POEME ARITMETICE
 

Anul cub
"Viata mea o clipã de-ar fi fost sã tie 
Am întrerupt cu ea o vesnicie" 
Lucian Blaga - De profundis

Tie, iubite cititor, 
Am sã-ti vorbesc direct, 
Ca unui simplu muritor, 
De anul cub perfect.

Tu n-aveai cum sã-i fii nãscut, 
Nici sã-i fii trecãtor, 
Cãci e departe în trecut, 
La fel ca-n viitor. 

Te vei convinge, asadar, 
Prin calcul si rãbdare, 
Cã vorba mea nu e-n zadar, 
Si nici înselãtoare. 

Mai mult de-atât, tu vei afla, 
Prin ani trecând siraguri, 
Problema cã va exista 
Si peste douã veacuri.

 
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Sublimul sapte

Sapte pãtrate 
de numere consecutive, 
toate, 
însumate, 
dau un numãr care se împarte 
exact la sapte.

 
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Ora de întâlnire

Douã trenuri de persoane 
la momentul lor de start 
se îndreaptã în vitezã 
unul cãtre celãlalt

primul - cu optzeci pe orã, 
celãlalt - doar cu saizeci, 
iar distanta dintre ele 
este trei sute cincizeci 

si acum vã cer rãspunsul, 
de veti putea socoti: 
dupã cât timp cele douã 
trenuri se vor întâlni?

 
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Lumi petrecute

O legendã 
de la preistorici mostenitã 
povesteste 
cã un dinozaur de elitã 
ar consuma, 
zilnic, pentru fiecare masã, 
zece tone 
de frunze si iarbã grasã, 
iar noi, astãzi, 
ne întrebãm, din spirit economic, 
cât consumã 
un dinozaur de cinci ori mai mic.

Clic pentru raspuns
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Ecuatie mioriticã

Intrebat câte oi are, 
un cioban, în turma sa, 
el, fãcând-o pe istetul, 
dã rãspunsul cam asa: 

"câte douã de le-mpart, 
trei sau patru, cinci sau sasã, 
nu stiu din care motive 
iese o oaie rãzleatã, 
câte sapte de le-mpart 
nu mai rãmâne niciuna". 

ati putea spune acuma 
câte-oite are turma?

Clic pentru raspuns
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Divina fractiune
"Dumnezeu este 1, nimic este 0" 
                                    Leibniz
O treime 
de cincime 
dintr-un numãr par 
de oi 
împãrtit apoi 
la doi 
fac 
cât facem 
amândoi.
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Trei armonic

Trei adunând,
trei scãzând,
cu trei înmultind,
la trei împãrtind,
pe rând
din patru pãrti inegale
toate
devin dintr-odatã egale,
deci,
e bine sã alegi
din totalul de optzeci.

Prima paginã         Rãspuns
 
 

La câteva ore

Un tract 
abstract 
mânând 
cu zece kilometri pe orã 
exact 
alergând 
un drumet 
glumet 
cu patru kilometri pe orã 
semet 
fiind 
în trans 
cu treizeci kilometri 
avans 
ajungând 
în contact 
de tract 
la câteva ore 
exact.

 
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Cât drumul

O plutã 
Intr-o minutã 
Trece pe lângã 
O stâncã. 
Cât e de lungã 
Dacã 
Pe apa adâncã 
Plutind 
Pe lângã 
O luncã 
De trei kilometri 
De lungã 
In douã ore 
Si jumatate 
O poate 
Strãbate?

Prima paginã         Rãspuns
 
 

Ecou numeric

Douã numere oarecare, 
inversate, 
dau la adunare 
exact o unitate, 
fãrã alte motive - 
doar cã ambele 
sunt pozitive; 

arãtati cã ele, 
tot la adunare, 
dau un numãr 
care 
decât patru e mai mare.

Prima paginã         Rãspuns
 
 

Corespondentã

Câte pagini are 
o carte 
dacã, 
atunci când au fost numerotate, 
s-au folosit pentru grife 
exact trei sute de cifre?

Prima paginã         Rãspuns
 
 

Dezechilibru

Doi muncitori oarecare, 
amândoi dintr-o uzinã, 
zi de zi fac o lucrare 
si muncesc tot împreunã. 

Dacã primul se apucã 
douã ore si lucreazã 
al doilea, în patru ore, 
lucrarea finalizeazã. 

Iar dacã primul lucreazã 
doar trei ore încheiate, 
al doilea terminã treaba 
dupã douã ore lucrate. 

Dacã faceti socoteala 
poate-aveti ceva de spus: 
nu cumva unul dintrânsii 
este nitelus în plus?

Clic pentru raspuns
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Metamorfoze I

Când trei plus patru nu fac sapte
ci doisprezece - chiar exact - 
stiti sã dati corect rãspunsul, 
cu toate cã-i putin abstract?

 
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Metamorfoze II

Trei plus cinci
Fac zece fix 
Totul scris 
In baza ics

Stiti precis 
Cât este ics?

Prima paginã         Rãspuns
 
 

Cu ouã

O gãinã si jumate, 
Intr-o zi si jumãtate 
Fac un ou si jumãtate. 

Câte ouã 
Ne dau nouã 
Trei gãini, toate utile, 
Care ouã de trei zile?

Prima paginã         Rãspuns
 
 

Aranjament

Dintr-un vas 
Am extras 
Trei decalitri de lapte gras 
Si-a rãmas 
De trei ori mai mult 
Decât în alt vas 
Din care am extras 
Doar doi decalitri 
De lapte gras. 
Dacã primul vas 
Avea 
Mai mult de douã ori 
Decât al doilea, 
Ati putea 
Preciza 
In fiecare vas 
Cât lapte era?

Prima paginã         Rãspuns
 
 

Ponderalã

Pe un taler de balantã 
zac trei cãrãmizi si-o roatã 
care sunt echilibrate 
de doispe bile deodatã. 

Opt bile si o cãrãmidã 
de-o roatã sunt echilibrate. 
Ati putea spune câte bile 
atârnã roata-n greutate?

Prima paginã         Rãspuns
 
 

Dincolo de calcul

Un stilou si un caiet 
costã patruzeci de lei. 
Exact cu aceeasi sumã 
cinci penare poti sã iei. 

Dacã pui sapte caiete 
Alãturi de douã penare 
fac exact cât un stilou. 
Stiti cât costã fiecare?

 
Prima paginã         Rãspuns
 
 

Necunoscut

Dacã patruzeci la sutã 
dintr-un numãr natural 
reprezintã cinci procente 
din alt numãr zecimal 
si stiind cã cel de-al doilea 
este de opt ori mai mare 
decât douãzeci la sutã 
din al treilea numãr, care 
e mai mare decât primul - 
comparate ca valori - 
de aceea, întrebarea-i: 
stiti, cumva, de câte ori?

Prima paginã         Rãspuns
 
 

Semicalcul

Patruzeci si cinci de metri 
din cei saptezeci si trei 
cât mãsoarã-un val de pânzã, 
costã nouãzeci de lei. 

Dacã valul se împarte 
în douã bucãti egale, 
sã se afle, de se poate, 
câti lei costã fiecare?

Prima paginã         Rãspuns

Copyright © 1998 - Petre Rau