masinã a unui program scris în limbaj de asamblare.
        Asincron - evolutia unui fenomen în timp în comparatie cu un altul; fenomenul este asincron dacã schimbãrile survenite în desfãsurarea sa se produc la momente de timp care nu depind deloc de producerea modificãrilor altui fenomen.
        Backup - Operatia de copiere a unuia sau a mai multor fisiere într-o formã concentratã si neexploatabilã în scopul arhivãrii sau pãstrãrii pe o perioadã de timp.
        Bauds - Unitate de mãsurã pentru viteza de transmisie, egalã cu numãrul de linii schimbate (prin frecventã, amplitudine etc.) sau evenimente pe secundã.
        Bazã de date - Database, reprezintã o multime centralizatã de date, organizatã în scopul optimizãrii prelucrãrii acestora în cadrul unei aplicatii.
        BBS - Bulletin Board System, serviciu pe calculator, accesibil cu un modem, care permite schimbul de informatii (mesaje, fisiere etc.).
        Bibliotecã - Library, reprezintã o colectie organizatã de programe sau componente ale acestora, pãstrate pe un suport magnetic.
        BIOS - Basic Input/Output System, programul principal necesar functiuonãrii unui calculator, aflat în memoria ROM (Read Only Memory) a acestuia.
        Bitmap - Reprezentarea graficã pe calculator a unei imagini; hartã de puncte elementare pe o grilã de dimensiuni limitate.
        Boot - reprezintã faza de pornire/repornire a unui calculator.
        Bps - Bit Per Second, unitate de mãsurã a capacitãtii de transfer a datelor; reprezintã numãrul de biti pe secundã.
        Buffer - zonã de memorie tampon pentru stocarea temporarã a datelor transmise de cãtre un dispozitiv mai rapid cãtre unul mai lent.
        Bus - ansamblu de linii electrice care permit comunicatia între procesor si periferice; este în legãturã directã cu dimensiunea datelor transmise simultan, influentând viteza de transfer între procesor si periferice; se cunosc bus-uri de 8, 16, 32 si 64 biti cu viteze de pânã la circa 120 MHz.
        Cache memory - Memorie de micã dimensiune, foarte rapidã, destinatã utilizãrii de cãtre procesor pentru accesarea imediatã a memoriei RAM; poate fi integratã în microprocesor sau poate fi simulatã.
        CAD - Computer Aided Design, desemneazã proiectarea asistatã de calculator.
        Circuit integrat - Pastilã semiconductoare pe care sunt realizate, prin diferite tehnologii de fabricatie, diode, tranzistori, condensatori si rezistori, interconectate, eventual, printr-o retea metalizatã în scopul realizãrii unei functii specifice.
        Compilator - Procesor specializat pentru efectuarea operatiei de compilare, adicã translatarea unui program sursã, scris într-un limbaj de programare de nivel înalt, într-un program obiect, scris într-un alt limbaj de programare executabil pe un calculator real sau abstract.
        Comunicatie - Transferul informatiei de la o sursã la o destinatie.
        Cursor - Caracter special, utilizat pentru localizarea elementelor unei imagini pe ecranul tubului catodic (monitorul calculatorului).
        COM1,COM2,... - numele porturilor seriale ale unui PC, utilizate pentru conectarea unui mouse, a unui modem, a unui cablu serial pentru transfer etc.
        CPU - Central Processing Unit, microprocesorul sau inima unui PC; are rolul de a executa instructiuni si de a comunica cu celelalte componente ale calculatorului.
        Cps - Characters per seconds, este unitatea de mãsurã a vitezei de imprimare, utilizatã în special pentru imprimantele matriceale.
        DDE - Dynamic Data Exchange, sistem de transfer de date integrat în Windows, permitând elaborarea de documente complexe prin utilizarea mai multor aplicatii software.
        Digital - Termen specific utilizat adesea cu sensul de numeric.
        Directivã - Instructiune a unui program cu efect la momentul translatãrii programului.
        DLL - Dynamic Link Library, termen utilizat în Windows pentru a desemna bibliotecile folosite de mai multe aplicatii, biblioteci care poartã adesea extensia .DLL.
        Dpi - Dots per inch, unitate de mãsurã pentru definirea rezolutiei unei imagini.
        Driver - Program care permite traducerea comenzilor unei aplicatii software într-un limbaj înteles de un periferic (imprimantã, scanner, mouse, placa graficã, fax etc.).
        DTM - DeskTop Publishing, procedeu de elaborare a tehnoredactãrii pe calculator.
        FAT - File Allocation Table, zonã pe disc, de mare importantã, în care se memoreazã informatii despre toate fisierele; zona este plasatã la începutul discului si contine toate informatiile referitoare la organizarea fisierelor, atributele si protectia acestora, drepturile de scriere si citire etc.
        Freeware - Formã de distributie a software-ului în care sunt permise copierile si utilizãrile la modul gratuit.
        Fereastrã - Window, portiune dreptunghiularã din imaginea afisatã la un moment dat pe ecranul unui terminal grafic, care urmeazã a fi mãritã, la o comandã a utilizatorului, astfel încât sã ocupe tot ecranul, în scopul examinãrii detaliilor.
        Format - Actiune numitã formatare care initializeazã un suport magnetic (disc fix, disc flexibil, bandã etc.). Termenul este utilizat si cu sensul de videoformat (vezi videoformat).
        Gestiune a bazelor de date - Proces de prelucrare a cererilor de modificare sau regãsire a informatiei stocate într-o bazã de date, efectuat sub controlul unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD).
        Graficã interactivã - Utilizarea unui sistem grafic în timp real, dialogul om-masinã fiind realizat prin intermediul unui terminal grafic.
        Hardware - Desemneazã circuitele, dispozitivele si echipamentele componente ale unui sistem de calcul (toate unitãtile fizic existente, cu functii bine determinate).
        HDD - Hard Disk Drive, echipament constituit dintr-unul sau mai multe discuri metalice acoperite cu un strat magnetic si închise într-o cutie de protectie; este utilizat ca memorie externã pentru stocarea datelor, în general cantitãti mari de informatii; mai este cunoscut si sub denumirile de disc fix sau disc Winchester.
        Help on-line - Manual integrat într-o aplicatie software care poate fi asccesat usor pentru consultarea directã a unor informatii ajutãtoare privind efectuarea unor manevre, comenzi etc; de regulã, manualul este accesat prin apãsarea tastei F1 sau prin selectarea optiunii "Help" dintr-un meniu al aplicatiei;
        Imagine graficã - Multime finitã de linii, figuri, si corpuri geometrice, care pot avea diferite nivele de intensitate si culori, trasate pe o sduprafatã sub actiunea directã a utilizatorului sau prin intermediul unui echipament si utilizate pentru reprrezentarea graficã a informatiei.
        Index - Cantitate adãugatã, pe parcursul procesului de adresare indexatã, la continutul câmpului adresã al unei instructiuni, în scopul obtinerii adresei absolute; mai poate desemna o listã (tabelã) ordonatã de adrese, pe baza cãrora pot fi localizate înregistrãrile unui fisier.
        Joystick - Dispozitiv utilizat în conjunctie cu terminalele grafice, de cãtre utilizator, a coordonatelor unui punct pe ecran; articulatie sfericã, cu o manetã fixatã de partea sfericã mobilã, ale cãrei deplasãri unghiulare sunt transformate de un traductor în semnale electrice analogice, convertite apoi în formã numericã si transferate în registre pentru prelucrare.
        LPT1,LPT2,... - Local PrinTer, desemneazã porturile paralele ale unui calculator, la care se pot conecta imprimante, cabluri de transmisie etc.
        Magistralã - Multimea conductoarelor folosite în comun de mai multe unitãti functionale pentru transmiterea semnalelor care codificã (reprezintã) un vector binar.
        Memorie - Echipament sau subsistem apartinând unui sistem de calcul având rolul de a pãstra informatia; efectueazã operatii de citire si scriere a informatiei localizate printr-o adresã.
        Microprocesor - Procesor realizat cu un numãr redus de componente integrate pe scarã largã.
        Modem - Dispozitiv utilizat pentru comunicatia la distantã între douã echipamente.
        Modul obiect - Rezultatul traducerii unui program sau a unei unitãti de program de cãtre un compilator.
        Octet - Byte, vector binar cu opt componente.
        On-line - Atribut utilizat pentru a desemna un echipament care se aflã sub controlul unitãtii centrale sau  un sistem la care un utilizator poate avea acces în mod interactiv.
        Organizarea datelor - Procesul de identificare, definire, structurare si memorare a datelor într-un sistem de calcul sau într-o aplicatie.
        Pixel - Punct de pe ecranul grafic al calculatorului, considerat în softul de aplicatie ca unitate de accesare a acestuia si fiind caracterizat prin: coordonate ecran, culoare si luminozitate.
        Portabilitate - Mãsurã a usurintei cu care un program scris si executat pe un sistem de calcul poate fi modificat pentru a fi executat pe un alt sistem de calcul.
        Ppm - Pages per minutes, este unitatea de mãsurã a vitezei de imprimare, utilizatã în special pentru imprimantele cu jet de cernealã sau laser.
        Protocol - Set de întelegeri între douã procese care coopereazã.
        Redundantã - Existenta unui numãr mai mare de elemente decât sunt strict necesare.
        Retea de calculatoare - Computer network, sistem de calcul complex, format din mai multe calculatoare interconectate prin intermediul unei retele de comunicatie care permite folosirea în comun, de cãtre utilizatori, a resurselor hardware si/sau software apartinând calculatoarelor componente.
        ROM - Read Only Memory, memorie care nu poate fi modificatã de cãtre utilizator, dedicatã numai citirii datelor; memorie permanentã.
        Sistem de operare - Ansamblu de programe ce realizeazã gestiunea resurselor unui sistem de calcul, asigurând o exploatare eficientã a acestora si rezolvând conflictele ce apar între diferiti utilizatori.
        Software - Desemneazã totalitatea programelor cu care este echipat un sistem de calcul, precum si preocupãrile necesare realizãrii produselor program.
        Utilizator - Beneficiar al serviciilor fãcute de cãtre un calculator, care prelucreazã datele pe baza unor programe.
        Videoformat - Imagine ecran, specificã aplicatiilor software de gestiune a bazelor de date, utilizatã în general pentru vizualizarea sau editarea datelor.
        Zonã tampon - Buffer, zonã de memorie internã în/din care se transferã înregistrãrile fizice ale unui fisier.

Inapoi                                                                            Inainte
Prima paginã