Prefatã
(Anul cub)
          Imbinarea poeziei cu matematica are o veche traditie, totdeauna rodnicã. Cãlugãrul savant Alenin a alcãtuit o culegere de probleme pentru fiii seniorilor de la curtea lui Carol cel Mare sub formã de ghicitori în versuri, iar Sacrobosco a dat reguli aritmetice în versuri scrise în limba latinã, reeditate de-a lungul a douã veacuri.
          Lucrarea d_lui Petre Rãu reactualizeazã, într-o formã originalã, aceastã traditie, pe care au mai cultivat-o din când în când si alti matematicieni români în Gazeta Matematicã. Poemele sale sunt grupate în patru capitole si prezintã enunturi versificate ale unor probleme care au nevoie de rãspunsuri, pe care autorul le dã, uneori în versuri, alteori în prozã, cu figuri si explicatii instructive.
          In consecintã, ne gãsim în fata unei adevãrate culegeri de probleme în versuri, ceea ce, suntem siguri, va avea un succes nu numai în lumea elevilor dar si în cea a oamenilor maturi, care au pãstrat din cultura lor matematicã amintiri gimnaziale.
Academician Nicolae Teodorescu

Prima paginã