ANEXA  2
DICTIONAR CU EXTENSII DE FISIERE

  - A -
 Ext    Tipuri de fisiere
 AAS   Fisier de animatie apartinând firmei Autodesk
 ACM Date specifice pt. programe (Prescurtare de la ACME)
 ACT  Document multimedia de actiune
 AD    Economizor de ecran al lui After Dark
 AD3  Economizor de ecran al lui After Dark vers.3
 ADC Fisier al lui After Dark
 AFI   Fisier al lui After Dark
 AGN Fisier de salvare agenda Windows
 AIF   Sunet standard al sistemului Macintosh
 AM3  Fisier al lui After Dark vers. 3
 AR3   Fisier al lui After Dark vers. 3
 AS3   Fisier al lui After Dark vers. 3
 ARJ   Format de arhivare pentru fisiere
 ASM  Fisier sursã în limbaj de asamblare
 AUX  Fisier auxiliar în Paradox
 AVI  Video numeric al lui Microsoft

   - B -
 Ext    Tipuri de fisiere
 BAK   Fisier de salvare al versiunii precedente
 BAS   Fisier sursã în Basic
 BAT   Fisier de comenzi DOS
 BGI   Driver de ecran pentru programe Borland
 BIF   Definire parametri de start aplicatii WordPerfect
 BIN   Date binare
 BLL   Fisier de localizare
 BMP  Fisier Bitmap, imagine standard sub Windows

   - C -
 Ext    Tipuri de fisiere
 C       Program sursã pentru limbajul C
 CAT  Catalog. Rezultatul unei comenzi DIR într-un fisier
 CBL  Fisier sursã pentru limbajul COBOL
  CBT Fisier didactic (Word, Excel etc.)
 CDX  Fisier index al FoxPro
 CF    Fisier de configurare
 CFG Configuratie specificã unui produs soft pt. un periferic
 CGM Fisier imagine
 CHK  Fisier obtinut dupã rularea programului CHKDSK
 CHR  Definire de font sub DOS
 CLP  Fisier de salvare ClipBoard
 CMD Fisier de comenzi
 CNF  Fisier de configurare al unui produs soft
 CNV  Utilitar de conversie specific
 COM  Program executabil care ocupã mai putin de 64 KB
 CPI   Driver de ecran pentru DOS
 CPL  Program executabil apelat din configurare Windows
 CPP  Program sursã pentru limbajul C++
 CRD  Fisier de repertoriu Windows
 CSV  Format de import al unui fisier text într-un spreadsheet
 CUR Definire cursor în Windows
 CUT Format de fisier grafic

   - D -
 Ext    Tipuri de fisiere
 DAT   Fisier de date generale
 DB     Tabelã Paradox
 DBC   Fisier al lui DataBase Engine
 DBE   Fisier al lui DataBase Engine
 DBF   Tabelã dBase
 DBG   Fisier Paradox
 DBT   Fisier al lui DataBase Engine (Fisier Memo dBase)
 DCX  Utilitarul FaxView al lui Windows
 DDL  Fisier de definire al unei tabele SQL
 DEF  Fisier de configurare
 DIB   Fisier BitMap independent de hard al lui Windows
 DIC   Fisier dictionar al corectorului ortografic
 DIF   Format de import al unui fisier text
 DIZ   Descriere fisier Shareware/sub servere (BBS, Minitel)
 DLG Definire dialog pentru Windows
 DLL  Bibliotecã de proceduri reutilizabile sub Windows
 DOC Fisier document al lui Word
 DOT Extensie sistem pentru Windows
 DRV Driver DOS sau Windows
 DRW Fisier salvare CorelDraw
 DSK Driver disc pentru NetWare
 DSP Fisier al Norton Utilities
 DTB Fisier al lui After Dark
 DXF Fisier standard cu date 2D/3D pt.desene AutoCAD

   - E -
 Ext    Tipuri de fisiere
 EPS Imagini stocate în format PostScript încapsulate
 ERR Fisier de erori al diferitelor programe
 EX_ Fisier EXE comprimat
 EX$ Fisier EXE comprimat
 EXE Program executabil sub DOS sau Windows
 EXP Fisier de definitii

   - F -
 Ext    Tipuri de fisiere
 F*    Fisier de videoformat pentru Paradox
 FIF  Fisier de imagini cu comprimare fractal
 FLC Fisier de animatie Autodesk
 FLI  Fisier de animatie Autodesk
 FLT Filtru grafic pentru Windows
 FNT Definire font Windows
 FON Definire font Windows
 FOT Definire font Windows
 FR    Versiunea francezã a unor fisiere text
 FRM Formular al lui Visual Basic
 FSL  Fisier de formular Paradox
 FTN  Fisier sursã Fortran

   - G -
 Ext    Tipuri de fisiere
 G*     Fisier de grafic sub Paradox
 GDI   Extensie graficã Windows
 GEM Format de fisiere grafice
 GIF   Imagine numericã des utilizatã în circuite Shareware
 GLO  Glosar
 GR2  Extensie graficã Windows
 GR3  Extensie graficã Windows
 GRB  Extensie graficã Windows
 GRP  Grup de programe

   - H -
 Ext    Tipuri de fisiere
 H        Definire într-un program sursã C
 HGL  Inregistrare pe disc într-un limbaj grafic HP
 HLP  Fisier standard de ajutor (Help) sub Windows/DOS
 HST  Fisier de istoric

   - I -
 Ext    Tipuri de fisiere
 ICE   Fisier arhivat cu programul ICE
 ICO   Definitie pictogramã sub Windows
 IFF   Format grafic pt. datele binare (sunet, imagine etc.)
 IMA   Fisier imagine al unei  dischete
 IMG   Imagine
 INC   Fisier sursã înclusã într-un program C sau Pascal
 INF   Fisier de descriere al unui periferic sau driver
 INI    Definire parametri initiali pt. programe sub Windows
 INK   Cernealã
 IPX   Fisier de configurare retea (program EXE sau COM)

   - J -
 Ext    Tipuri de fisiere
 JPG   Imagine comprimatã conform standardului JPEG

   - L -
 Ext    Tipuri de fisiere
 LAN   Driver de retea pentru NetWare
 LBM  Formatul unei imagini
 LCK  Fisier de blocare (Lock)
 LDB  Fisier index al lui Access
 LEX  Lexic al lui Word
 LGO Emblema unei organizatii
 LHA  Date arhivate cu LHARC
 LIB   Bibliotecã C sau Pascal
 LNK Fisier de editare de legãturi a unui program
 LOG Fisier jurnal al instalãrii sau pornirii unui program
 LSP  Fisier sursã al limbajului LISP
 LST  Fisier listing
 LZH  Date comprimate cu LHARC

   - M -
 Ext    Tipuri de fisiere
 MAC  Fisier imagine al lui Mac Paint
 MAK  Fisier initial pt.compilare C&asamblor/fisier prct VB
 MCI  Extensie Multimedia sub Windows
 MDA  Fisiere utilitare si functiuni pentru Access
 MDB  Fisier bazã de date pentru Access
 MDX  Fisier index al lui dBase vers. 4 si 5
 ME    Pt.fisiere READ, cu informatii despre un produs
 MID   Fisier de instructiuni muzicale sub standardul Midi
 MMM Animatie multimedia
 MOD  Fisier similar cu MID, dar nonstandard
 MOV  Fisier video numeric al lui Apple
 MPG  Imagine comprimatã cu MPEG
 MSG  Bibliotecã de mesaje pt. internationalizarea produselor
 MVB  Document MS Viewer pt. multimedia si hipertext

   - N -
 Ext    Tipuri de fisiere
 NAM  Gestiune fisiere OS/2, MAC sau UNIX sub NetWare
 NCD  Fisier generat de NCD din Norton Utilities
 NCF  Fisier de configurare de programe sub NetWare
 NDD  Fisier generat de NDD din Norton Utilities
 NDW  Fisier generat de NDW din Norton Utilities
 NDX  Fisier generat de NDX din N.Utilities/index dBase 3
 NET  Fisier de configurare retea Paradox
 NEW  Pt.fisiere WHATS, cu noutãtile unui produs
 NFO  Fisier de date de aplicatii Folio Views
 NLM  Fisiere suplim. sub NetWare (ca DLL în Windows)
 NOW  Pt. fisiere README, informatii despre un produs
 NSS   Economizor de ecran Norton Utilities
 NTX   Index al lui Clipper si CodeBase (limbaj xbase)
 NUB  Extensie folositã des pentru salvare de fisiere sistem

   - O -
 Ext    Tipuri de fisiere
 OBJ   Program obiect produs de un compilator
 OCX  Noul standard care înlocuieste VBX
 OLD  Extensie folositã pentru salvare fisiere sistem
 OPT  Optiuni ale unui produs
 ORG  Salvare fisiere sistem sau orgã Sound Blaster
 OVL  Fisier de Overlay (segmentare) a programelor

   - P -
 Ext    Tipuri de fisiere
 PAK   Standard de comprimare NoGate pt. produse Borland
 PAL   Paletã de culori
 PAR   Definitie fizicã a unui fisier de schimb Windows
 PAS   Program sursã în limbaj Pascal
 PKD   Imagine în format Kodak Photo CD
 PCL   Configurare pentru imprimante Laser sub Windows
 PCM  Fisier audio codat în standard PCM
 PCT   Fisier imagine Pict al sistemelor MacIntosh
 PCX   Fisier imagine standard al utilitarului Paintbrush
 PD     Fisier de configurare imprimante sub NetWare
 PIC    Imagine Lotus
 PIF    Parametri de executie program DOS sub Windows
 PPT   Document al lui PowerPoint
 PRG   Program sursã FoxPro sau xBase
 PS     Fisier Windows
 PSD   Fisier imagine al lui Photoshop
 PS2   Fisier al lui Windows
 PWL  Fisier cu parole active sub Windows
 PX     Fisier de indecsi Paradox

   - Q -
 Ext    Tipuri de fisiere
 QBA    Fisier Q+E livrat cu Excel
 QBE    Fisier Q+E livrat cu Excel
 QBF    Fisier Q+E livrat cu Excel
 QBR    Fisier Q+E livrat cu Excel
 QDR    Fisier gestiune a sirului de imprimante sub NetWare
 QTC    Extensie Quick Time

   - R -
 Ext    Tipuri de fisiere
 R*      Fisier raport sub Paradox
 RAR   Fisier arhivat cu programul RAR
 RAW  Date în stare brutã
 RC     Resurse pentru Windows
 RFT   Standard de fisier text
 REC   Document al programului Recorder de sub Windows
 REG   Document al programului Regedit de sub Windows
 REV    Fisier de revizie a unui produs
 RGB   Red, Green, Blue, fisier de culori
 RLE    Format de comprimare de imagine în Paintbrush
 RMI    Echivalent al lui MID pentru Windows Sound System
 RLS    Fisier raport Paradox
 RPT    Fisier raport
 RTF    Format text de codare Clipboard sub Windows
 RTL    Bibliotecã Norton Utilities
 RUL   Reguli sintactice si tipografice pentru o tarã datã

   - S -
 Ext    Tipuri de fisiere
 SAM   Document AmiPro
 SAV   Format pentru salvarea fisierelor sistem
 SC     Script Paradox
 SC1   Fisier de salvare SimCity versiunea 1
 SC2   Fisier de salvare SimCity versiunea 2
 SCI   Fisier de salvare SimCity
 SCN  Fisier salvare scenarii pt. SimCity sau Flight Simulator
 SCR  Economizor de ecran standard Windows
 SDF   Format bazã de date text cu format fix de înregistrare
 SET   Parametri specifici ai unui produs
 SHH  Fisier parametri pt. programe de instalare Windows
 SLK   Format de import pentru fisiere text (SYLK)
 SND   Fisier de sunet nonstandard Windows
 SQL   Script de interogare a bazelor de date prin SQL
 SYD   Fisier salvare fisiere sistem înainte de instalare produs
 SYM   Fisier salvare fisiere sistem înainte de instalare produs
 SYS    Fisier sistem cu drivere de periferice

   - T -
 Ext    Tipuri de fisiere
 TBK   Document multimedia ToolBook
 TIF    Fisier imagine standard Tiff
 TMP  Fisier temporar
 TP     Fisier specific Turbo Pascal
 TPL   Fisier specific Turbo Pascal
 TPU  Fisier unituri Turbo Pascal
 TPW  Fisier unituri Turbo Pascal
 TRM  Fisier de configurare terminal Windows
 TTF   Fisier de definire font True Type
 TXT   Fisier text DOS sau Windows

   - U -
 Ext    Tipuri de fisiere
 UK     Fisier de localizare pentru limba englezã
 UMB  Fisier pentru configurare sub DOS

   - V -
 Ext    Tipuri de fisiere
 VAL    Fisier cu parametri pentru validare în Paradox
 VBX    Extensie Visual Basic. Contine controale personalizate
 VGA   Driver de ecran
 VOC   Fisier de voce compatibil cu Sound Blaster
 VTX    Fisier de pãstrare ecran al lui Minitel

   - W -
 Ext    Tipuri de fisiere
 W31   Fisier de salvare a fisierelor sistem ale Windows
 WAV  Sunet standard Windows
 WB1   Foaie de calcul QuattroPro
 WIN   Fisier pentru Windows
 WK1  Foaie de calcul Lotus 1-2-3
 WK3  Foaie de calcul Lotus 1-2-3
 WKS  Foaie de calcul Lotus 1-2-3
 WMF  Fisier compus pentru stocare de imagini
 WP    Fisier WordPerfect
 WPG  Imagine WordPerfect
 WQ*  Documente QuattroPro sub DOS
 WRI   Document Write sub Windows
 WSS   Document Windows Sound System

   - X -
 Ext    Tipuri de fisiere
 XO2   Index al unei baze de date Paradox
 XLA   Foaie de calcul Excel
 XLB   Barã de instrumente Excel
 XLC   Grafic Excel
 XLL   Macro complementar Excel
 XLM  Foaie de macrouri Excel
 XLS   Foaie sau clasor Excel
 XLT   Foaie de model Excel
 XLW  Definire de mediu Excel
 XTP   Fisier de tip XTreeGold

   - Z -
 Ext    Tipuri de fisiere
 YO2    Index al unei baze de date Paradox

   - Z -
 Ext    Tipuri de fisiere
 ZIP    Date arhivate cu PKZIP
 ZOO  Date comprimate
   - * -
 001   Fisiere numerotate continând alte fisiere de dezarhivat
 1ST   Impreunã cu fisiere README, inform. suplimentare
 2GR  Fisier de definire graficã Windows
 3GR  Fisier de definire a unui driver Windows
 286   Extensie Windows
 386   Extensie Windows
 $$$   Fisiere marcate de DOS ca fiind alterate
 ------- ------------------------------------------------------------

Inapoi                                                                             Inainte
Prima paginã